Menu Home

Slujba dimineții în biserica filie

Cartea despre care a grăit mai înainte proorocul, cea pecetluită cu Dumnezeiesc Duh, cuprinzând-o în pântecele său Sfânta Ana, a strigat tuturor: precum au arătat mai înainte toate Scripturile, zămislind astăzi, sunt şi eu mărită.

Iată Patul, despre care mai înainte a proorocit Solomon, în pântece l-ai zămislit, păzit fiind cu adevărat pentru Adevăratul Împărat, spre Dumnezeiasca chemare a neamului omenesc la mântuire. Pentru aceasta pe tine, Sfântă Ana, credincioşii cu bucurie te fericim.

Rugul cel purtător de foc, pe care l-a văzut de demult Moise în Sinai, Sfânta Ana l-a zămislit în pântece, stingând ca pe o necinste viitoare focul nenaşterii de fii, celor ce cântă: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Ia psaltirea şi alăuta, Davide şi cântă; că iată s-a arătat Chivotul lui Dumnezeu despre care ai proorocit lămurit că are să fie spre zidirea din nou; prin care noi ne-am ridicat din căderea în păcat.

Duminică, 9 decembrie 2018, slujba dimineții s-a oficiat în biserica filie Valea Rusului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut