Menu Home

1905 ani diferență: aceeași credință, aceleași rânduieli

Scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr către Traian, datată 112 d. Hr., consemnează că strămoșii noștri în credința creștină „se adună într-o zi anume (duminica) înainte de a se lumina de ziuă pentru a se ruga lui Hristos ca unui zeu și de a se uni toți prin același jurământ, dar fără scopuri rele, de a nu comite furt, adulter, de a nu-și călca niciodată cuvântul și de a nu trăda încrederea acordată.”

Asemeni lor, noi, creștinii din anul 2017, serbând Înălțarea Domnului Iisus cu trupul la cer, 25 mai 2017, în același duh ne-am angajat cu „jurământ” spiritual și ne-am rugat „deși încă gândim la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului. Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău” (Acatistul Înălțării Domnului).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut