PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Aripile Sf Ioan BotezătorulMlădițele purtătoare de bun miros au îmbălsămat biserica
Pictat în acest fel, Înaintemergătorul Domnului nu este doar un simbol al mesagerului, ci şi al vieţii ascetice a unui „înger pământesc şi om ceresc“. Cele două aripi amintesc şi de cuvintele profetului Maleahi: „lată, Eu îl trimit pe îngerul Meu, şi el va pregăti calea înaintea feţei Mele"....
Miruri cu bună mireasmă pustia izvorăşte cu înţelegere, vestirile cele din naşterea ta, din cea stearpă prelăudate, luând din Mirul Cel Nedeşertat Hristos.Ca nişte flori frumoase ale dumnezeiescului Cuvânt împletind cu laude cunună, ţie astăzi o aducem, Înaintemergătorule prealăudate şi cu mulţum...
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (VI)
 Cruce memorială  În cimitirul Valea Rusului, a fost strămutată în anii comunismului o cruce memorială, amplasată inițial ca troiță de răspântie, ridicată în anul 1936, cu ocazia poposirii moaștelor Sf Dimitrie Basarabov în localitate. Scurta inscripție este lămuritoare: „1936 IS HS/&nb...
25-06-2019 10:07
25-06-2019 09:42
24-06-2019 23:23
Tineri din parohia Plevna participanți la Campionatul de fotbal

Duminică, 12 mai 2019, la pomenirea Sf Ioan Valahul, hramul Protopopiatului Lehliu, s-a desfășurat Campionatul de Fotbal în care s-au înscris 12 echipe de la școlile-parohiile din protopopiat.

Din parohia noastră au participat la echipa școlii-parohiei Radu Vodă, și implicit la întrecerile sportive, 3 tineri titulari și 2 tineri ca rezerve.

În cadrul competiției, primul meci a fost disputat cu elevii din Lehliu, câștigat cu scorul de 3-0, iar al doilea meci a fost câștigat de tinerii sportivi din Dor Mărunt, cu scorul de 1-0.

Noutati
Programul duhovnicesc din postul Sf ApostoliVecernie și Litie la sorocul fundamental al satului românesc
Duminică, 23 iunie 2019, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, biserica parohială a găzduit rugăciunea de seară la care s-au binecuvântat roadele pământului și ale hărniciei oamenilor: pâine, grâu, vin și untdelemn. Cum în mod tradițional, această sărbătoare marca începutul secerișului, creștin...
Broderia cea cu flori decorează nu doar ia ci și veșmintele sacerdotale
Dorind ca odăjdiile clericale să reflecte coordonatele estetice ale satului românesc, creștinii din parohie au dăruit bisericii parohiale, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, un veșmânt de vară, brodat în culorile cicoarei, planta cu flori azurii ce împodobește, ruderal, holdele aurite ale ce...
24-06-2019 21:48
24-06-2019 21:41
24-06-2019 21:01
Regula postirii în cinstea verhovnicilor apostoliCondiția omului din Bărăgan
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe anul acesta sâmbătă, 22 iunie. Această perioadă de postire are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților. De ce anul acesta este rânduiala diferită? Co...
Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. (Pilde 10, 5)
Rugăciunea fraților mai mici
  O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și va bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea vo...
24-06-2019 16:57
24-06-2019 06:47
18-06-2019 14:05
Teologia Duhului în imnele BisericiiMiridă Eminescului
Lucruri preaminunate au văzut astăzi toate neamurile în cetatea lui David, când Sfântul Duh S-a pogorât în limbi de foc, precum grăitorul de Dumnezeu Luca a spus, zicând: Fiind adunaţi ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede şi a umplut casa unde erau ei şezând; şi to...
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna, Căci unul erau toate şi totul era una;Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toatăErau din rândul celor ce n-au fost niciodată,&...
Pnevmatologie
Veniţi, popoarelor, să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Căci Tatăl a născut mai înainte de veci pe Fiul, Cel împreună-veşnic şi împreună pe scaun şezător; şi Duhul Sfânt era în Tatăl împreună cu Fiul preaslăvit. O Putere,  O Fiinţă, ...
16-06-2019 15:08
16-06-2019 15:04
16-06-2019 14:52
Biserica noastră își are începutul la anul 33Semnul comuniunii
Mântuitorul nostru a întemeiat Biserica prin însăşi jertfa Sa pe Cruce (Fapte 20, 28) şi Învierea din morţi, şi a făcut-o văzută ca o comuniune şi comunitate concretă sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu în a cincizecea zi după Înviere, la Cincizecime sau Rusalii, când Apostolilor, investiţi...
Coliva închipuie însuşi trupul mortului şi este totodată un semn văzut al credinţei noastre în înviere şi nemurire, deoarece este făcută din boabe de grâu, pe care Însuşi Domnul le-a înfăţişat ca purtând în ele icoana sau asemănarea învierii trupurilor: dupa cum bobul de grâ...
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,tâ...
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,târziu Te-am iubit.Tu erai înlăuntrul meuŞi eu eram în afarăşi acolo Te căutamşi mă aruncam eu- cel ce şi-a pierdut frumuseţea -asupra acestor lucruri frumoasepe care Tu le -ai făcut.Tu erai cu mine,dar eu nu eram cu Tine.Mă ţineau departe...
16-06-2019 00:47
15-06-2019 21:43
15-06-2019 21:15
Profeție378 de ani de la momentul aducerii moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva
 În tinereţe, Fericitul Augustin a cunoscut o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate ...
 Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te...
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari ...
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari au adormit întru credinţă: părinţi, strămoşi, bunici şi străbuni, fraţi şi prieteni, bogaţi şi săraci, împăraţi şi domni, pre cei de laolaltă şi pre sihaştri, odihneşte-i, rugămu-ne, unde este petrecerea mulţimii tuturor Drepţilor ş...
15-06-2019 21:01
15-06-2019 20:26
13-06-2019 23:40
Estetica spațiului țărănescÎntru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevredni...
Ai noutăți? Scrie-le aici...
Întru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Că, de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește, că nu este de nuntă, și voi fi legat și lepădat de îngeri. Ci curățește, Doamne, întinăciunea su­fle­tului meu și mă mântuiește, ca un Iubitor de oameni.
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!
Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi d...
13-06-2019 23:08
13-06-2019 17:56
13-06-2019 17:34
Odiseea birocratică a recuperării cimitirului parohialO mare personalitate a artei lirice cu obârșii în Bărăgan
  După ce în mod samavolnic, autoritatea locală a trecut în patrimoniul public al comunei cimitirele parohiale (aflate de la întemeierea satului în proprietatea parohiei, ce a administrat și gospodărit mai mult de 140 de ani respectivele bunuri sacre)  sesizat...
Mihail Vulpescu, personalitate marcantă a culturii româneşti, s-a născut la 31 decembrie 1888 sau 1 ianuarie 1889, în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei preotului Marin Vulpescu și al preotesei Sofia. „După spusele tatălui meu, eram ...
Sfârșit de lume. Copiii familiei Gutenberg părăsiți la ușa bisericii
Ai noutăți? Scrie-le aici...
12-06-2019 10:14
12-06-2019 09:14
12-06-2019 08:26
Hotărârea Sinodului I ecumenic în Scrisoarea Sf Chiril al Alexandriei către NestorieSfătuirea preaînțeleptului Sirah
... "Eu însă revin la ceea ce mă preocupă mai cu seamă şi-ţi reamintesc încă o dată, ca unui frate în Hristos, să prezinţi cuvântul de învăţătură către popor şi cugetarea [ta] despre credinţă cu toată grija, gândindu-te că oricine sminteşte chiar şi pe unul dintre cei mici care cred în...
 „Nu slăbi rugăciuneă ta şi nu îndoi cuvântul tău" (Înțelepciune lui Iisus Sirah 7,11). Pentru ca să înţelegi ce învaţă acest sfânt dascăl, să știi mai întâi că orice om are doua cuvinte: pe cel din minte şi pe cel din gură. Pe cel din lăuntru îl zămisleşte mintea, iar pe cel...
"Sunt de lege creştină"- glasul străbunilor
 "Nicolae Iorga analizează cu grijă urmele destul de greu de găsit ale creştinizării românilor în Dacia. Creştini erau, dovadă soldaţii romani martiri din Dobrogea. Cruci prin cimitire, câteva inscripţii neclare; era clar că populaţia nu afişa la început un crez persecutat. Dar, l...
10-06-2019 08:32
09-06-2019 16:48
09-06-2019 15:40
Opera mântuitoare a Domnului Iisus nu s-a terminat pe pământ, ci continuă în cerŞi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au...
Domnul Iisus nu este un reformator, în sensul comun al cuvântului, căci El nu acționează asemeni profeților, căutând să spiritualizeze concepția veche sau păstrându-o în cadre vechi, ci pune temelia unui cult nou, cu vin nou în burdufuri noi, a cărui piatră de temelie este Cina de Taină, ce prefi...
Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, Care au şi zis: «Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer». (Fapte 1, 10-11)
Rednecks from Calarasi County
08-06-2019 22:55
08-06-2019 20:31
07-06-2019 23:17
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
„Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14