Menu Home

Semnal! Apariția unei noi Concordanțe Biblice

Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Dar pentru că am îndepărtat harul acesta, haide să pornim pe o nouă cale, ca să-l dobândim iarăşi. Prima cale era negreşit mai bună; şi Dumnezeu a arătat aceasta şi prin spusele Sale, şi prin faptele Sale. Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe, cu Avraam şi cu urmaşii lui, cu Iov şi cu Moise, ci a vorbit cu ei faţă către faţă, pentru că a găsit curat sufletul lor. Când însă întregul popor a căzut în păcate grele, atunci da, atunci a fost nevoie de scrieri, de table, de însemnarea în scris a tuturor faptelor şi cuvintelor lui Dumnezeu. Şi vei vedea că acelaşi lucru sa petrecut nu numai pe vremea sfinţilor din Vechiul Testament, ci şi pe vremea sfinţilor din Noul Testament. Dumnezeu n-a dat ceva scris apostolilor, ci în loc de scrieri le-a făgăduit că le va da harul Duhului, zicând: Acela vă va aduce aminte de toate.”(Sf Ioan Gură de Aur) 

Concordanţa Biblică este un mănunchi de subiecte biblice, un grup de versete selectate într-o cantitate cât mai mare. Cercetătorul este rugat ca după lecturarea textului dorit, pentru o mai bună documentare, să aprofundeze Sfânta Scriptură. 

Destinatarii acestei lucrări sunt în general toţi dreptcredincioşii creştini care doresc cunoaşterea lui Dumnezeu, lauda Lui şi mântuirea lor sufletească. Pe lângă această destinaţie cu aspect general, concordanta de faţă se adresează direct clerului ortodox care are cunoştinţe teologice şi scopuri practice în activitatea pastorală. 

Ne propunem ca lucrarea de faţă să constituie pentru fiecare cercetător al ei, un material omiletic necesar pentru susţinerea şi predicarea adevărurilor creştine aflate în Sfânta Scriptură. 

Caracterul ei practic, modul în care este concepută această lucrare, ajută şi facilitează exegeza biblică şi, în general, cercetarea Sfintei Scripturi. Din această trebuinţă de căutare şi găsire a textelor şi a temelor biblice iese în evidenţă rolul acestei lucrări. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut