Menu Home

Oaia și calul, prieteni necuvântători ai țăranilor

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, Ție ne rugăm şi cu umilinţă cerem: precum ai binecuvântat şi ai înmulţit turmele patriarhului Iacob, asemenea binecuvintează şi animalele robilor Tăi acestora, înmulţeşte-le, întăreşte-le şi le fă pe ele întru mii; izbăveşte-le de toată asuprirea diavolului, de prădători, de toată bântuiala vrăjmaşului, de văzduhul cel neprielnic şi de toată boala molipsitoare. Apără-le cu sfinţii Tăi îngeri, şi depărtează de la ele toată boala şi toată pizma şi ispita farmecelor şi a vrăjitoriei, care vin din lucrarea diavolească. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut