Menu Home

Prima activitate dedicată Anului mărturisirii prin fapte a credinței ortodoxe

Mergând ca pe o cale împărătească şi urmând învăţăturii de Dumnezeu insuflate a Sfinţilor noştri Părinţi, precum şi Tradiţiei Bisericii soborniceşti, deoarece recunoaştem că aceasta este a Sfântului Duh, Care sălăşluieşte în ea, hotărâm cu toată exactitatea şi grija ca, asemenea modelului cinstitei şi de Viaţă făcătoarei Cruci, tot aşa să fie înălţate cinstitele şi sfintele icoane, fie din culori sau din mozaic sau din orice alt material potrivit, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase şi pe veşminte, pe ziduri şi pe lemn, în case şi lângă drumuri; [şi anume] icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfintei Născătoare de Dumnezeu, a cinstiţilor îngeri şi a tuturor sfinţilor şi cuvioşilor bărbaţi. 

Căci, cu cât mai des vor fi văzuţi aceştia prin reprezentarea iconică, cu atât mai mult cei care privesc la acestea vor fi ridicaţi să-şi amintească şi să dorească prototipurile şi să le dea sărutare 

şi cinstita venerare. Nu însă adevărata aderare, care, după credinţa noastră, se cuvine numai dumnezeieştii firi, ci ca aceea adusă chipului cinstitei şi de Viaţă făcătoarei Cruci, Sfintelor Evanghelii şi celorlalte obiecte de cult sfinte; pentru cinstirea lor se vor aduce tămâieri şi se vor aprinde lumini, după binecinstitorul obicei al celor de demult. Căci cinstirea [acordată] icoanei trece la prototip, iar cel care se închină icoanei se închină ipostasului zugrăvit în ea. 

Astfel este întărită învăţătura Sfinţilor noştri Părinţi, adică Tradiţia Bisericii soborniceşti, care a primit Evanghelia de la o margine la alta [a pământului]. (Hotărârea dogmatică a Sinodului VII ecumenic)

În Duminica Ortodoxiei 2019 s-a desfășurat o primă activitate a Proiectului catehetic parohial inspirat din tematica Anului mărturisirii prin fapte a credinței ortodoxe în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Astfel, expunându-se în mijlocul bisericii Sf Evanghelie, Sf Cruce și Sf icoane s-a citit integral Hotarârea dogmatică a Sinodului VII ecumenic. Apoi s-au sfințit două icoane aduse de credincioși. La finalul activității, conform rânduielii Orosului sinodal, creștinii au dovedit ortodoxia credinței, venerând Sf Evanghelie, Sf Cruce și Sf icoane, și primind în dar iconițe reprezentând pe Sf Arhanghel Mihail, îngerul Legii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut