O, prealuminată...O, prealuminată

Maică preacurată,

Doamnă nenuntită,

Fecioară slăvită,

Ceea ce pre Sfântul

Dumnezeu Cuvântul

L-ai născut în lume

Mai presus de nume;

Şi ne eşti Stăpână,

Limpede fântână,

Plină de iubire 

Fără istovire, 

Pentru cei ce-n viaţă

Robi ţi-s cu dulceaţă;

Ceata creştinească 

Şi duhovnicească.

Mila ta-i adapă 

Şi de rele-i scapă.

Ocrotească-i mâna

Ta, căci e stăpâna;

Maică, având mărire

Cea de nemurire, 

Cu cei sfinţi cunună

Dă-le împreună! Anton Pann


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...