PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
"Sfinții români, fiii satului românesc". O nouă activitate în parteneriatCrezul meu pentru veșnicie
Activitățile proiectului catehetic desfășurat în parteneriat cu Școala au vizat cunoașterea și recunoașterea sfinților din neamul nostru, ce au văzut lumina acestei lumi și au primit educația părintească în cadrele satului românesc tradițional. Sesiunea desfașurată miercuri, 6 noiembrie 2019 s-a ...
Cred într-Unul DumnezeuZiditor de pâineşi mai cred în darul Său,în ziua cea de mâine.Cred în Iisus Mântuitorulşi în mierea-I din cuvinte.Cred în stihuri şi în doruldin colinde nesfârşite.Cred în Duh de prorocie,mângâiere pentru viaţăşi într-o dulce veşniciecu Hristos loc de verdeaţă.Cred în sfinţ...
Vis
Adormit sub brazdăbobul de grâuse visează"pâinea noastrăcea din toatezilele".Girel Barbuwww.parohiaplevna.ro
07-11-2019 02:43
06-11-2019 15:22
06-11-2019 10:55
Ne închinăm [în fața icoanei ei] și cu mintea căutăm la cea care este Maica Fiului lui Dumnezeu.Pelerinajul enoriașilor la Icoana Maicii Domnului
„Dumnezeii neamurilor sunt aur și argint, lucruri de mâini omenești.  Gură  au  și nu grăiesc, ochi au  și nu văd, urechi au  și nu aud, nas au  și nu miros,  și nici nu e suflet întru ei. Asemenea lor să  fie toți cei care îi fac pe ei  și toți cei care nădăjduiesc spre dânșii” [Ps. 134, 15-18]....
Pentru creștinii ortodocși, un pelerinaj este o călătorie sau căutare cu o mare încărcătură morală pentru credința și convingerile ortodoxe. Subiectul pelerinajelor poate fi foarte variat, de la pelerinaje în locuri cu semnificație deosebită pentru toți credincioșii ortodocși...
Patru zile de comuniune cu sfinți din patru cinuri cerești
www.parohiaplevna.ro
06-11-2019 09:28
05-11-2019 20:38
05-11-2019 16:55
Rugul aprins și locul sfânt umbrit de cruceMisiune de slujire: ieri și azi, aceeași
Îngerul Domnuluia S’a arătat într’o pară de foc din mijlocul unui rug; şi [Moise] a băgat de seamă că rugul ardea, dar rugul nu se mistuia. (Ieș 3, 2)www.parohiaplevna.ro
  În primele 4 secole, pâna la Sf Constantin cel Mare, creștinii erau prigoniți, iar pentru a salva textele scrierilor sfinte (Evanghelia și Epistolelor Noului Testament), acestea erau ținute în alt loc decât cel oficial unde se reuneau pentru a săvârși Liturghia. Astfe...
Pregătirea Pelerinajului- editarea foii parohiale
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în Parohia Plevna, la evenimente importante din viața Bisericii sau la activitați deosebite ale comunitații (misionar-pastorale, filantropic-sociale, catehetice) apare foaia parohială Apa cea Vie.&...
05-11-2019 09:27
04-11-2019 21:53
04-11-2019 12:26
Numirile Maicii Domnului- căi spre aprofundarea credințeiPomenirea de obște a creștinilor răposați
 Cunoaşterea istoriei si conţinutului cultului închinat Maicii Domnului, prin urmare, ne va îmbogăţi viaţa noastră creştină. Dar şi cufundarea noastră în viaţa liturgică a Bisericii, realizată din iubire. De asemenea, va spori cunoaşterea noastră a lui Iisus ...
 Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii [Ps 67, 21], Ziditorul, Mântuitorul şi Judecătorul viilor şi al morţilor, Cel ce duci în iad şi scoţi din el [1 Rg 2, 6], Cel ce aduci din nefiinţă la fiinţă, Cel ce din pământ l-ai plămădit pe om [Fc 2, 7] şi în pământ l-ai întors pentru păcat, iar pentru i...
AVIZIER: Marți, 5 noiembrie 2019, Pelerinaj și Procesiune în Slobozia
www.parohiaplevna.ro
04-11-2019 04:28
03-11-2019 21:32
03-11-2019 20:59
Biserica de acasă sau Anul satului românesc prin ochi de copilTELEGRAF: Sâmbătă, 2 noiembrie, pomenirea tuturor creștinilor răposați
Căminul, „Biserica de acasă” (Romani 16, 5) , este „Biserica în miniatură, loc al împlinirii şi realizării mutuale, trupeşti şi sufleteşti, şcoală a virtuţilor creştine, laborator al mântuirii şi desăvârşirii, un adevărat altar de jertfă”.(Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teşu)www.parohiaplevna.ro
www.parohiaplevna.ro
Halloween sau "sărbătoarea" neputinței
„Dacă demonii ar avea vreo putere, cât de mică, n-ar ataca pe om cu zgomot în diferite apariţii fantomatice, n-ar unelti schimbându-și chipul; ar fi de ajuns să vină unul dintre ei ca să facă ce doreşte şi ce-i este în putinţă. Cel ce are putere să omoare se apucă de aceasta nu în chip fantomatic...
03-11-2019 20:23
31-10-2019 21:59
31-10-2019 09:11
De ce plâng tăticul şi mămică?Ecourile pastorației Patriarhului Iustin Moisescu în satul românesc
  Sfîntul Teofan Zăvorâtul îi povăţuia pe părinţii care şi-au pierdut copii astfel: ”Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastră! De întristat, nu aveţi cum să nu vă întristaţi. Este un lucru atît de flresc, încît şi Domnul, Care pretutindenea este, văzînd suferinţa voastră, nu va fl j...
După ce și-a obținut în mod strălucit doctoratul la Facultatea de Teologie din Atena, viitorul patriarh, fiu de erou, educat în Seminarul pentru orfanii de război de la Câmpulung Muscel[1], a poposit ca profesor al exegezei Noului Testament la Universitatea din Strasbourg, apoi  la Universitatea ...
Au fost ei mai păcătoşi decât toţi oamenii?
Credeţi oare că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi Galileenii, fiindcă au pătimit acestea?Vă spun Eu vouă: Nu!, dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul în Siloam şi i-a omorât, credeţi oare că au fost ei mai păcătoşi decâ...
30-10-2019 19:12
30-10-2019 14:23
30-10-2019 08:23
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Eternul miracolSatul românesc la începutul secolului XX în „memoriile” preoților din Plevna (V)
Sub brazdă se-aruncă bobul de grâuîn întuneric dezbrăcat şi singur credinţa-i rămâne izvor nesecatdin el să-şi adune puteri de-a urca până la capăt Golgota. Trimite cerul ploi de mir să-I ungăși lacrima păsăriisă-I ajungă-n adânc.Nimic nu scapă Soarelui.Uimit, el vede bobul-f...
... În anul 1917, toamna sosise timpul să urmez școala,  dar neprezentându-se niciun cadru didactic, școala a rămas închisă. M-am prezentat la școală în toamna anului următor, 1918. Părinții mi-au procurat abecedar, aritmetică, tăbliță de piatră cu condeie de ...
Inovații IT spectaculoase implementate de Lăcașuri Ortodoxe pentru parohii
În cursul Atelierului de lucru "Mass- Media în Episcopia Sloboziei și Călărașilor", desfășurat la Centrul Eparhial, joi, 24 octombrie 2019, administratorii site-urilor parohiale au luat cunoștință de ultimele inovații tehnice din domeniul IT, puse la di...
29-10-2019 08:49
28-10-2019 08:46
28-10-2019 08:13
Timp de toamnăRugăciune de laudă în fața icoanei
Toamna mă strigă,Parcă o aud.Frunzele-n gânduri.Corina Mihaela Soarewww.parohiaplevna.ro
Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas, Preacuvioase Părinte Dimitrie; ca urmând ţie, să slujim lui Dumnezeu şi cu tine să ne odihnim în pământul celor blânzi în vecii vecilor. Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem...
Părutele fapte nebune ale Sfântului Teofil
Glasul Apostolului Tău Pavel, care zice: „Noi nebuni suntem pentru Hristos”, auzind robul Tău Teofil, Hristoase Dumnezeule, nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm, Doamne, mântuieşte sufletele noastre.Chilia fericitului Teofil, pomenit la 28 octom...
28-10-2019 03:54
28-10-2019 03:28
27-10-2019 22:15
Ajutor pentru micii redactori ai "Ziarului satului meu", proiect comun Școală-BisericăBinecuvântarea prin semnul crucii din ajunul zilei Sfântului Dimitrie
 La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 26 octombrie 2019, câțiva din elevii clasei a IV-a, ce au de întocmit "Ziarul satului meu", au primit în dar câte un exemplar al Monografiei Parohiei Plevna, editată în anul 2014, de unde pot afla informații utile proiectului lor di...
 Binecuvântarea este, în practica creștină actuală, o rugăciune sau o rânduială în care, prin semnul Sfintei Cruci, preotul invocă harul şi ajutorul lui Dumnezeu asupra unei persoane sau asupra unui lucru, pentru folosul sau mântuirea omului. O ...
Dacă e cineva sfânt, să vină! Iar dacă nu este, să se facă prin pocăinţă!
Un document din antichitatea creștină, Constituțiile Sfinților Apostoli, circa 380,  atestă o rugăciune de mulțumire înainte de cuminecare ce se încheie cu un îndemn sfânt: Îţi mulţumim, Dumnezeule şi Tată al lui Iisus Mântuitorul nostru, pentru sfântul Tău Nume pe care l-ai ...
27-10-2019 21:45
27-10-2019 16:24
26-10-2019 06:27
O carte utilă celor ce catehizează adolescenți: Primăvara înneguratăÎnceputul prăznuirii Sfântului Dimitrie
Această carte  despre  adolescenţă încearcă să‑i sensibilizeze pe toţi cei care au copii aflaţi în această perioadă a vieţii, pe toţi cei ce catehizează adolescenţi sau le predau acestora, dar şi pe noi, cei care dorim să ne înţelegem mai bine propria adolescenţă, care, deși ...
www.parohiaplevna.ro
Fapta bună a înmormântării săracilor
 "Dacă moare vreun sărac, cei ce poartă de grijă de toate să se îngrijească să-l îmbrace. Dacă moare un pelerin care n-are loc unde să fie îngropat, să-i dea loc cei care au şi, dacă are loc Biserica, să-i dea. Iar dacă mai sus-zisul nu are îmbrăcăminte de îngropare, să-i dea Biserica, iar d...
25-10-2019 09:25
25-10-2019 08:24
24-10-2019 16:51
Începe desfășurarea proiectului catehetic în parteneriat cu ȘcoalaClipa cea repede
Proiectul catehetic "Sfinții români, fiii satului românesc", desfășurat în cadrul activităților dedicate "Anului omagial al satului românesc- 2019" și parte concretă a punerii in lucrare a "Protocolului de colaborare Școală- Biserică", a debutat în cadrul orei de religie de la clasa a ...
S-a pus la îndoială piatraca vorbire.Au zis de fluture că esteo respirare, –de cartof, de porumb şi de prună,strigăt de nefiind, –la fel de porc, de capră şi de lună,fel de mestecând.Ei n-au ştiut nici să citeascăleul în alergare,că literă preeste şi zeiască.N-au descifrat câmpia mare,marea cea m...
Quia terminus rusticae* sau locul Sfântului Dimitrie în civilizația sătească
Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 26 octombrie, în calendarul vieții rurale, este un reper fundamental atât în viața plugărească precum și în cea gospodărească.Spre pildă, semănatul grânelor își încheie perioada optimă înainte de Sfântul Dimitrie.Plantarea de toamnă...
24-10-2019 16:38
24-10-2019 16:30
24-10-2019 16:16