Menu Home

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea,…

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând, cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi nevrednici, cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură ţară românească şi creştină; şi; ca pe Domnul, Stăpânul şi Binefăcătorul, Te slăvim, Îţi cântăm şi Te lăudăm. Şi, iarăşi căzând înaintea Ta, mulţumim, rugând cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Ta milostivire, ca, precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi şi cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum înainte învredniceşte-ne a spori în dreapta credinţă, în dragostea cea către Tine şi către aproapele şi întru toate faptele cele bune, şi a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toţi credincioşii Tăi. Mântuieşte-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace şi linişte. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut