Menu Home

Să fie preoţilor pază şi acoperământ

Cel ce dintru început, Doamne, faci toate cele de folos neamului omenesc, şi ai voit a se face biserici de mână omenească întru numele Tău, şi pe acelea întru slava Ta le-ai sfinţit şi le-ai numit loc al sălăşluirii slavei Tale şi ai poruncit robului Tău Moise să facă veşminte arhiereşti şi preoţeşti şi alte feluri de înfrumuseţări întru bunacuviinţa sfântului Tău altar (…) ca vrednice să se arate la slujba sfintelor Tale Taine şi la toată slăvirea preasfântului Tău nume; şi să fie preoţilor celor ce vor sluji cu ele spre pază şi acoperământ de toate cursele şi smintelile duşmanului, spre a Ta bunăplăcere şi vrednică slujire a sfintelor Tale Taine, şi spre câştigarea harului și îndurărilor Tale. (Rugăciunea sfințirii veșmintelor liturgice)

STIHARUL – este un vesmânt lung si larg, acoperind tot corpul, ca și veșmântul lui Aaron, care se numea talar. El ne aduce aminte de acele veșminte luminate în care s-au arătat îngerii în ziua Învierii (Luca 24.4) și în ziua Înălțării la cer a Domnului (Matei 17.2)

MÂNECUŢELE – sunt un fel de manşete cu care se strâng mânecile stiharului, având rolul practic de a nu împiedica pe slujitor în îndeplinirea îndatoririlor în timpul Sfintei Liturghii. Ele simbolizează puterea cu care este învrednicit slujitorul și ne aduce aminte de acele legături cu care a fost legat Domnul nostru Iisus Hristos în timpul pătimirii Sale (Ioan 18.12).

EPITRAHILUL – simbolizează jugul Slujirii lui Iisus Hristos (Matei 2.29-30) cât și darul Duhului Sfânt. El ne aduce aminte și de funia cu care a fost legat Mântuitorul în noaptea arestării. Cele două parţi ale epitrahilului simbolizează: partea dreaptă trestia pe care i-au dat-o, în batjocură, iar partea stânga, crucea pe care a dus-o Domnul pe umerii Săi. Este veșmântul liturgic cel mai important, deoarece fără el atât preotul cât și arhiereul nu pot săvârși niciun serviciu religios.

BRÂUL– Simbol al puterii slujitoare cu care este învrednicit preotul, el mai închipuie tăria și virtutea preotului și curăția trupului. Ne aminteşte și de brâul cu care a fost încins Mântuitorul Iisus Hristos când a spălat picioarele ucenicilor la „Cina cea de Taina” (Ioan 12.4-5).

FELONUL – un fel de pelerină fără mâneci (II Timotei 4.13). Felonul închipuie hlamida roşie cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul în curtea lui Pilat (Matei 27.38) dar mai simbolizează puterea, dreptatea și sfinţenia lui Dumnezeu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut