Menu Home

Doamne, primeşte pe robii Tăi

Credincioșii, care s-au pregătit prin post, rugăciune, fapte bune și pocăință spre primirea Sfintelor Taine la Crăciunul anului 2018, au fost invitați către Sfântul Potir cu o rugăciune specifică, foarte asemănătoare celei rostite la Înviere, în care sunt făcuți părtași evenimentelor istorice de acum 2018 ani din Betleemul Galileii:

am auzit păstori grăind şi pe îngeri cântând, pe magi închinându-se cu daruri şi pe Irod tulburându-se, că Dumnezeu S-a arătat cu trup spre mântuirea neamului omenesc. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă. Puterile îngerilor se bucură, cetele Sfinţilor se veselesc, văzând slăvita şi cinstita prăznuire, iar noi cu vrednicie o lăudăm cu inima şi cu buzele. Şi acum, Bunule şi Iubitorule de oameni Doamne, primeşte pe robii Tăi aceştia (N), cărora le pare rău de păcatele lor, cele stiute şi cele nestiute, cele de voie şi cele fără de voie; şi, cu ştiuta Ta iubire de oameni, primeşte plecarea genunchilor si postul robilor Tăi, ca, plinind poruncile Tale şi ajungând acum la sfânta şi cinstita Ta Naştere, curaţi şi fără de prihană, să se împărtăşească fără de osândă cu Preacuratul Tău Trup şi Sânge, Hristoase Dumnezeul nostru, a Cărui este slava, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut