Menu Home

Cine citește să înțeleagă (8)

Asupra Domnului şi asupra Unsului Său. (Psalmul 2, 2)

„Neamurile cele de mai sus, zise, s-au întărâtat şi au stătut de faţă şi s-au adunat împreună, atât asupra Părintelui, cât şi asupra Fiului Său, Iisus Hristos, pe Care Însuşi Tatăl L-a uns Împărat al tuturor neamurilor, dându-le Lui drept moştenire, flindcă războiul cel asupra Fiului trece şi asupra Părintelui. ”Aici numeşte pe Părintele Domn, iar Uns pe Fiul Lui, precum s-a tălmăcit; fiindcă Părintele a aşezat pe Hristos Împărat peste neamuri, după cuvântul iconomiei întrupării, iar dacă am citi şi „asupra Unsului lor”, precum se află în multe preziceri, vom înţelege că Hristos este Împărat şi Stăpânitor peste toţi şi peste iudei, şi peste neamuri, şi peste demoni. Pentru că Acestuia I se va pleca tot genunchiul: al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor dintru adânc, precum zice Pavel (cf. Filip. 2: 10). Adică toţi se vor închina şi se vor pleca Lui. (Eftimie Zigaben)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut