Menu Home

Icoana sau Evanghelia în culori

„Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citească, aceea este pictura pentru cei neinvățați, pentru că în ea chiar şi cei neștiutori văd ce trebuie să urmeze…” (Sf Grigorie cel Mare)

„Apostolii au văzut, în chip trupesc pe Hristos, patimile şi minunile Lui şi au auzit cuvintele Lui… Ei au văzut faţă către faţă (1 Cor. Xlli 12), pentru că erau prezenţi lângă El cu trupul. Noi însă, pentru că nu suntem lângă El cu trupul, auzim cuvintele Lui din cărţi… Tot astfel și prin pictura icoanelor contemplăm icoana figurii Lui trupești, a minunilor şi a patimilor Lui şi ne sfinţim, căpătăm deplină încredinţare… Atunci când contemplăm chipul Lui trupesc înţelegem atît cât e cu putinţă și slava dumnezeirii Lui… Cum prin cuvintele pe care le rostim auzim cu urechile corpului şi înţelegem cele duhovniceşti, tot astfel și prin contemplarea cu ochii trupului ajungem la contemplarea duhovnicească.”

“Icoanele sunt cărți pentru cei neștiutori de carte și cronici care vorbesc neîncetat, ale cinstirii sfinților, instruind fără cuvinte pe cei care le văd și sfințind vederea. Nu am prea multe cărți și nici nu am timp liber spre a citi, intru însă în biserică, spitalul obștesc al sufletelor, înăbușit de gânduri ca de niște spini, podoaba picturii mă atrage să mă uit, imi desfăteaza vederea ca o livadă și, pe nesimțite, mărirea lui Dumnezeu pătrunde în suflet. Am privit răbdarea mucenicului, răsplata cununilor și mă aprind ca prin foc cu dorința de a-l imita. Căzand la pământ mă închin lui Dumnezeu prin mijlocirea mucenicului și mă mântui“

„Icoana este o Evanghelie în culori, aşa după cum Evanghelia este o icoană verbală a lui Hristos.” (Sf Ioan Damaschin)

„Adesea ceea ce mintea nu prinde prin auzirea cuvintelor, văzul intuieste fără gres şi lămureşte mai limpede. La amintirea celor ce Hristos a făcut şi a pătimit pentru noi sîntem conduşi mai usor si mai repede (prin icoane) decit prin ascultarea cuvintelor, cu cît şi vederea este mai accesibilă pentru cunoaştere şi mai vrednică de crezare decât ascultarea.” (Sf Nichifor Mărturisitorul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut