Menu Home

Doamne, trimite harul Sfântului Tău Duh!

Damne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, Dumnezeu adevărat, strălucire şi chip al Părintelui celui fără de început şi viaţa cea veşnică, Care, fiind piatra cea din capul unghiului, Te-ai tăiat din muntele cel curat şi fecioresc fără de sămânţă bărbătească şi eşti temelia neclintită a Bisericii Tale; Care cu vărsarea preţiosului Tău Sânge ai întemeiat Biserica Ta, iar cu moartea Ta ai ridicat-o, cu învierea ai desăvârşit-o, cu înălţarea ai binecuvântat-o şi cu pogorârea Sfântului Duh ai sfinţit-o şi ai lăţit-o, Ție acum, cu umilinţă, ne rugăm, trimite harul Sfântului Tău Duh şi binecuvintează punerea pietrei acesteia şi toată temelia zidirii ce se începe întru slava Preasfântului Tău nume. Şi Tu, Cel ce eşti Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, Care dintru început ai plăsmuit totul, fii începutul, înmulţirea şi săvârşirea lucrării acesteia; binecuvintează pe ctitori şi pe lucrători şi lucrul mâinilor lor sporeşte-l şi, cu pronia Ta cea dumnezeiască, înmulţeşte cu îndestulare toate cele de trebuinţă spre ridicarea şi terminarea bisericii acesteia, ca să fie biserică desăvârşită şi plină de slava Ta şi întru ea să se preaslăvească numele Tău cel preasfânt şi mare, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh eşti binecuvântat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Comunitatea creștină din Buzoeni, a pus duminică, 14 octombrie 2018, început binecuvântat pentru inălțarea unui paraclis parohial. Credincioșii împreună cu preoți din Cercul pastoral nr 2, sub protia părintelui Protopop de Lehliu, ne-am rugat împreună pentru ca slava Domnului să dea har spre implinirea doritei ctitorii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut