PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Orice pom bun face roadă bunăÎnceputul unui nou protocol de cooperare
 Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? (Mt 7, 16)
Începutul anului școlar 2019- 2020 a coincis, urmare a hotărârii Consiliului parohial, cu încheierea unui nou Protocol de Cooperare între Școală și Biserică, în scopul sprijinirii de către parohie a activităților desfășurate la școală și la ora de religie.  Potrivit posibilitățilo...
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: George Dan: Bărăgan
0, iar e stepa arie de porumbişti şi de miristi, Peste pustiul cărora, doar gândul treieră tristeti, Când vântul vântură stoli de cocori drumeţi, Şi când se-ntoarnă vânători cu câinii împuşcaţi de vânt. Mai trece, hârşâind arar, de zare, câte-un coviltir Mai vine de la câ...
10-10-2019 08:15
10-10-2019 01:46
09-10-2019 17:34
Să ne încredințăm rugăciunilor Maicii Domnului!Satul românesc la începutul secolului XX, în "memoriile" preoților din Plevna (III)
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi  Creştinilor scăpare, celor căzuţi îndreptare tu eşti, Preacurată, jertfelnic de împăcare pentru cei căzuţi; izbăveşte-mă pe mine de înfricoşătoarea judecată şi de focul cel nestins, dăruindu-mi viaţa cea veşnică.  În dezn...
 ...Eram în clasa a IV-a (1922) când s-au adus prima dată moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș. Atunci învățătorul nostru a luat cu sine opt elevi între care și subsemnatul, toți îmbrăcați in costume naționale, ne-a urcat într-o căruță, care ne-a transportat pînă la bi...
Consfătuirea profesorilor de religie
  Ca întotdeauna, în preajma începerii  unui nou an şcolar, au loc tradiţionalele consfătuiri sau întâlniri ale profesorilor pe discipline, organizate de Inspectoratul Școlar Județean.  Marți, 8 noiembrie, s-a desfășurat consfătuirea profesorilor de religie.&n...
09-10-2019 15:27
08-10-2019 09:14
08-10-2019 08:52
Icoana, linia care dă contur vedeniei Copiii află despre "semnul prin care ne despărţim cei credincioşi de necredincioşi şi ne recunoaştem"
Când Hristos l-a vindecat pe orbul din nastere, acela a văzut mai întâi oamenii ca pe nişte copaci umblând; este o primă formă de arătare cerească. Noi însă nu vedem îngerii zburând, nici precum copacii umblători, nici precum umbra unei păsări îndepărtate, care a nimerit între noi şi s...
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN. Marin Lupșanu: Vatra cu pâini
Poezia mea ţine de foame(inteligenţa trece prin stomac ?) Marin Lupşanu inima ta estevăzduhu-ntemniţat în flori de mac. Tu n-ai avut nicicând un teanc de sute la ţară se trăieşte din miresme şi versurile tale par a fi îngeri eternizând catapetesme. Iubeşte-n tihnă caii purpuri...
08-10-2019 08:17
07-10-2019 12:14
07-10-2019 12:05
Vizita de studiu a unui expert restaurator Ploi binecuvântate, 20 litri de apă/ metru pătrat
  Sâmbătă, 5 octombrie 2019, biserica filiei Valea Rusului a fost cercetată de un recunoscut expert restaurator al picturii murale bisericești, domnul Valentin Tănasă.   Având o experiență vastă, acumulată prin studiu dar și prin lucrări de mare anvergură, desfășurate de exemplu, l...
  Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc Doamne.
Proiecție binecuvântată a trecutului geologic spre viitorul veșnic
 Cruce de mormânt cioplită din calcar numulitic, probabil obținut din cariera de la Albești, Argeș, o zonă unde se găsesc resturi fosile de vertebrate și nevertebrate depozitate în calcare numulitice, de culoare alb-cenușii- cenușiu-roșiatice.Numulitul este o fosilă ...
07-10-2019 11:56
06-10-2019 21:02
05-10-2019 11:39
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN. Mircea Danciu: BărăgănindAruncă spre Domnul grija Ta și El te va hrani
Bărăgănind prin margini de câmpiiSpre satul meu, pierdut, mă-ndrept agaleȘi-s doldora ciorchinii de-atâta rod în vii,Că-n vene-mi curge vinul și varsă din pocale...Mircea Danciu a fost fiul preotului din satul Nucetu. Mai multe poezii în volumul Mircea Danciu, Bărăgănind spre satu...
 La Tine căutăm, Doamne, ca să se reverse peste noi ploaie cât mai îndestulătoare, şi să opreşti urgia secetei şi să înlături această cumplită nenorocire. Acestea amândouă le cerem, şi ne rugăm Tie, Iubitorule de oameni, ca să umpli cu apă fântânile şi ţarinile noastre, holdele noastre cele ...
Destin ceresc
 Prin creaţiune, Tatăl vrea să mărească numărul subiectelor care să se bucure de fericirea comuniunii cu El. Nu pentru fericirea Sa, căci comuniunea cu celelalte subiecte divine nu lasă nici o scădere fericirii Sale. Vrea să aibă mai mulţi fii. Vrea subiecte mai multe cărora să le fie Tată. ...
04-10-2019 09:20
04-10-2019 08:38
04-10-2019 08:17
Unul dintre rezultatele harice ale credinţei este...Imn Maicii Domnului
Căpitanul unei corăbii ce transporta mărfuri sau pasageri, plecând odată pe mare, luă cu dânsul soția și copilul. Ținea mult la fetiță care nu avea decât câțiva anișori. Le luase ca să le arate, de pe vapor, Sfântul Munte. După două zile de drum liniștit, timpul se strică și valuri mari loveau va...
De-Dumnezeu-Născătoare Fecioară, ca ceea ce eşti a toate Stăpână, pe cei ce-ţi aducem rugare când ne cuprinde a vieţii vâltoare nu ne lăsa pe noi în primejdii şi-alungă departe pe fiara cea mare ce niciodată nu-şi află vreo stare; Ceea ce eşti mai pre...
O carte despre reinventarea tehnicilor prozelitiste ale Societații turnului de veghe
03-10-2019 08:35
03-10-2019 08:10
02-10-2019 09:54
Cateheză asupra veșmintelor preoțeștiSatul românesc la începutul secolului XX, în „memoriile” preoților din Plevna (II)
... aşadar (având a oficia în biserică), slujitorul îmbracă veşmintele preoţeşti împreună cu ceilalţi ierei; închinându-se de trei ori înaintea jertfelnicului, se roagă şi el (cele ce s-a rugat arhiereul sărutând sfânta Masă) şi arătând astfel iubirea lui faţă de Dumnezeu şi unirea cu El şi că a ...
În toată lungimea magaziei și șoproanelor casei părintești, în spatele lor, era construit un grajd pentru o pereche de boi, o vacă sau două și caii drumeților care iarna cereau adăpost și chiar hrană pentru animalelor lor.Iar bărbații călători erau adăpostiți în c...
O vezi, frate, pe Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?
Evenimentul pe care îl prăznuieşte astăzi, 1 octombrie, Biserica ortodoxă de pretutindeni confirmă limpede că Maica Domnului este pururea apărătoarea poporului creştinesc. Spre ziua de întâi octombrie a anului 911 (Sinaxarul Sărbătorii din Mineiul pe Octombrie menţionează că acea zi era o Duminic...
01-10-2019 11:40
01-10-2019 07:47
30-09-2019 22:16
Ne încredințăm ocrotirii Măicuței Domnului"Fiți milostivi precum Tatăl ceresc". Texte biblice pentru duminica a XIX-a
Iată apărarea mea, iată mântuirea mea, iată ocrotirea sufletului meu şi bucuria, iată scăparea mea, iată acoperământul meu şi nădejdea mea cea tare, Fecioară şi Stăpână. Cârmuieşte tu viaţa mea şi inima mea o umple de bucurie. Dezleagă chinurile nemăsura...
Grăit-a Domnul cu Moise şi a zis: "Vorbeşte la toată obştea fiilor lui Israel şi le zi; Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt.Să nu duşmăneşti pe fratele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău, ca să nu porţi păcatul lui.Să nu te răzbuni cu mina ta şi să nu a...
 Caută, Doamne, spre săracii poporului Tău
 Caută, Doamne, spre săracii poporului Tău, Tu Cel ce deschizi mâna Ta şi umpli de bunătate toată vietatea. Îndură-Te cu milostivire de noi toţi. Că Tu, Stăpâne, Iubitorule de oameni, singur eşti Părintele nostru al tuturor şi numai către Tine ridicăm ochii ca cel înţărcat de maic...
30-09-2019 11:57
29-09-2019 21:16
29-09-2019 20:41
Nimeni să nu se teamă de moarte!Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost ţinut de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o Isaia, a strigat: Iadul, zice, s-a am...
Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe...
Credem că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos...
"Credem că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, S-a micşorat pe Sine Însuşi, adică a luat în propriul Său ipostas trup omenesc, zămislit în pântecele Pururea Fecioarei Maria de la Duhul Sfânt şi S-a înomenit; că El S-a născut fără a produce durere sau chinuri propriei Sale M...
29-09-2019 14:51
29-09-2019 13:42
29-09-2019 13:32
În catacombe nu întâlnim nici măcar o singură scenă de martiriu. De ce?Rugăciunea lui Neagoe Voevod, care au făcut la eșirea sufletului său
 Arta catacombelor exprimă înainte de orice învăţătura Bisericii şi corespunde textelor sfinte. Scopul ei nu este acela de a reflecta viaţa cotidiană, ci de a o lumina cu un sens nou, aducând problemelor ei răspunsul Evangheliei. Nicăieri în catacombe nu găsim vreo urmă de imagine cu caracte...
Sf Antim Ivireanul. Dezvinovățirea scrisă Brâncoveanului Constantin, boier vechi și domn creștin
27-09-2019 08:52
26-09-2019 10:10
26-09-2019 09:38
Un dar luminos din Sfântul Munte a poposit în parohia PlevnaDar în necazul meu am chemat pe Domnul, strigăt am înălţat
"Feței tale se vor închina bogaţii poporului", spune în mod profetic, referindu-se la Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu, David Prorocul, strămoşul ei, şi prin ea, strămoşul lui Dumnezeu, care este cel mai insuflat de Dumnezeu dintre toţi cântăreţii din veac. „Bogaţii poporului” ...
Dar în necazul meu am chemat pe Domnul, strigăt am înălţat către Dumnezeul meu și El mi-a auzit glasul din locaşul Său. Şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. (2 Regi 22, 7)
Satul românesc la începutul secolului XX, în „memoriile” preoților din Plevna
 Port numele de familie Constantin, iar prenumele Mihail, numele nașului meu de botez Mihail Vasilescu. Născut la data anul 1910, luna august, ziua 5, din părinții, tatăl Paraschiv și mama Sultana, de origine română, religie creștină ortodoxă; având ca profesie agricultura, c...
24-09-2019 09:46
24-09-2019 09:05
24-09-2019 08:24