PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
HaikuProiectul catehetic "Familia- școala sfințeniei" la prima activitate
zăpezi peste tot-lângă casa buniciipârtia goalăSimona Anawww.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
În săptămâna 3- 7 februarie 2020, micii învățăcei ai tainelor creștinătății au făcut cunoștință cu familia Acvila și Priscila, creștini menționați în Faptele Apostolilor și în Epistolele Sfântului Pavel ca exemple de ospitalitate și devotament în susținerea activității misionare a Sf Pavel.Acvila...
Pomenirea Sf Teodor
16 Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17 Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. 18 La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor ...
08-02-2020 22:31
08-02-2020 20:16
07-02-2020 16:43
Polisemantism de sezon (din 6 litere)Înainte de orice muncă gândeşte-te dacă Dumnezeu va lucra acea muncă
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Iar tu lucrează şi te odihneşte. Lucrează, căci şi Dumnezeu lucrează; odihneşte-te, căci şi Dumnezeu se odihneşte. Iar lucrarea ta să fie creaţie, căci eşti fiul Creatorului. Nu distruge, creează. Consideră munca ta ca o conlucrare cu Dumnezeu. Astfel nu vei lucra răul,...
Astfel de rugător să avem și noi în vreme de secetă
 În vremea când Sfântul Partenie săvârșea cu darul și cu puterea lui Hristos minunile, tămăduind diferite boli, era lângă el arhidiaconul bisericii Iracliei, al cărui nume era Ipatian. Acela, văzând minunile ce se săvârșeau, a căzut la picioarele sfântului bărbat, rugându-l cu lacrimi și spunându...
07-02-2020 16:03
07-02-2020 09:17
06-02-2020 13:32
Episcopia Sloboziei și Călărașilor adoptă o atitudine proactivă în sprijinul credincioșilorDoamne, îndură-Te de noi, păcătoșii și nevrednicii
 "Astăzi, 5 februarie 2020, începând cu ora 17.00, intră în vigoare un COD ROSU: vânt și ninsoare pentru judeţele Ialomița și Călăraşi. Asiguraţi-vă că preoţii parohi sunt informaţi şi vor acţiona pentru a preîntâmpina apariția vreunei posibile situaţii neplăcute pentru enoriași, ...
 Doamne, milostivește-Te spre noi și fă ca arătarea puterilor Tale ne­sfârșite să nu ne fie nouă spre osândă și pieire, ci spre îndreptare și zidire, ca să cunoaștem că Tu ești singur Dum­ne­zeu adevărat, mult-mi­­lostiv și mult-îndurat. (Rugăciune pentru potolirea stihiilor)www.parohiaplevna.ro;...
Știința desfacerii și strângerii pânzelor corabiei sufletești
 "Desfaceţi pânzele sufletului şi plutiţi pe noianul vieţii cu îndrăzneală, călăuziţi de rugăciunile părintelui nostru. Scoateţi afară apa înecătoare de suflet prin mărturisire şi lacrimi, apa care pătrunde prin găurile mici ale simţurilor, prin văz pătimaş şi chiar nepătimaş, prin auzul desfrâna...
06-02-2020 13:26
05-02-2020 20:19
05-02-2020 20:06
Zicea avva Isidor PelusiotulRolul Mitropoliei Ardealului în organizarea statutară a Patriarhiei Române
...viața fără de cuvânt mai mult folosește decât cuvântul fără viață. Căci viața și tăcând folosește, iar cuvântul și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toată filosofia; ...faptele cele bune cinstește-le, nu te închina desfătărilor. Că faptele...
 La 4 februarie 1925 Sfântul Sinod a proclamat Biserica Ortodoxă Română ca Patriarhie, fiind recunoscută ca atare prin legea votată de Senatul ţării la 12 Februarie 1925, de către Cameră la 17 Februarie 1925 şi apoi promulgată de Regele Ferdinand I la 25 Februarie 1925. Recunoaşterea Bisericii Or...
Profețiile mesianice împlinite
Proorocilor Te-ai arătat cât era prin putinţă Iisuse a Te vedea odinioară, iar acum Cuvinte al lui Dumnezeu, Te-ai arătat de bunăvoie în toată lumea cu trup din Fecioara Maria, Hristoase, arătând mântuirea Ta tuturor celor din Adam, ca un Iubitor de oameni.(Minei, 4 februarie) 1. Profeţia lui Iac...
04-02-2020 22:34
04-02-2020 09:34
04-02-2020 08:39
Profet și iprofet- noțiuni de teologie biblicăMaica Domnului este mama duhovnicească a fiecărui creștin
Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăci...
Ca pe un Crin, ca pe un Trandafir cu bun miros, ca pe o Dumnezeiască Mireasmă te-a cules pentru Sine Cuvântul, Dumnezeul Cel Preaînalt, Preacurată Dumnezeiască Mireasă și în pântecele tău S-a sălășluit, umplând de bună mireasmă firea noastră, ce se umpluse de întinăciunea cea din păcat, Marie, de...
Rugăciunea Dreptului Simeon în prelucrare imnografică
Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a v...
03-02-2020 23:40
03-02-2020 21:55
03-02-2020 17:50
Foc duci, Curată, mă tem să iau în brațe Pruncul Cel ce stăpânește lumea.Prin sufletul tău va trece sabie (Lc 2, 35)
Astăzi a strălucit la toată lumea lumina adevărului, că Preasfânta Fecioară a dat cu preacuratele sale mâini, bătrânului Simeon, pe dumnezeiescul Prunc, ca pe un cărbune făcător de viață, de la jertfelnicul Domnului, zicând: „Primește, cinstite bătrâne, pe Domnul tău, primește vistieria nesecată ...
Șapte pricini pentru care cei cucernici și drepți sunt cercetați de suferință.Primul motiv pentru care și cei cucernici sunt cercetați de suferință este, pentru ca ei să nu se înalțe pentru faptele cele bune și pentru meritele lor. Al doilea pentru a vedea că și sfinții și cei cucernici sunt oame...
Preasfințitul Părinte Vincențiu a ridicat în rang bisericesc un fiu al Parohiei Plevna
La 2 februarie 2020, marele praznic Întâmpinarea Domnului, este ziua care marchează încheierea perioadei celor 40 de zile de la sărbătoarea Naşterii Domnului. Evanghelia descrie cum Pruncul Iisus este dus la templul din Ierusalim şi oferit lui Dumnezeu, căci aşa prevedea Legea lui Moise, ca orice...
03-02-2020 15:49
02-02-2020 21:15
02-02-2020 20:43
Sfântul Mucenic TrifonBolnavilor le spunea, nu de la Galin şi de la Hipocrate, ci din aşezămintele sfinţilor proroci
Până la tăiere şi la ardere, până la vărsarea sângelui şi până la moarte, în chip desăvârşit te-ai luptat stând împotriva păcatului, mucenice a lui Hristos. Iar acum, dobândind viata cea ascunsă întru Hristos, strigi: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi-L pe Hristos întru toți vecii.Vădit-...
Sf Chir era slăvit cu meşteşugul de doctor şi se tămăduiau de către el bolile trupeşti, neluând plată, iar cu cuvintele sale cele de Dumnezeu insuflate şi cu chipul vieţii sale celei îmbunătăţite tămăduia sufleteştile neputinţe ale oamenilor. Pentru că, intrând la cei bolnavi, le spunea, nu de la...
Actul martiric sl Sfintelor Perpetua și Felicitas: rugăciunea pentru răposați
 Actul martiric al sfintelor Perpetua şi Felicitas, care au pătimit pentru Hristos împreună cu alţi patru tineri creştini în timpul împăratului Septimiu Sever, este unul dintre cele mai complete şi preţioase dintre actele martirice pe care ni le-a transmis Antichitatea creştină, în forma lor orig...
01-02-2020 22:02
01-02-2020 15:47
31-01-2020 17:59
Unitu-s-au trei grăitori de DumnezeuRugăciune puternică pentru izbăvirea sufletelor și trupurilor
„Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece." (Sf Ioan Gura de Aur)"Pe unii oameni îi vindeci cu cuvântul; pe alţii numai cu pilda vieții tale". (Sf...
Primind dumnezeiescul Dar de vindecări, fără de plată tămăduiţi bolile sufleteşti şi trupeşti, mai-marilor fără de arginţi, Chire şi Ioane. Drept aceea Hristos prin voi dând credincioşilor sănătate după vrednicie, strălucitori prea-adevărați a toată lumea v-a arătat. Pe Care rugaţi-L, să izbăveas...
Stâlpilor neclintiți ai Bisericii, laudă
La înălţimea dragostei lui Hristos suindu-te Vasilie, ai văzut tainele cele nespuse, şi dumnezeieşti, care le-ai descoperit, şi le-ai arătat noroadelor, ca un înţelept propovăduitor al bunei credinţe. Pentru aceasta roagă-te să se izbăvească de stricăciune şi de nevoi, cei ce urmează cu credinţă ...
31-01-2020 08:29
30-01-2020 21:36
30-01-2020 21:26
Seminarul Teologic din Slobozia se prezintă copiilor din școlile eparhieiSfatul Sf Eftem Sirul pentru dobândirea smereniei
CINE SUNTEM?Suntem Şcoală prin excelenţă: primele forme instituţionale de învăţământ au fost cele ale Bisericii. Cu noi înveţi nu doar pentru a-ţi câştiga cele necesare vieţii, ci şi cum să ai o viaţă mai frumoasă şi fericită. Avem peste 20 ani de experienţă, 90% dintre elevii noştri au urmat car...
„Dacă vrei să biruieşti mândria, orice ai face să nu spui că din munca mea am făcut, sau din puterea mea am izbutit. Chiar şi dacă posteşti sau priveghezi, sau cânţi, sau ajuti spune: “Dumnezeu m-a ajutat, nu puterea şi munca mea”. www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
TELEGRAF: avizierul școlii oferă informații privind ora de religie
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
29-01-2020 21:43
29-01-2020 11:44
28-01-2020 20:22
FAMILIA, ȘCOALA SFINȚENIEI, un nou demers al parteneriatului Biserică- ȘcoalăPremisele înțelepciunii duhovnicești
În anul 2020, dedicat de Sfântul Sinod ca An al pastorației părinților și copiilor, lucrarea catehetică în parohie va fi dirijată spre conștientizarea rolului Familiei în Biserică și societate. Familia este binecuvântare și lumină a Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina și bucuri...
 "Învaţă-ţi copilul să nu pună nici un preţ pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înţelept." (Sf Ioan Gură de Aur)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Credința, pocăința, raiul și dragostea- definite de Sf Isaac Sirul
Credinţa este uşa tainelor. Căci ceea ce sunt ochii trupeşti pentru lucrurile supuse simţurilor, aşa e şi credinţa, cu ochii ei înţelegători, pentru vistieriile ascunse. Avem, cum zic părinţii, doi ochi sufleteşti, precum îi avem pe cei doi ochi ai trupului. Şi nu facem aceeaşi întrebuinţare de f...
28-01-2020 18:01
28-01-2020 10:17
27-01-2020 12:26
TELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului MasluVedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
În Sfânta Evanghelie citită la 26 ianuarie 2020 (duminicz a XXXII-a după Rusalii) se spune că iudeii, văzând pe Mântuitorul intrat în casa lui Zaheu, mai marele vameşilor din Ierihon, s-au aprins de mânie asupra Domnului şi cârteau că a intrat să găzduiască la un păcătos (Luca 19, 7). Şi aceasta ...
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenie
 Iubitorule de Dumnezeu și iubitorule de săraci, iconomule înțelept și următorule al milei lui Hristos, fericite Iosif, păstorule cel bun și slugă credincioasă, ajutător al tuturor și ocrotitor al celor din nevoi, roagă pe Iubitorul de oameni pentru cei ce săvârșesc cu dragoste ci...
26-01-2020 16:15
26-01-2020 15:21
26-01-2020 15:14