Cele trei dimensiuni ale mântuirii prin Cruce

Învăţătura creştină tradiţională exprimată în Noul Testament şi în scrierile Părinţilor cu privire la ispăşirea Mântuitorului nostru este că Crucea ne-a mântuit în trei moduri esenţiale: pe cruce, Iisus a biruit moartea; pe cruce, Iisus a biruit stăpânitorii şi puterile malefice ale acestui veac; pe cruce, Iisus a săvârşit ispăşirea păcatelor omeneşti prin sângele Său. (Pr J. Trenham)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...