Menu Home

Ochii mei văzură mântuirea Ta

Venirea lui Mesia era evenimentul cel mai mult aşteptat de poporul lui Israel. Evreii aşteptau un Mesia care avea să-i elibereze de sub dominaţia romană, un fel de rege dotat cu o putere nemaiîntâlnită. Sperau de asemenea ca Mesia să le ofere un nivel de trai mai bun, condiţii de viaţă care să excludă efortul uman. Imaginea acestui Mesia nu a apărut încă, de aceea evreii îl aşteaptă şi astăzi. 

Pentru noi, creştinii, Mesia a venit deja, însă an de an rememorăm timpul de aşteptare prin perioada Postului. Toate profeţiile despre Mesia din Vechiul Testament s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos. Evangheliile descriu perseverenţa în aşteptare a unor persoane din rândurile poporului ales, printre care sunt și bătrânii Simeon şi Ana. 

„Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.„(Lc. 2, 25-32)

Întâlnire binecuvântată cu un venerabil creștin, în vârstă de 96 de ani, veteran de război, binecuvântat cu minte întreagă și cu trup încă în putere.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut