Menu Home

Organizarea Bisericii- principiul organic

Principiul organic sau eclesiologic-instituţional, mai bine spus, principiul participării laicilor la întreaga lucrare a Bisericii, constituie „alfa” principiilor canonice ale Ortodoxiei şi din acesta rezultă sau, cel puţin, pe acesta se sprijină toate celelalte principii canonice de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe. Se numeşte și principiu organic întrucât prin acesta se exprimă adevărul că Biserica are o anume structură organică, ce se aseamănă unui organism, şi că lucrarea acesteia se desfăşoară potrivit unor legi asemănătoare cu acelea care conduc viaţa şi lucrarea oricărei forme de viaţă în mod organic alcătuită, în sensul că toate părţile organismului bisericesc sunt interesate de înfăptuirea şi realizarea în mod eficace a întregii lucrări a Bisericii. „I se spune şi principiu constituţional-bisericesc întrucât el exprimă raţiunea prin care se constituie atât unităţile bisericeşti, cât şi organele de administraţie ale Bisericii, care se conduc, se formează sau contribuie la exprimarea voinţei tuturor membrilor Bisericii, şi nu la principiul voinţei unuia, sau a unei categorii de membri, sau naşterii lui de la sine sau în mod automat. Şi întrucât unităţile şi organele administrative ale Bisericii se constituie astfel, adică organic, în acelaşi mod se desfăşoară şi lucrarea acestor organisme, prin conlucrarea eficientă a tuturor membrilor Bisericii, astfel încât, prin aplicarea principiului organic sau constituţional-bisericesc, elementul laic apare cu o misiune majoră în cele mai importante lucrări din viaţa Bisericii, acest principiu numindu-se şi principiul participării mirenilor la lucrarea Bisericii.” (I)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut