PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Precum din rânza hiareiRidicarea Sfântului Epitaf
Curăţire şi mântuire Hristoase, ne-ai strălucit nouă din Fecioara, Stăpâne; că precum din rânza hiarei, celei din mare, pre proorocul Iona întreg l-ai scos, aşa să scoţi din stricăciune pre Adam, cel căzut cu tot neamul.
În ajunul zilei Înălțării Domnului, în timp ce se intonează troparul praznicului "Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii" s...
Vă spun din nou aceea ce, adesea, v-am spus
Vă spun din nou aceea ce, adesea, v-am spus: nu după însemnătatea darurilor se măsoară milostenia, ci după duhul celui care dă.Ştiţi povestirea văduvei. Bine-i să pomenim mereu această pildă. Săracul, nu mai mult ca altul, nu va deznădăjdui de sine însuşi, având sub ochi pe această fem...
07-06-2019 11:13
07-06-2019 11:02
07-06-2019 10:45
S-a pogorât la chipul de rob și S-a întors iarăşi la slava proprieFiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere e...
„Dar Unul-Născut ne-a adus folos şi în alte moduri întrupându-Se. Căci a zdrobit stăpânirea morţii, a luat puterea păcatului, ne-a dat tăria să călcăm peste şerpi şi scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului. Se potrivea deci foarte mult ca să ne îndemne pe noi sau pe sfinţii Săi ucenici să soco...
Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale.Să ştii că înţelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută. (Pilde 24,13-14)
Sângele apă nu se face
 Maria, nepoata eroului din al Doilea Război Mondial, Radu Anton, consătean de-al nostru, deretică în preajma Monumentului Eroilor pentru ceremonia din ziua Înălțării Domnului.
07-06-2019 10:28
07-06-2019 09:00
05-06-2019 09:40
Pomenirea mult-pătimitorului lui Hristos, IoanOrbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud; morții învie
Ioan a fost un nobil din Trapezunt. Din invidie şi răutate el a fost clevetit la stăpânirea păgână de către un latin şi nevoind el să se lepede de Hristos a luat pentru aceasta mucenicia.Nevoind să treacă la religia persană şi fiind torturat crunt pentru aceasta (...
  Propovăduirea Evangheliei merge concomitent cu însănătoșirea fizică, iar însănătoșirea fizică este posibilă numai prin normalizarea raporturilor cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor. Și aceasta, pentru că venirea lui Hristos are drept obiectiv adevărata însănătoși...
"Martires tou Hristou"
În martirologiul siriac şi cel al Fericitului Ieronim din secolele III-IV sînt pomeniţi, pe lîngă alţi 25 de martiri, şi patru martiri originari din Răsăritul Europei, numiţi: Zotic, Atal, Camasie şi Filip. Aceşti sfinţi mucenici au pătimit pentru Hristos sub împărăţia lui Diocleţian ş...
04-06-2019 10:12
04-06-2019 07:47
04-06-2019 05:03
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (IV)Dați ascultare întelepciunii lui Solomon, care a fost răsplă...
În mod tradițional crucile din piatră cioplită/ troițele sunt lucrări comunitare- se amplasează la răspântii (împreună cu fântâna călătorului), la hotarul loturilor de teren, la un anumit loc în amintirea unui eveniment local (întâmplare extraordinară sau procesiune cu moașt...
Dați ascultare întelepciunii lui Solomon, care a fost răsplătit cu mângâieri de tot felul – bucurându-se de cea mai desavârșită așezare.Ce zice el? „Mai bine este să mergi în casa unde sălășluieste mâhnirea, decât acolo unde se râde”.(Sf Ioan Gură de Aur) ...
Lucrurile Domnului sunt foarte bune
Daţi slavă numelui Lui şi vă mărturisiţi întru lauda Lui cu cântările buzelor şi cu alăute, şi aşa să ziceţi întru mărturisire:Lucrurile Domnului toate sunt foarte bune şi toată porunca la vremea sa va fi împlinită.Şi nu este pentru ce să zici: Ce este aceasta? Că...
03-06-2019 21:35
02-06-2019 16:44
02-06-2019 16:32
De unde sunt eu?Semănaţi-vă fapte bune, căci numai aşa veţi secera milostivirea
Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară. – Antoine de Saint-Exupery
Semănaţi-vă fapte bune, căci numai aşa veţi secera milostivire; prefaceţi ţelina în ogoare ale cunoaşterii de Dumnezeu şi căutaţi pe Domnul, ca El să vină şi să vă îndestuleze de roade mântuitoare! (Osea 10, 12) ...
Fa degrab ceea ce ai de gând sa faci ca noi suntem crestini si nu vom jertfi idolilor
În vremea când pagânii închinatori de idoli au pus înainte prin toate tarile si cetatile acea porunca pagâna împotriva binecredinciosilor crestini, ca tot cel ce crede în Hristos sa fie silit la jertfa idoleasca, atunci au fost prinsi Sfintii Mucenici Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, ...
02-06-2019 16:18
02-06-2019 15:47
31-05-2019 23:36
Un nou CMS este activ din 30 mai 2019Casă nouă pentru o familie harnică și credincioasă
Un nou CMS a devenit activ în cadrul rețelei informaționale web a Episcopiei Sloboziei și Călarașilor.Elaborat de catre ostenitorii și voluntarii Asociației Lăcașuri Ortodoxe, CMS-ul, nu este altceva decât o "trusă de scule" pentru...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit a intra sub acoperământul vameşului Zaheu şi Te‑ai făcut mântuire Iui şi la toată casa lui, Însuţi şi acum păzeşte nevătămaţi de toată răutatea pe cei ce voiesc a locui aici şi aduc Ţie rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvâ...
Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va in...
Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.
31-05-2019 20:57
30-05-2019 15:33
30-05-2019 08:55
Mare lucru este dar milostenia,fraţilor! Să o îmbrăţişăm...Virtuțile femeii de la fântâna lui Iacov
Mare lucru este dar milostenia,fraţilor! Să o îmbrăţişăm că n-are seamăn pe lume. E în stare să şteargă păcatele si sa alunge de la noi osânda! Pe când tu taci, ea e de fată şi te apără. Dar, mai bine spus, pe când tu taci, mii şi mii de glasuri mulţumesc pentru tine. Atât...
Dumnezeu a voit să mântuiască pe samarineancă, fiindcă ea era vrednică de mântuire, pentru voinţa şi firea ei cea bună. Când samarineanca a cunoscut că Cel care i-a cerut apă, era iudeu, dacă ar fi stăpânit-o obiceiul urât al vrajbei față de iudei, ar fi refuzat să-i dea apă, ar fi...
Sub ochii noștri... Scriptura (LXXX)
Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5, 8)
29-05-2019 08:19
28-05-2019 15:48
27-05-2019 15:31
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (III)Întinde-ţi mâinile tale nu spre cer, ci spre mâinile săracilor
  Ca și „scrierea” icoanelor, ce fusese considerată în lumea renașterii bizantine (sec XII- XIV) „complement al arhitecturii”, vizionarea motivelor simbolice și lectura de pe câmpul crucilor de piatră, alternate cu cele auzite sau cântate la strană și în colinde, aminteau înc...
Nu prin ridicarea mâinilor suntem auziţi. Întinde-ţi mâinile tale nu spre cer, ci spre mâinile săracilor. De vei întinde mâna ta în mâinile săracilor, vei atinge cu ea bolta cerului, şi Cel ce sade acolo va primi milostenia ta; iar de ai întins-o rară roadă, nimic n-ai câştigat. Căci spune-mi, t...
Nu este nevoinţă puţină între sfinţenie şi între necurăţie
Zice Apostolul: "Căci voia lui Dumnezeu aceasta este, sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare"(1Tes.4,3) şi nu este nevoinţă puţină între sfinţenie şi între necurăţie. Căci ajutătorii necurăţiei sfătuiesc unele ca acestea şi zic: "Iată, nimeni nu te vede pe tine. Şi de cine te s...
24-05-2019 20:26
24-05-2019 10:35
24-05-2019 10:24
O nouă etapă a proiectului catehetic parohialSosit-a înjumătăţirea zilelor, care se încep  la mântuitoarea Înviere şi se...
Miercuri, 22 mai, când în anul 2019 se serbează Înjumătățirea Cincizecimii, se pomenesc părinții ce au participat la Sinodul II Ecumenic (381). Cu acest binecuvântat prilej s-a desfășurat, în biserica parohială, o nouă etapă a proiectului catehetic parohial ca exercițiu duhovnicesc punctual al c...
Sosit-a înjumătăţirea zilelor, care se încep  la mântuitoarea Înviere şi se pecetluiesc cu dumnezeeasca Cincizecime; şi străluceşte având strălucirile dintru amândouă părţile, şi unindu-le pre amândouă se cinsteşte, arătând mai dinainte, slava ce va să fie, a stăpâneştei Înălţări. În s...
Sfaturi și povețe privind buna creștere
Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste.Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.Inima nebunului este în gura lui, iar gura înţeleptului este în inima lui. (Ecclesiasticul 21, 26-28)
24-05-2019 09:03
22-05-2019 22:38
22-05-2019 10:50
Să semănăm şi noi măcar puţin şi necuratLumină lină
Un frate i-a zis avei Pimen: Când dau fratelui meu puţină pâine sau altceva, sufletul meu se tulbură de gândul că fac asta nu din dragoste, ci din dorinţa de a plăcea oamenilor. Chiar dacă ai face asta din dorinţa de a plăcea oamenilor- a răspuns bătrânul -, oricum suntem datori să-i dă...
Pomenirea binecredinciosului Împărat Constantin, ca nişte mir de mult preţ,...
Pomenirea binecredinciosului Împărat Constantin, ca nişte mir de mult preţ, astăzi a răsărit, căci pe Hristos dorind, pe idoli a defăimat; pentru aceasta, după vrednicie, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
22-05-2019 10:39
22-05-2019 10:18
20-05-2019 20:49
Biserica, împreună cu ȘcoalăDe se cuvine să vină Mesia, dacă Mesia este Hristos...
De se cuvine să vină Mesia, dacă Mesia este Hristos pentru ce atunci nu credeţi Lui, călcătorilor de lege? Iată, a venit şi mărturisesc aceasta cele ce Însuşi face. Apa a prefăcut-o în vin şi pe slăbănog cu cuvântul l-a întărit. 
Iată, plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului
Drept aceea, fiţi îndelung-răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie. (Iacov 5, 7)
20-05-2019 20:46
20-05-2019 20:42
20-05-2019 20:35