Menu Home

Sfătuirea preaînțeleptului Sirah

 „Nu slăbi rugăciuneă ta şi nu îndoi cuvântul tău” (Înțelepciune lui Iisus Sirah 7,11).
 Pentru ca să înţelegi ce învaţă acest sfânt dascăl, să știi mai întâi că orice om are doua cuvinte: pe cel din minte şi pe cel din gură. Pe cel din lăuntru îl zămisleşte mintea, iar pe cel grăit, îl naşte gura. Cel din lăuntru, adică din minte, este ascuns şi neauzit, iar cel grăit, este auzit. Când cuvântul din minte se uneşte cu cel grăit, când ceeace gândeşte mintea, aceeaşi grăieşte şi gura, atunci, unul şi acelaşi este cuvântul tău; iar când altul este cuvîntul minţii şi altul este cel grăit, când adică alta gândeşti și alta grăieşti, atunci ai două cuvinte. Deci, când te rogi, dacă cuvântul pe care-l grăieşte gura ta, pe acelaşi îl gândeşte şi mintea ta atunci nu îndoieşti cuvântul tău, fiindcă acelaşi cuvânt îl ai şi în minte şi în gură. Iar dacă în vremea rugăciunii, altă grăieşte gura ta şi alta gândeşte mintea ta, atunci îndoit este cuvântul tău, fiindcă ai două cuvinte, unul în gură şi altul în minte. Deci, când te rogi, fii cu luare aminte şi silință mare, ca să audă urechile tale şi să simtă sufletul tău tot ceea ce grăieşte gura ta, iar mintea ta să gândească toate cele ce zice gura ta. Atunci, cu adevărat ai intrat în cămăra ta şi ai inchis uşa ta; atunci, cu adevărat rugăciunea ta se ridică ca o tămâie înaintea Domnului şi aduce din cer iertarea păcatelor tale şi darurile cele mari ale Iubitorului de oameni Dumnezeu, prin Hristos Iisus, Domnul nostru.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut