PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)
Fa degrab ceea ce ai de gând sa faci ca noi suntem crestini si nu vom jertfi idolilor

În vremea când pagânii închinatori de idoli au pus înainte prin toate tarile si cetatile acea porunca pagâna împotriva binecredinciosilor crestini, ca tot cel ce crede în Hristos sa fie silit la jertfa idoleasca, atunci au fost prinsi Sfintii Mucenici Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, Peon, Valerian si o femeie cu numele Harita si, dusi fiind la Roma înaintea lui Rustic, eparhul cetatii, au fost pusi la judecata. Deci eparhul a zis catre Iustin: „Supune-te zeilor si poruncilor împaratesti, ca sa nu fii osândit". Sfântul Iustin i-a raspuns: „Nimeni nu poate sa fie osândit vreodata, daca va asculta poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos".

Eparhul l-a întrebat: „Ce fel de învatatura ai?" Iar Iustin a raspuns: „M-am sârguit a învata toate învataturile cele dinafara si, iscusindu-ma în toata filosofia, mai pe urma m-am lipit de adevarata învatatura a crestinilor, desi aceasta nu este bineplacuta acelora care ratacesc în socoteala cea nedreapta". Atunci Rustic a zis: „O, ticalosule, oare iubesti acele învataturi, care sunt potrivnice socotelii noastre?"

Sfântul Iustin a raspuns: „Cu adevarat le iubesc si urmez dogmelor celor drepte ale crestinilor". Eparhul a zis: „Dar ce fel sunt acele dogme?" Iustin a raspuns: „Dogmele cele drepte, pe care noi crestinii le pazim cu dreapta credinta, sunt acestea: sa cunoastem pe Unul Dumnezeu, Facatorul si Ziditorul a toate, si al celor vazute si al celor nevazute; si ca sa-L marturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel vestit mai înainte de prooroci, Care va sa vie sa judece neamul omenesc. Acela este propovaduitorul mântuirii si învatatorul celor ce doresc sa se povatuiasca la fapte bune, pentru a carui dumnezeire fara de sfârsit, eu, fiind om neputincios si mai mic decât toti, nu pot sa spun ceva slavit, însa marturisesc ca acest lucru este al proorocilor, de vreme ce ei au vestit cu multi ani mai înainte venirea de sus pe pamânt a Acestuia, despre Care am spus ca este Fiul lui Dumnezeu".

Eparhul a întrebat: „în ce loc se aduna crestinii?" Iustin raspunse: „Fiecare se duce acolo unde poate si unde voieste. Ti se pare oare, ca noi crestinii numai la un loc ne adunam? Nimic sa nu socotesti despre acest lucru, deoarece Dumnezeul crestinilor este necuprins cu locul si, fiindca este nevazut, umple pamântul si cerul. El pretutindeni este închinat de cei credinciosi si slava Lui se cinsteste peste tot locul!"

Eparhul zise: „Spune-mi adevarat, în care loc va strângeti si unde a!duni pe ucenicii tai?" Iustin a raspuns: „Eu am petrecut pâna acum aproape de casa unui oarecare Martin, lânga baia ce se numeste Timiotini si acum a doua oara am venit în cetatea Romei. Nu stiu alt loc afara de cel ce l-am spus si daca a voit cineva sa vina la mine, eu l-am primit si l-am împartasit de învatatura cea adevarata". Rustic a zis: „Dar tu esti crestin?" Iustin a raspuns: „Cu adevarat, sunt crestin". Atunci eparhul a zis lui Hariton: „Au doara si tu esti crestin?" Sfântul Hariton a raspuns: „Ajutându-mi Dumnezeu si eu sunt crestin". Dupa aceasta, Rustic a întrebat pe fericita femeie Harita de urmeaza si ea credintei lui Hristos. Aceea i-a raspuns: „Cu darul lui Dumnezeu, sunt crestina". Apoi Rustic a zis lui Evelpist: „Dar tu cine esti?"JEl a raspuns: „Sunt rob împaratesc, însa sunt crestin daruit de însusi Domnul Hristos cu libertate, iar cu milostivirea si cu darul Lui m-am facut partas la aceeasi nadejde la care sunt si acestia pe care-i vezi".

Dupa aceasta eparhul a întrebat pe Ierax: „Oare si tu esti crestin?" Ierax a raspuns: „Cu adevarat si eu sunt crestin, de vreme ce cinstesc pe acelasi Dumnezeu si ma închin Lui". Eparhul a întrebat: „Iustin v-a facut pe voi crestini?" Ierax a raspuns: „Eu am fost si voi fi crestin". Dupa aceea, stând de fata si Sfântul Peon, a grait: „Si eu sunt crestin". Atunci eparhul a zis: „Cine te-a învatat pe tine credinta crestina?" El a raspuns: „De la parinti am luat eu aceasta buna marturisire". Dupa aceea Evelpist a zis: „Si eu m-am povatuit de la parintii mei a fi crestin, însa ascultând cuvintele lui Iustin, m-am întarit si mai mult în credinta crestineasca". Eparhul l;a întrebat: „Dar unde sunt parintii tai?" Evelpist raspunse: „în Capadochia". Eparhul a întrebat si pe Ierax: „în ce parte sunt parintii tai?" Ierax a raspuns: „Adevaratul nostru tata este Hristos, iar maica, Credinta, prin care credem într-însul; iar pamântestii mei parinti au murit; eu am iesit din Iconia Frigiei si am venit aici". Dupa aceea eparhul a întrebat si pe Valerian: „Ce ai de zis si tu? Au doara esti si tu crestin si spre zeii nostri nu ai osârdie?" Valerian a raspuns: „Si eu sunt crestin, pentru ca cinstesc si ma închin Unuia adevaratului Dumnezeu, iar pe zeii vostri îi defaim".

Dupa aceea, iarasi eparhul întorcându-se catre Iustin, a zis: „Asculta, tu, cel ce te numesti ca esti bine graitor si ti se pare ca tii învatatura cea adevarata, daca vei fi ranit de la cap peste tot trupul, oare astepti ca pentru aceea sa te sui la cer?" Iustin raspunse: „Astept ca si eu sa am aceeasi rasplatire de la Domnul meu, care s-a pregatit celor ce pazesc învatatura lui Hristos, daca voi rabda muncirea cea graita de tine; pentru ca stiu, ca tuturor celor ce vietuiesc cu buna credinta, si patimesc ceva pentru Dumnezeul lor, li se pastreaza darul lui Dumnezeu pâna ce toata lumea va trece". La aceasta eparhul Rustic a zis: „Dar oare socotesti ca te vei sui la ceruri si vei primi vreo rasplata de la Dumnezeul tau?" Iustin a raspuns: „Nu socotesc, ci stiu cu întemeiere si aceea o nadajduiesc cu neîndoire". Rustic a zis: „Sa ne apropiem de acum la trebuinta care ne sta înainte; deci adunati-va la un loc si, toti împreuna, jertfiti zeilor!" La acestea Iustin a raspuns: „Nimeni, având cunostinta cea dreapta, nu va voi sa se lipseasca de dreapta credinta si sa cada în ratacire si faradelege".

Eparhul Rustic a zis: „De nu va veti supune poruncilor noastre, veti suferi munci fara de nici o mila". Iustin a raspuns: „Dorim cu adevarat, ca pentru Domnul nostru Iisus Hristos sa rabdam munci si sa ne mântuim, pentru ca acelea ne mijlocesc noua mântuire si îndrazneaja la înfricosata Lui judecata, Caruia din dumnezeiasca porunca îi va sta înainte toata lumea". Acelasi lucru l-au spus si ceilalti mucenici adaugând si aceasta: „Fa degrab ceea ce ai de gând sa faci ca noi suntem crestini si nu vom jertfi idolilor".

Auzind acestea, eparhul a dat o hotarâre ca aceasta: „Cei ce nu voiesc sa jertfeasca idolilor si nu se supun poruncii împaratesti, sa fie batuti cu toiege si pedepsiti la moarte, ca sa li se taie capetele, precum poruncesc legile romanilor". Deci sfintii mucenici, slavind pe Dumnezeu, au fost scosi la locul cel obisnuit si, dupa bataile ce li s-au dat, au fost taiati cu securea si si-au savârsit patimirile întru mântuitoarea marturisire. (Procesul Sf Iustin Martirul și Filosoful)

Necategorisit
Doamne, nu ne da pe noi, pentru păcatele noastre, în mâinile seceteiPasul înainte cel cu adevărat important
Doamne, Dumnezeul nostru, ştim că nevrednici suntem de îndurările Tale şi că nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să căutăm la cer, să stăm înaintea Ta şi să-Ti spunem cererile noastre, căci ce bine am făcut ca să dobândim cererile? Prin bunătatea Ta cea nemăsurată ne-ai adus din nefiinţ...
 Aducerea constantă a copiilor la împărtășanie este un mare pas înainte (față de atitudinea de indiferență religioasă), însă pasul înainte cu adevărat important și folositor ar fi împărtășirea părinților laolaltă cu copiii lor.  Aici ar fi vizibilă o asumare, de tip biblic, a ...
Oră de Religie la clasa pregătitoare
 Micuții învățăcei care au părăsit grădinița, fiind în clasa pregătitoare pentru ciclul școlar, au descoperit la Ora de Religie resorturile tainice ale vieții de familie, în care copilul este darul minunat deopotrivă al familiei dar și al lui Dumnezeu pentru umanitate. Susținerea iubiri...
23-09-2019 12:14
23-09-2019 11:54
22-09-2019 22:43
Satul, depozitarul memorieiÎn rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi...
În casele creștinilor de la sat se găsesc abundente dovezi ale istoriei personale ce ființează ca istorie a poporului nostru și a Bisericii sale.Aflarea unei icoane reprezentând sfinți dragi creștinilor români, Mina, Stelian și Parascheva, icoană litografiată, moștenită din tată în fiu, face o le...
În rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de a tre...
Fumul tămâiei s-a suit înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor
Cu siguranţă, tămâierea de la slujba Utreniei, este legată de supraviețuirea practicii iudaice, care prevedea aducerea de tămâie la fiecare slujbă de dimineată la jertfelnicul tămâierii, care se găsea în „Sfânta” templului din Ierusalim -şi a Cortului Mărturiei -înaintea catapetesmei, care le sep...
22-09-2019 21:47
22-09-2019 21:22
22-09-2019 15:36
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământS-a încheiat slujirea Victoriei, nădăjduim la primirea cununii cerești
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământ; de aceea plugarii îşi acoperă capetele şi sunt tulburaţi. Deşi fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău! Mare este abaterea noastră şi am păcătuit înaint...
A fi mamă e o slujire, iar cea dintâi condiţie a slujirii credincioase este abnegaţia. Mama adevărată,  chemării sale, nu spune: „Iată fiul meu, pe care l-am născut pentru mine însămi"; ea gândeşte: „Iată un om care s-a născut în lume spre binele lumii". Ce va fi pruncul acesta? (Lc. 1, 66) ...
Sâmbătă, rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie
Sâmbătă, 21 septembrie, pomenirea Sf. Ap. Codrat și a Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci). La Sfânta Liturghie se va face rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie și buna întocmire a văzduhului.
20-09-2019 20:18
20-09-2019 11:39
20-09-2019 09:41
Prevederi privind odăjdiile clericaleMilitia Christi
Pentru slujirea Dumnezeieștii Liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, atât cu sufletul, cât și cu trupul, și, precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe dânșii se cuvine să le aibă curate și întregi; iar dacă vor fi foarte pătate și rupte și va îndrăzni ...
Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întu...
Scrisoarea dragostei între doi preoți, două comunități
 Părintele Iconom stavrofor Mihail Iacob, a fost fiu al satului Plevna și al comunității prin naștere, Botez și Cununie. Iar la finalul activității preoțești, timp de 4 ani (10 oct 1982- 1 oct 1986) a fost paroh în Plevna. După slujire la parohia Zimbru, a activat ...
20-09-2019 09:16
18-09-2019 19:05
18-09-2019 18:44
Fizionomia specială a scopului învăţământului şi educaţiei religioaseÎncă ne rugăm pentru buna întocmire a văzduhului
"Prin îmbisericirea copiilor şi a adolescenţilor şi prin participarea la viaţa sacramentală şi liturgică a Bisericii se urmăreşte: Să-i facă pe copii şi adolescenţi să devină părtaşi ai prezenţei vii a lui Hristos şi a operei Lui mântuitoare. Hristos e prezent în Taina Sfintei Euharistii şi ...
 Rugăciunea stăruitoare cea plăcută lui Dumnezeu și credința nezdruncinată că ceea ce cerem în rugăciune vom și primi, conform Sfintei Evanghelii, sunt reperele duhovnicești ale adevăratei rugăciuni primite la Dumnezeu- Tatăl Cel Ceresc. Cu această credință, în duminica de du...
Biblioteca parohială. Resurse pentru formarea țârcovnicului
17-09-2019 08:11
17-09-2019 08:03
15-09-2019 22:58
Stăpâne a toate, Te rugăm, dăruieşte moştenirii Tale ploaie liniştităMoartea este moartă
 Sâmbătă, 14 septembrie 2019, la Sfânta Liturghie s-a urmat rânduiala liturgică specială de rugăciune pentru trimiterea ploilor asupra Bărăganului, Grânarul țării, care de două luni de zile este încercat de o secetă severă, doar mila lui Dumnezeu făcând ca recoltele să fie darnice. Alături d...
  Despre faptul că moartea a fost nimicită şi crucea a adus biruinţă asupra ei şi că ea nu mai are putere, ci e ea însăşi moartă cu adevărat, ne dă o dovadă şi un temei vădit de credinţă şi aceea că toţi ucenicii Lui au dispreţuit-o şi toţi pornesc spre ea şi nu se mai tem de ea, ci o calcă ...
Înțelesurile sintagmei "a-ți lua crucea"
„A-ţi lua crucea” înseamnă a duce lupta duhovnicească, perpetuă şi nevăzută pe care trebuie să şi-o asume fiecare în mod corespunzător, liber şi voluntar. Crucea reprezintă atât asaltul asiduu dat numeroaselor patimi trupeşti şi sufleteşti, cu precădere patimii care ne bântuie sau ne s...
15-09-2019 22:46
15-09-2019 22:27
15-09-2019 22:13
Lumânărică aprinsă în curtea bisericiiÎnchinare lemnului ce ne-a dăruit îndrăznire
 Dar ca să nu umplu de tristeţe predica mea, vorbind tot mereu de păcatul ce l-a cuprins pe om în urma mâncării din pom şi a neascultării, haide, dacă vreţi, să mutăm cuvântul de la acest pom la alt pom, de la pomul acesta la lemnul crucii, ca să vedem ce rele a adus unul şi ce bunătăţi celă...
Înălțarea Sfintei Cruci sau Sus să avem inimile
... Apoi preotul, ridicându-i pe toţi la Ierusalimul ceresc de sus [cf. Ga 4, 25; Evr 12, 22], în care stăteau picioarele noastre înainte de cădere, „în curţile case Tale, Ierusalime”, la muntele cel sfânt al Lui [Ps 121, 2], strigă: „Priviţi sus! Acolo să avem inimile!” Iar toţi mărturisesc şi s...
15-09-2019 22:00
15-09-2019 21:41
15-09-2019 21:38
Ca din Istoria lui Eusebiu, citirePoporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase
Pământenii, cei ce sunteţi chivernisitori ai darului, cu preoţească cuviinţă înălţaţi cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu şi suliţa care a străbătut trupul Cuvântului lui Dumnezeu; ca, văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu, să-L preamărească în veci.Stih: Crucii ...
Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biru...
Măsuri pentru dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale în parohie
Structurile deliberative și executive parohiale au fost invitate sâmbătă, 14 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, în ședință extraordinară având pe ordinea de zi măsuri pentru îmbunatățirea și dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale, ca urmare a aprobării proiectului tehn...
15-09-2019 21:15
14-09-2019 14:55
13-09-2019 23:37
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic haereditati tuaeNoi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; iar voi ogorul lui Dumnezeu
Sub semnul Înălțării Sfintei Cruci, stropindu-se cu agheasmă creștini și locuri și intonându-se troparul prăznuirii, în care este integrată o miridă din imnul Te Deum laudamus, ("Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta")  alcătuit de către stramoșul nostru da...
Preotul păstor nu trebuie să pregete a cerceta casele credincioșilor săi oricând ar fi necesară prezenţa sa. El este dator să cunoască bine viaţa lor duhovnicească, pentru că va da seamă de fiecare înaintea lui Dumnezeu. Este un arhitect duhovnicesc, ziditor de suflete, care împreună pacea cu iub...
Invitație la slujba de seară pentru venerarea Sfintei Cruci
13-09-2019 08:32
13-09-2019 08:13
12-09-2019 16:59
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)