Menu Home

Adam din rai a fost izgonit, cu mâncarea împărtăşindu-se, ca…

Adam din rai a fost izgonit, cu mâncarea împărtăşindu-se, ca un neascultător.

Moise văzător de Dumnezeu s-a făcut, cu postul curăţindu-şi ochii sufletului.

Pentru aceasta cei ce poftim să fim locuitori raiului, să ne lepădăm de hrana cea nefolositoare; şi dorind să vedem pe Dumnezeu, să postim ca Moise patruzeci de zile. Cu rugăciuni si cu cereri, stăruind din toată inima, să potolim patimile cele sufleteşti, să gonim zburdările cele trupesti. Uşor să trecem spre călătoria cea de sus, unde cetele îngerilor cu glasuri fără tăcere laudă Treimea cea nedespărţită, să vedem neasemănata şi stăpâneasca frumuseţe. Acolo învredniceşte-ne, Fiule al lui Dumnezeu, dătătorule de viaţă, pe noi cei ce nădăjduim întru Tine, să dănţuim împreună cu oştile îngereşti. Pentru rugăciunile Maicii, celei ce Te-a născut Hristoase, şi ale Apostolilor şi ale mucenicilor şi ale preacuvioşilor.  (Triod)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut