PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a douaSlujire prin muncă
Personajul istoric care a jucat un rol major în oglindirea conceptului de credință mântuitoare, descris în epistolele către Evrei, Romani şi Iacov -este Avraam. În Epistola către Romani el este numit chiar „părinte al tuturor celor ce cred“. Însă dacă ar fi să găsim şi o „mamă a tuturor celor ce ...
Nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci, cu muncă şi cu trudă, am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. (2 Tes 3, 8)
Biblia este o carte liturgică
 Sfânta Scriptură este cinstită de creștini de o manieră inegalabilă comparativ cu alte contexte influenţate aproape exclusiv de ethosul biblic. Lecturile din Vechiul şi Noul Testament se regăsesc în cadrul fiecărei slujbe. Evenimentele descrise în Scriptură înfrumuseţează ca pict...
06-08-2019 13:25
05-08-2019 23:14
05-08-2019 22:45
Postul cu rugăciune continuăCortul Domnului
Din negură Şi-a făcut adăpost și cort împrejurul Său; Cu ape întunecoase şi cu nori negri era înfăşurat. (2 Regi 22, 12)
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua întâi
Precum prin neascultarea unei fecioare [Eva] a fost omenirea lovită, a căzut şi a murit, tot aşa prin Fecioara [Maria] care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, omenirea s-a trezit la viaţă. Căci Domnul [Hristos] a venit să caute oaia cea pierdută, omenirea fiind cea pierdută; ...
05-08-2019 22:33
05-08-2019 15:07
05-08-2019 15:05
Lumină lină pentru copiii răpiți și ucișiO slujire a acolitului- tăierea anafurei
Noi nu cunoaştem motivele pentru care Dumnezeu permite asemenea lucruri groaznice ca răpirile si uciderile. Dar trebuie să ne amintim că nu Dumnezeu este cel care a creat răul în lumea aceasta, deci nu trebuie să-L învinuim pe El. Dumnezeu nu a creat răul, aşa cum...
„Tăind în multe părticele pâinea proscomidită, din care s-a scos Sfântul Agneț (preotul) o împarte credincioșilor ca pe una ce a devenit sfântă prin aceea că a fost afierosită (rânduită, destinată) și prezentată ca dar de jertfă lui Dumnezeu”. (N. Cabasila)Tânărul ajutor al preotului î...
Domnul este lumina și mântuirea mea (texte paralele)
Încă puţină vreme şi Libanul se va schimba în grădină, şi grădina va fi socotită pădure. În vremea aceea, cei surzi vor auzi cuvintele cărţii şi ochii celor orbi vor vedea fără umbră şi fără întuneric. Cei smeriţi se vor bucura întru Domnul şi cei săraci se vor veseli de Sfântul lui Is...
04-08-2019 21:22
04-08-2019 17:20
04-08-2019 16:49
Ochii mintA treia rugăciune stăruitoare către Doamna noastră
Într-o cetate oarecare, un călugăr mergea la o slujbă. Iar, când trecea el pe la un anumit loc, l-a strigat o femeie desfrânată, zicând: "Mântuieşte-mă pe mine, părinte, precum Hristos pe desfrânata." Iar el, de ruşinea omenească neîngrijindu-se nicidecum, i-a zis ei: "Vino în urma mea...
 Vineri seară, 2 august 2019, a continuat rânduiala de rugăciune către Maica Domnului, cântându-se al treilea Paraclis: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, fără ardere Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut, pe Cela ce ţine lumea, şi în braţe ai avut, pe Cela ce cup...
A patra rugăciune stăruitoare către Doamna noastră
Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, sing...
04-08-2019 15:35
03-08-2019 22:20
02-08-2019 23:52
Invocarea milei spre tămăduirea creștinilorDespre scoaterea Lemnului Sfânt, 1 august
 Miluieşte-ne pe toţi, Mântuitorule, după mare şi dumnezeiască mila Ta, că pentru aceasta ne-am adunat noi toţi, ca închipuind tainic coborârea îndurărilor Tale, să aducem cu credinţă ungere prin untdelemn robilor Tăi, pe care tămăduieşte-i cu puterea Ta.Vineri, 2 august 2019, în parohie s-a...
Era obiceiul la Constantinopol în această zi de început de august a se scoate Lemnul Sfânt al Cinstitei și de-viață-făcătoarei Cruci din palatul imperial în procesiune până la catedrala Sfânta Sofia, la care participau mulțime de preoți și diaconi, care o tămâiau pe tot acest drum. Procesiunea se...
Întâmplări tainice cu Dreptul Gamaliil
Când evreii cei plini de răutate l-au omorât cu pietre pe Sfântul Arhidiacon Ştefan, ei i-au aruncat trupul spre mâncare câinilor. Dar Dumnezeu, în sfânta Lui Purtare de Grijă a voit altfel.Trupul mucenicului a zăcut în câmp deschis, la poalele dealului pe care se afla cetatea, o zi, o...
02-08-2019 23:21
02-08-2019 22:57
01-08-2019 23:29
A doua rugăciune stăruitoare către Doamna noastrăPrima rugăciune stăruitoare către Doamna noastră
Joi, 1 august 2019, în a doua zi a Postului AdormiriiMaicii Domnului, în biserica parohială s-a cântat Paraclisul al doilea al Maicii Domnului.Cu ce cununi de laude vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scaun cerescului Împărat, care se roagă pentru noi către Milostivul Dumnezeu și ...
Miercuri, 31 iulie 2019, căutând, mai conștiincios în timpul postului, să împlinim sfaturile apostolice ascultate în  duminica anterioară, ca program duhovnicesc al vieții de credință expus în cap 12 al Epistolei către Romani:12:6 având însă daruri felurite, după harul ce ni s’a dat: profeţi...
Testul lui Teo-Christian pentru evaluarea dependenței de "rețelele sociale"
Un tânăr foarte bine pregătit în domeniul IT dar și duhovnicește, implicat ca voluntar al Asociației Lăcașuri Ortodoxe în susținerea prezenței tuturor parohiilor din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, și nu numai, în spațiul virtual prin site-uri proprii, ne lansează, tuturor celor ce...
01-08-2019 22:11
01-08-2019 21:46
01-08-2019 11:37
Proloagele, lectură bună pentru băiatul de altarSfaturile duhovnicești, tuturor folositoare, ale Sfintei Irina
Luna iulie în 28 de zile: pomenirea Sfinţilor Apostoli, din cei şaptezeci: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, diaconii              În zilele Sfinţilor Apostoli, după Înălţarea Domnului la cer şi după primirea Sfântului Duh, pe vremea când împără...
Cu blândețe și răbdare le încuraja pe ucenițele sale să se conducă în tot ceea ce înfăptuiau după spiritul Evangheliei. Refuzând deșertăciunea laudei și cinstei din partea oamenilor, pentru a nu fi renunțat la lume decât în aparență, ele trebuiau să se îngrijească să-și păstreze nu doar cură...
Primele zile ale Postului Adormirii Maicii Domnului
30-07-2019 16:53
29-07-2019 16:28
29-07-2019 16:20
Condiția Fiului OmuluiInvocare Sfântului Pantelimon
Iisus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-Şi plece capul”.Fiul Omului este un nume pe care Iisus Şi-l dă singur şi prin care vrea să sublinieze faptul că El este nu numai Dumnezeu, ci şi om, ale cărui suferi...
O, binecuvântat doctor, icoană şi nume al milei, să mijloceşti în faţa lui Hristos ca noi să primim iertare, căci tu ai luptat lupta cea dreaptă şi ţi-ai dat viaţa în mâinile Domnului, ca mucenic, în numele Lui! 
Proscomidiarul, locul unde se construieşte un univers din câteva piese geometrice
Prima piesă este un cub.Preotul îl scoate din mijlocul prescurii cu ajutorul copiei-cuţitaş, iar acesta va purta numele de agneţ (de la agnus, cuvânt latinesc care înseamnă miel), simbolul lui Iisus Hristos pe care Ioan Botezatorul Îl prezentase mulţimii prin cuvintele: Iata Mielul lui...
28-07-2019 22:27
27-07-2019 17:57
27-07-2019 17:05
Slujire în cinstea Mucenicului Multmilostiv (Pantelimon)Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (VII)
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai plecat cerurile și  Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii  Tăi și spre moștenirea  Ta. Că Ție, Judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat capetele închinându-Ți-se, robii  Tăi, nu de la ...
Categoria îmbelșugată a crucilor funerare cioplite în calcar numulitic ilustrează o mare diversitate a reprezentărilor iconografice.2. Răstignirea Domnului – Mântuitorul este  răstignit pe o cruce, de cele mai multe ori întretăierea brațelor crucii fiind izvorâtoare de raze, însemnare tradiț...
Slujba Litiei în cinstea Sf Pantelimon
Mărturisit-ai vitejeşte pentru Hristos şi părintelui tău credinţă vestindu-i, l-ai scos din adâncul păgânătăţii, prealăudate. Şi neînfricoşându-te de cugetarea cea fără Dumnezeu a tiranilor, ai ruşinat îndrăzneala cea neputincioasă a demonilor. Pentru aceasta şi dar de la Hristos luând, tămăduieş...
26-07-2019 22:59
26-07-2019 22:13
25-07-2019 03:42
Cum l-a făcut Dumnezeu milostiv pe Sf Ilie în râvna sa sfântăHrană vie
Viu este Domnul," a zis Ilie, Căruia îi stau înainte, că nu se va pogorâ ploaie, nici rouă pe pământ, decât numai prin cuvintele gurii şi buzele mele". Şi minune preaslăvită s-a făcut cu duhul, că milostivul Dumnezeu, după ce a auzit cuvântul robului Său plin de râvnă, îndată a îm...
Fiul omului, hrăneşte-ţi pântecele şi-ţi satură lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau Eu!" Şi eu am mâncat-o şi era în gura mea dulce ca mierea. (Iezechiel 3, 3)
Slujire în cinstea Martirului Pantelimon
24-07-2019 22:05
24-07-2019 21:49
24-07-2019 00:29
Fiul omului, vor învia, oasele acestea?Iată, se ridică un nor
Răsărirea morţilor cea scrisă mai înainte, ca un prooroc o vezi, mărite, omorârea patimilor dobândind. (Imnografia Sf Proroc Iezechiel) Fost-a mâna Domnului peste mine şi m-a dus Domnul cu Duhul şi m-a aşezat în mijlocul unui câmp plin de oase omeneştiŞi m-a purtat împrejurul lor; dar iată o...
Ilie s-a suit în vârful Carmelului şi s-a aplecat ta pământ până a atins genunchii au faţa sa. Şi a zis ucenicului său: "Du-te şi te uită spre mare!" Şi s-a dus el şi s-a uitat şi a zis: "Nu văd nimic!" El i-a zis: "Du-te şi fă aceasta de şapte ori". Iar a şaptea oară a zis: "Iată se r...
Profeție
Oameni de neam străin vor veni şi vă vor paşte turmele, feciori din alt neam vor fi plugarii şi vierii voştri. (Isaia 61, 5)
24-07-2019 00:18
23-07-2019 23:39
23-07-2019 19:19