Menu Home

Locul privilegiat al textelor biblice în cultul Bisericii

Slujba Sfântului Iosif (Naniescu) cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, canonizat recent, evidențiază un aspect mai nou al filosofiei editării grafice a imnelor liturgice, anume evidențierea, cu caractere aldine, a referințelor biblice folosite în textele poetice.

În alte cărți de cult, acolo unde textul permite, textele liturgice cu origine biblică sunt marcate ca atare- carte, capitol, verset., întrucât textele Scripturii abundă în cultul Bisericii.

De exemplu, La Sfânta Liturghie, centru cultului public ortodox, rânduiala are următoarele parafraze biblice:

Chiar de la intrarea în biserică, preotul slujitor repetă exact cuvintele psalmistului din Ps 5, 7.

Îmbrăcarea veșmintelor este însoțită de rugăciuni din Scriptura Veche: Stiharul, de Isaia 61,10; mânecuța din dreapt, cântarea lui Moise din Ieș 15, 6 ) iar pentru cea stângă Ps 118,73; la punerea epitrahilului, rugăciunea se termină cu Ps132, 2-3. La încingerea brâului se repeta Ps 17,35-36; rugăciunea bederniței redă Ps 44, 4-6; iar la îmbrăcarea felonului Ps 131, 9.

În timpul când are loc spălarea mâinilor preotul se zice Ps 25, 6-12.

Înainte de a proceda la scoaterea miridei Maicii Domnului zice Ps 44, 11, iar la acoperirea discului zice întregul psalm 92. Acoperirea Sf potir este însoțită de Avacum 3,3 iar la acoperirea ambelor vase cu Aerul zice printre altele Ps 16, 8.

În acest timp, slujba Utreniei continuă cu Doxologia, ce înglobează frumoase versete din psalmi: 32,22;118, 12; 35,9 ;35, 10.

 Pregătirea începerii Sf Liturghii cuprinde de asemenea Ps 50, 16 iar dialogul pregătitor dintre preot și diacon reia cuvânt cu cuvant Ps 138, 126 și Ps 40,13; 105, 48; 112,2. Repetarea binecuvântării este recomandată de Ps 33,1. Preotul se roagă pentru diacon cu cuvintele Ps 118,133 ca pașii să-i fie îndreptați de cuvântul Domnului.

Ca orice Sf Taină, și Euharistia începe cu binecuvântarea Împărăției lui Dumnezeu din Ps 94,3; 21,33; 114,13; 102,20; 46,7.

Urmeaza ecteniile, la care poporul răspunde, rugându-se „Doamne miluiește” Ps 6,20; 9,13; 24,15; 30,9; 40,4-10; 50,1; 55,1; 85,3. 

Printre elementele din Vechiul Testament amintim: antifoanele, care cuprind câteva versete din psalmii profetici 91, 92 si 94.

Un model de felul cum Sfinții Părinti împleteau psalmii în rugăciuni este și cântarea scurtă de la vohodul mic: „ Veniți să ne închinăm și să cădem ( Ps 94,6) la Hristos. Miluiește-ne pe noi (Ps 105,46 ) Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat între sfinți (Ps 67,36) pe noi ce-Ți cȚntam Tie Aliluia. Cântați Domnului cântare nouă, Cântați Domnului tot pământul ( Ps 95,1 ) Cântați numele Lui că este bun  ( Ps 134 ,4 ). 

Tot astfel, binecuvântarea dată de preot diaconului înainte de citirea Evangheliei se incheie cu Ps 67,12; ca și sfârșitul rugăciunii de dezlegare pentru morți Dumnezeul duhurilor…Ps 118,142.

 Cand diaconul tămâiază Cinstitele Daruri la Proscomidiar, zice în taină de trei ori Ps 18,13, iar preotul punându-i Aerul pe umeri rostește Ps 133,3. Tot așa când Darurile sunt depuse pe Sfânta Masă, tămâindu-le , preotul zice de trei ori ultimle versete din Ps 50, iar daca este și diacon, acesta repetă versetul 20. Înainte de rostirea crezului se cânta Ps 17,1. După rostirea Crezului, preotul rostește cuvintele Arhanghelului Mihail când cetele îngerești s-au departat de Creator, cuvinte ce sunt sinonime cu cele ale Ps 32,8. Într-o asemenea stare de teamă sfantă, strana răspunde cu Ps 49,15-24 și versetul 10. Pacea este dată din mila lui Dumnezeu, căci, Ps 84,11; 32,5; 118,64; 32,22; 68,19; 6,4. Dacă ne învrednicim de mila Domnlui, avem nu numai pace în suflete, ci și pe pământ Ps 28,11.

Imnul Anaforei este din Ps 144,2-22.

Ecfonisul „Sa fie milele marelui Dumnezeu…” conține ideea Ps 24,6.

Dacă partea centrala a Liturghiei este noutestamantară, încheierea Liturghiei cunoaște o folosire pregnantă a Cărții Psalmilor: cântarea „Bine este cuvântat…” repetă partea a doua din versetele 24 si 25 ale Psalmului 117, iar cuvintele „Mantuiește Dumnezeule poporul Tau…” repeta Ps 27,12.

„Înalță-Te peste ceruri Dumnezeule…” repeta Ps 61,7 si 14 ; 107,5.

„Sa se umple gurile noastre de lauda Ta Doamne…” urmează Ps 70,9.

Rugăciunea amvonului are extrase din Ps 27,12. 

„Fie numele Domnului binecuvântat…” are ca temei Ps 112,2.

Iar binecuvântarea finală a slujbei „Binecuvantarea Domnului peste voi toti…” este inspirată din Ps 128,8.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut