Sonet

Sonet 


Din nou coboră-Te-ntre noi, Iisuse

Căci iarăşi turma Ta e rătăcită 

Şi iar se-ntinde noaptea cea cumplită

A vechii uri, de Tine-atunci răpuse. 


De-abia se mai zăreşte ca prin sită,

A mântuirii stea. Dar cât de sus e!

Se îndepărtează parcă... Cine spuse

Căci stingerea ni-i singura ursită ? 


O, Vino, iubitorule de oameni.

În sufletul bătrânei lumi să semeni

Din nou credinţa cea nemuritoare... 


Cunoaşte-L vom? Pleca-vom fruntea oare

Când întinzându-Şi mâinile amândouă

Asupră-ne, va zice: „Pace vouă!”? 


Alexandru Vlahuță


0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...