Menu Home

Aniversarea îngrădirii păşunii ereziei lui Arie

În duminica dintre Înălțare și Rusalii se face pomenirea părinților de la Sinodul I ecumenic. Anul acesta, la 28 mai 2017, imnografia sărbătorii a fost tratată ca subiect de aprofundare a credinței ortodoxe, puse la îndoială de tot felul de mișcări religioase mai noi prin părțile noastre, adepte ale arianismului.

Ascultând imnele canonului Sfinților Părinți vedem legătura de credință și de mărturisire neschimbată de la Sinodul I ecumenic din anul 325 până azi și în vecii vecilor. Știind că la acest sinod a participat și episcopul Tomisului, „nici scitanul nu lipsea din ceată”, ca apărător al dreptei credințe avem bucuria de a fi urmașii sfinților, la o credință cu ei.

Păşunea ereziei celei crunte a lui Arie aţi îngrădit-o, ca nişte doctori ai sufletelor şi ai trupurilor, punând înaintea tuturor sfântul Simbol al credinţei; pre carele acum noi avându-l, pururea slăvim pomenirea voastră, Sfinţilor Slujitori.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut