PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Aripile Sf Ioan BotezătorulMlădițele purtătoare de bun miros au îmbălsămat biserica
Pictat în acest fel, Înaintemergătorul Domnului nu este doar un simbol al mesagerului, ci şi al vieţii ascetice a unui „înger pământesc şi om ceresc“. Cele două aripi amintesc şi de cuvintele profetului Maleahi: „lată, Eu îl trimit pe îngerul Meu, şi el va pregăti calea înaintea feţei Mele"....
Miruri cu bună mireasmă pustia izvorăşte cu înţelegere, vestirile cele din naşterea ta, din cea stearpă prelăudate, luând din Mirul Cel Nedeşertat Hristos.Ca nişte flori frumoase ale dumnezeiescului Cuvânt împletind cu laude cunună, ţie astăzi o aducem, Înaintemergătorule prealăudate şi cu mulţum...
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (VI)
 Cruce memorială  În cimitirul Valea Rusului, a fost strămutată în anii comunismului o cruce memorială, amplasată inițial ca troiță de răspântie, ridicată în anul 1936, cu ocazia poposirii moaștelor Sf Dimitrie Basarabov în localitate. Scurta inscripție este lămuritoare: „1936 IS HS/&nb...
25-06-2019 10:07
25-06-2019 09:42
24-06-2019 23:23
O mare personalitate a artei lirice cu obârșii în Bărăgan

Mihail Vulpescu, personalitate marcantă a culturii româneşti, s-a născut la 31 decembrie 1888 sau 1 ianuarie 1889, în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei preotului Marin Vulpescu și al preotesei Sofia. „După spusele tatălui meu, eram neam vechi, de la Rășinari, ce numărau două veacuri neîntrerupte de preoți din tată–n fiu. De acolo din Transilvania, străbunicii noștri, care erau crescători de vite și în special de oi, s-au stabilit mai întâi la Dâlga, în județul Ialomița, unde formaseră două linii (ulițe) cu neamurile lor numite Vulpani

  Urmează cursul primar la Bucureşti, la Școala Radu Vodă, fiind coleg de bancă cu un viitor tenor și autor de romanțe, Mihăilescu-Toscani.

  Continuă şcoala la “Seminarul Nifon”. Aici sub conducerea maeștrilor de psaltichie Ștefanache Popescu și Ioan Popescu Pasărea, tânărul Mihail începe să-și descopere vocația interpretativă muzicală, având parte de recunoașterea Mitropolitului Atanasie Mironescu ce „l-a felicitat și binecuvântat auzindu-l cântând în clasă slava Dezbrăcatu-m-au pe mine de hainele mele.

În clasa a VII-a litografiază un repertoriu coral de 400 pagini,  ce cuprindea duete și romanțe, la care se abonaseră toți elevii Seminarului și ai Școlii Normale.

  Din anul 1909, în urma examenului de admitere la Conservatorul din Bucureşti, studiază la clasa profesorului Aurel Eliade.

În această perioadă încep recitalurile şi concertele studentului pe scenele bucureştene, când se bucură de un larg răsunet, fiind elogiat de presa timpului.

Publică multe din cîntecele populare din Bărăgan (Bulgăraş de gheaţă rece, Foaie verde grâu mărunt, Se mărită Leana noastră), anunţându-se ca un mare artist, dar şi ca un neobosit culegător al folclorului tăinuit de holdele nesfârşite ale Bărăganului.

După absolvirea Consevatorului, pleacă la Paris, unde vocea sa este remarcată de un profesor care dădea lecţii gratuite de canto. Acesta îl asigură că va ajunge să cânte la Opera Mare din Paris

 Se înscrie pentru admitere la Conservatorul Naţional de Muzică din Paris. Erau 500 de candidaţi pentru opt locuri, dintre care, pentru străini erau rezervate numai două. Înainte de examen, artistul se îmbolnăveşte şi este internat în spital. În semn de apreciere pentru viitorul pe care-l prevăzuse, medicul riscând, l-a scos din spital în plină febră, pe propria răspundere şi cu maşina sanitară l-a prezentat la examen, ascunzându-i boala.

Efortul a meritat, pentru că Mihail Vulpescu a fost admis  pe primul loc.

Absolvă Conservatorul Național din Paris și Schola Cantorum ca premiant.

Din 1915 până în 1920 este tenor la Opera Mare din Paris, apoi la opera din Monte Carlo, între anii 1920-1923 şi în perioada 1924-1925 la opera din Cannes.

A avut roluri principale în Hamlet, Boris Godunov, Boema, Parsifal, etc. Baladele şi doinele Bărăganului erau prezente în toate recitalurile lui.

În aceeaşi vreme se aflau la Paris, propagând arta românească, o seamă de personalități: George Enescu, baritonul Edgar Istratty, folcloristul Mihail Vulpescu şi poeta Elena Văcărescu.

Mărturie a dragostei pentru ţară sunt lucrările tipărite în străinătate despre doina românească şi obiceiurile româneşti.

În anul 1926 se întoarce în ţară şi, începând cu anul 1928, este profesor de canto la Conservatorul din Bucureşti. Printre studenţii săi se numără Zenaida Paly, Arta Florescu, Şerban Tassian, Mircea Buciu.

Apoi între anii 1933-1942, profesor la Seminarul Nifon din Bucureşti.Cântă la Opera, la Ateneul din Bucureşti şi pe scenele multor oraşe din ţară. Nu ocoleşte târgul de pe malul Borcei, unde în diverse ocazii, călărăşenii s-au bucurat de vocea talentatului Mihail Vulpescu.                                                                       

Ca o recunoaştere a deosebitelor merite în domeniul etnografiei a fost alegerea sa ca membru al Societăţii Franceze de Etnografie şi Tradiţiuni Populare.

Printre lucrările sale demne de remarcat este cea intitulată Gestul Liric tipărită în anul 1947, care este prima lucrare de specialitate apărută în literatura mondială,  în care recomandă: reguli de bază ale artei cântului, reguli pentru arta scenică lirică, studierea emisiei vocale, naturaleţea în cânt, etc.

Preocupându-se de studierea folclorului, scrie mai multe lucrări:

·        Obiceiuri româneşti periodice, publicată la Paris

·      Cântecul popular românesc. O nuntă păgână în comuna Lupşanu, publicată la Bucureşti

·      Culegere de cântece populare, cuprinzând 264 de melodii. În prezent lucrarea se află în manuscris la Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti. 

Trece  din viaţa aceasta la 23 August 1956, la Bucureşti.

         Mihail Vulpescu rămâne în memoria posterităţii ca unul dintre marii tenori ai Operei Române, mesager al cântecului popular, despre care, la Paris, Thirsot spunea că “dacă ar fi să credem că toate cântecele pe care le-a cântat domnul Vulpescu sunt cu adevărat populare româneşti, ar însemna că România posedă cele mai frumoase cântece populare din lume”. 

În semn de recunoştinţă şi respect, Centrul Judeţean de Conservare şi valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Călăraşi, a preluat numele lui Mihail Vulpescu.

 

(Mulțumiri doamnei Prof Vasilica Savu, Colegiul economic, Călărași)
Necategorisit
Programul duhovnicesc din postul Sf ApostoliVecernie și Litie la sorocul fundamental al satului românesc
Duminică, 23 iunie 2019, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, biserica parohială a găzduit rugăciunea de seară la care s-au binecuvântat roadele pământului și ale hărniciei oamenilor: pâine, grâu, vin și untdelemn. Cum în mod tradițional, această sărbătoare marca începutul secerișului, creștin...
Broderia cea cu flori decorează nu doar ia ci și veșmintele sacerdotale
Dorind ca odăjdiile clericale să reflecte coordonatele estetice ale satului românesc, creștinii din parohie au dăruit bisericii parohiale, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, un veșmânt de vară, brodat în culorile cicoarei, planta cu flori azurii ce împodobește, ruderal, holdele aurite ale ce...
24-06-2019 21:48
24-06-2019 21:41
24-06-2019 21:01
Regula postirii în cinstea verhovnicilor apostoliCondiția omului din Bărăgan
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe anul acesta sâmbătă, 22 iunie. Această perioadă de postire are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților. De ce anul acesta este rânduiala diferită? Co...
Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. (Pilde 10, 5)
Rugăciunea fraților mai mici
  O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și va bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea vo...
24-06-2019 16:57
24-06-2019 06:47
18-06-2019 14:05
Teologia Duhului în imnele BisericiiMiridă Eminescului
Lucruri preaminunate au văzut astăzi toate neamurile în cetatea lui David, când Sfântul Duh S-a pogorât în limbi de foc, precum grăitorul de Dumnezeu Luca a spus, zicând: Fiind adunaţi ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede şi a umplut casa unde erau ei şezând; şi to...
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna, Căci unul erau toate şi totul era una;Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toatăErau din rândul celor ce n-au fost niciodată,&...
Pnevmatologie
Veniţi, popoarelor, să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Căci Tatăl a născut mai înainte de veci pe Fiul, Cel împreună-veşnic şi împreună pe scaun şezător; şi Duhul Sfânt era în Tatăl împreună cu Fiul preaslăvit. O Putere,  O Fiinţă, ...
16-06-2019 15:08
16-06-2019 15:04
16-06-2019 14:52
Biserica noastră își are începutul la anul 33Semnul comuniunii
Mântuitorul nostru a întemeiat Biserica prin însăşi jertfa Sa pe Cruce (Fapte 20, 28) şi Învierea din morţi, şi a făcut-o văzută ca o comuniune şi comunitate concretă sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu în a cincizecea zi după Înviere, la Cincizecime sau Rusalii, când Apostolilor, investiţi...
Coliva închipuie însuşi trupul mortului şi este totodată un semn văzut al credinţei noastre în înviere şi nemurire, deoarece este făcută din boabe de grâu, pe care Însuşi Domnul le-a înfăţişat ca purtând în ele icoana sau asemănarea învierii trupurilor: dupa cum bobul de grâ...
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,tâ...
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,târziu Te-am iubit.Tu erai înlăuntrul meuŞi eu eram în afarăşi acolo Te căutamşi mă aruncam eu- cel ce şi-a pierdut frumuseţea -asupra acestor lucruri frumoasepe care Tu le -ai făcut.Tu erai cu mine,dar eu nu eram cu Tine.Mă ţineau departe...
16-06-2019 00:47
15-06-2019 21:43
15-06-2019 21:15
Profeție378 de ani de la momentul aducerii moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva
 În tinereţe, Fericitul Augustin a cunoscut o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate ...
 Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te...
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari ...
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari au adormit întru credinţă: părinţi, strămoşi, bunici şi străbuni, fraţi şi prieteni, bogaţi şi săraci, împăraţi şi domni, pre cei de laolaltă şi pre sihaştri, odihneşte-i, rugămu-ne, unde este petrecerea mulţimii tuturor Drepţilor ş...
15-06-2019 21:01
15-06-2019 20:26
13-06-2019 23:40
Estetica spațiului țărănescÎntru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevredni...
Ai noutăți? Scrie-le aici...
Întru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Că, de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește, că nu este de nuntă, și voi fi legat și lepădat de îngeri. Ci curățește, Doamne, întinăciunea su­fle­tului meu și mă mântuiește, ca un Iubitor de oameni.
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!
Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi d...
13-06-2019 23:08
13-06-2019 17:56
13-06-2019 17:34
Odiseea birocratică a recuperării cimitirului parohialO mare personalitate a artei lirice cu obârșii în Bărăgan
  După ce în mod samavolnic, autoritatea locală a trecut în patrimoniul public al comunei cimitirele parohiale (aflate de la întemeierea satului în proprietatea parohiei, ce a administrat și gospodărit mai mult de 140 de ani respectivele bunuri sacre)  sesizat...
Mihail Vulpescu, personalitate marcantă a culturii româneşti, s-a născut la 31 decembrie 1888 sau 1 ianuarie 1889, în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei preotului Marin Vulpescu și al preotesei Sofia. „După spusele tatălui meu, eram ...
Sfârșit de lume. Copiii familiei Gutenberg părăsiți la ușa bisericii
Ai noutăți? Scrie-le aici...
12-06-2019 10:14
12-06-2019 09:14
12-06-2019 08:26
Hotărârea Sinodului I ecumenic în Scrisoarea Sf Chiril al Alexandriei către NestorieSfătuirea preaînțeleptului Sirah
... "Eu însă revin la ceea ce mă preocupă mai cu seamă şi-ţi reamintesc încă o dată, ca unui frate în Hristos, să prezinţi cuvântul de învăţătură către popor şi cugetarea [ta] despre credinţă cu toată grija, gândindu-te că oricine sminteşte chiar şi pe unul dintre cei mici care cred în...
 „Nu slăbi rugăciuneă ta şi nu îndoi cuvântul tău" (Înțelepciune lui Iisus Sirah 7,11). Pentru ca să înţelegi ce învaţă acest sfânt dascăl, să știi mai întâi că orice om are doua cuvinte: pe cel din minte şi pe cel din gură. Pe cel din lăuntru îl zămisleşte mintea, iar pe cel...
"Sunt de lege creştină"- glasul străbunilor
 "Nicolae Iorga analizează cu grijă urmele destul de greu de găsit ale creştinizării românilor în Dacia. Creştini erau, dovadă soldaţii romani martiri din Dobrogea. Cruci prin cimitire, câteva inscripţii neclare; era clar că populaţia nu afişa la început un crez persecutat. Dar, l...
10-06-2019 08:32
09-06-2019 16:48
09-06-2019 15:40
Opera mântuitoare a Domnului Iisus nu s-a terminat pe pământ, ci continuă în cerŞi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au...
Domnul Iisus nu este un reformator, în sensul comun al cuvântului, căci El nu acționează asemeni profeților, căutând să spiritualizeze concepția veche sau păstrându-o în cadre vechi, ci pune temelia unui cult nou, cu vin nou în burdufuri noi, a cărui piatră de temelie este Cina de Taină, ce prefi...
Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, Care au şi zis: «Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer». (Fapte 1, 10-11)
Rednecks from Calarasi County
08-06-2019 22:55
08-06-2019 20:31
07-06-2019 23:17
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
„Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14