PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)
O mare personalitate a artei lirice cu obârșii în Bărăgan

Mihail Vulpescu, personalitate marcantă a culturii româneşti, s-a născut la 31 decembrie 1888 sau 1 ianuarie 1889, în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei preotului Marin Vulpescu și al preotesei Sofia. „După spusele tatălui meu, eram neam vechi, de la Rășinari, ce numărau două veacuri neîntrerupte de preoți din tată–n fiu. De acolo din Transilvania, străbunicii noștri, care erau crescători de vite și în special de oi, s-au stabilit mai întâi la Dâlga, în județul Ialomița, unde formaseră două linii (ulițe) cu neamurile lor numite Vulpani

  Urmează cursul primar la Bucureşti, la Școala Radu Vodă, fiind coleg de bancă cu un viitor tenor și autor de romanțe, Mihăilescu-Toscani.

  Continuă şcoala la “Seminarul Nifon”. Aici sub conducerea maeștrilor de psaltichie Ștefanache Popescu și Ioan Popescu Pasărea, tânărul Mihail începe să-și descopere vocația interpretativă muzicală, având parte de recunoașterea Mitropolitului Atanasie Mironescu ce „l-a felicitat și binecuvântat auzindu-l cântând în clasă slava Dezbrăcatu-m-au pe mine de hainele mele.

În clasa a VII-a litografiază un repertoriu coral de 400 pagini,  ce cuprindea duete și romanțe, la care se abonaseră toți elevii Seminarului și ai Școlii Normale.

  Din anul 1909, în urma examenului de admitere la Conservatorul din Bucureşti, studiază la clasa profesorului Aurel Eliade.

În această perioadă încep recitalurile şi concertele studentului pe scenele bucureştene, când se bucură de un larg răsunet, fiind elogiat de presa timpului.

Publică multe din cîntecele populare din Bărăgan (Bulgăraş de gheaţă rece, Foaie verde grâu mărunt, Se mărită Leana noastră), anunţându-se ca un mare artist, dar şi ca un neobosit culegător al folclorului tăinuit de holdele nesfârşite ale Bărăganului.

După absolvirea Consevatorului, pleacă la Paris, unde vocea sa este remarcată de un profesor care dădea lecţii gratuite de canto. Acesta îl asigură că va ajunge să cânte la Opera Mare din Paris

 Se înscrie pentru admitere la Conservatorul Naţional de Muzică din Paris. Erau 500 de candidaţi pentru opt locuri, dintre care, pentru străini erau rezervate numai două. Înainte de examen, artistul se îmbolnăveşte şi este internat în spital. În semn de apreciere pentru viitorul pe care-l prevăzuse, medicul riscând, l-a scos din spital în plină febră, pe propria răspundere şi cu maşina sanitară l-a prezentat la examen, ascunzându-i boala.

Efortul a meritat, pentru că Mihail Vulpescu a fost admis  pe primul loc.

Absolvă Conservatorul Național din Paris și Schola Cantorum ca premiant.

Din 1915 până în 1920 este tenor la Opera Mare din Paris, apoi la opera din Monte Carlo, între anii 1920-1923 şi în perioada 1924-1925 la opera din Cannes.

A avut roluri principale în Hamlet, Boris Godunov, Boema, Parsifal, etc. Baladele şi doinele Bărăganului erau prezente în toate recitalurile lui.

În aceeaşi vreme se aflau la Paris, propagând arta românească, o seamă de personalități: George Enescu, baritonul Edgar Istratty, folcloristul Mihail Vulpescu şi poeta Elena Văcărescu.

Mărturie a dragostei pentru ţară sunt lucrările tipărite în străinătate despre doina românească şi obiceiurile româneşti.

În anul 1926 se întoarce în ţară şi, începând cu anul 1928, este profesor de canto la Conservatorul din Bucureşti. Printre studenţii săi se numără Zenaida Paly, Arta Florescu, Şerban Tassian, Mircea Buciu.

Apoi între anii 1933-1942, profesor la Seminarul Nifon din Bucureşti.Cântă la Opera, la Ateneul din Bucureşti şi pe scenele multor oraşe din ţară. Nu ocoleşte târgul de pe malul Borcei, unde în diverse ocazii, călărăşenii s-au bucurat de vocea talentatului Mihail Vulpescu.                                                                       

Ca o recunoaştere a deosebitelor merite în domeniul etnografiei a fost alegerea sa ca membru al Societăţii Franceze de Etnografie şi Tradiţiuni Populare.

Printre lucrările sale demne de remarcat este cea intitulată Gestul Liric tipărită în anul 1947, care este prima lucrare de specialitate apărută în literatura mondială,  în care recomandă: reguli de bază ale artei cântului, reguli pentru arta scenică lirică, studierea emisiei vocale, naturaleţea în cânt, etc.

Preocupându-se de studierea folclorului, scrie mai multe lucrări:

·        Obiceiuri româneşti periodice, publicată la Paris

·      Cântecul popular românesc. O nuntă păgână în comuna Lupşanu, publicată la Bucureşti

·      Culegere de cântece populare, cuprinzând 264 de melodii. În prezent lucrarea se află în manuscris la Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti. 

Trece  din viaţa aceasta la 23 August 1956, la Bucureşti.

         Mihail Vulpescu rămâne în memoria posterităţii ca unul dintre marii tenori ai Operei Române, mesager al cântecului popular, despre care, la Paris, Thirsot spunea că “dacă ar fi să credem că toate cântecele pe care le-a cântat domnul Vulpescu sunt cu adevărat populare româneşti, ar însemna că România posedă cele mai frumoase cântece populare din lume”. 

În semn de recunoştinţă şi respect, Centrul Judeţean de Conservare şi valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Călăraşi, a preluat numele lui Mihail Vulpescu.

 

(Mulțumiri doamnei Prof Vasilica Savu, Colegiul economic, Călărași)
Necategorisit
Noi vedem că voi ascultaţi, dar ceea ce gândiţi cunoaşte numai Cel care vede gândurile voastreHurezi, emblema Brâncoveanului
Noi ne rugăm lui Dumnezeu, Îl invocăm şi cântăm, dar Dumnezeu ne construieşte. Aşadar, noi vorbim în exterior, El zideşte în interior. Noi vedem că voi ascultaţi, dar ceea ce gândiţi cunoaşte numai Cel care vede gândurile voastre. El construieşte, El dojeneşte, El trezeşte te...
Crăiasa ctitoriilor tale, sfânta mănăstire Hurezi-Vâlcea, menită să fie lăcaș de îngropare pentru tine și tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsura dărniciei și râvnei de care ai fost și tu mistuit pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care ni...
Domnul va ajuta pe săracul fără ajutor ce strigă (texte biblice paralele)
Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El întru noi, f...
18-08-2019 23:41
18-08-2019 23:04
18-08-2019 19:57
Renașterea românească în vremea BrâncoveanuluiVremea Brâncoveanului
2. Continuitate și transfer valoric în arhitectura muntenească   În aceste două secole (1517-1716), urmare a maturizării tehnice și artistice a meșterilor locali, tehnica înălțării de biserici este adaptată gusturilor, posibilităților și condițiilor locale. Stilurile arhitect...
Filosofia istoriei și actualitatea unui arhetip culturalÎncadrarea societății medievale românești în anumite repere de tip „cultural” (cum ar fi cele religioase, politice și artistice) care determină subiectivitatea viziunii contemporanilor despre sine și rost, evidențiază că tipologia...
Barocul românesc în epoca Brâncoveanului
3. Coordonatele esențiale ale stilului brâncovenesc   Apariţia unui stil unitar, atât laic cât şi ecleziasctic, era în acel moment o necesitate, pe care Brâncoveanu a facilitat-o şi a susţinut-o prin ideile sale culturale reformatoare, şi, mai ales financiar. „Trebuind să duc...
18-08-2019 19:54
18-08-2019 19:51
18-08-2019 19:48
Rugăciune către Sfinții Martiri BrâncoveniPărtășie cu creștinii ce serbează hramul bisericii parohiale
O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-r...
Maica Domnului se bucură de preacinstirea pe care i-o aduce Biserica. De aceea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îşi îndreaptă asupra comunităţii ecleziale rugăciunile şi mijlocirile ei pline de iubire maternă, în timp ce Biserica, în semn de recunoştinţă, mărturiseşte doxologic credinţa în mate...
Cât timp Sfântul Petru privea numai spre Iisus, el umbla pe ape
„Cât timp Sfântul Petru privea numai spre Iisus, el umbla pe apă ca şi Iisus. Când însă Sfântul Petru a privit spre vând şi s-a temur, atunci a început să se îndoiască în sinea lui şi să se scufunde în apă”.
18-08-2019 19:44
16-08-2019 23:51
16-08-2019 23:32
Am păcăiuit, mărturisesc. Am greşit, nu tăgăduiescBucură-te, mângâierea şi izbăvirea credincioşilor
Am păcăiuit, mărturisesc. Am greşit, nu tăgăduiesc. Poruncile Tale le-am lepădat, judecăţile Tale şi dreptăţile le-am trecut cu vederea. Am urmat înşelătorului şi răzvrătitului vrăjmaş. M-am supus trupului şi patimilor. Am robit dulceţilor vieţii. Am fost lăcaş a toată necurăţia. M-am făcut vas a...
Toată făptura cea înţelegătoare, împreună cu căpeteniile cetelor cereşti, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viaţă, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credinţă fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea aşa:Bucură-te, Maica Făcătorului lumii care te-ai suit...
O femeie înveșmântată cu soare (texte biblice paralele)
Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi ...
16-08-2019 00:28
15-08-2019 23:56
15-08-2019 23:32
Rugăciune către Maica Domnului, cea cu inimă săgetatăTinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ei sunt și prezentu...
În seara zilei de 13 august, când în întreaga Biserică sunt rânduite rugăciuni către Maica Domnului în fața icoanei sale numite "Șapte săgeți" s-a cântat în biserica parohială Acatistul acestei icoane facătoare de minuni, așezată spre închinare în mijlocul lăcașul...
Tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ei sunt și prezentul activ și creativ al acesteia”, a afirmat în repetate rânduri Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care îi consideră pe tineri „daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică și societate”.În fotografie, alaturi de Părintele Patriarh...
Darul lui Dumnezeu pentru familie, Biserică, societate
Credibilitatea, influența și resursele preotului (sau pedagogului) ce lucrează cu tinerii depind și rodesc doar dacă tânărul simte că cel care îl remarcă i se adresează calităților sale ascunse. A vedea însă calitățile ascunse ale unui tânăr este o însușire doar a celor ce au un perman...
13-08-2019 23:27
13-08-2019 23:05
13-08-2019 02:08
Un nou volum de literatură patristică îmbogățește tezaurul teologic al bibliotecii parohialeDestin: busuioc de pus la icoane
Epistolele cuprinse în cel de-al doilea volum dedicat corespondenței Fericitului Ieronim se întind pe o perioadă de un deceniu (394-404 d.Hr.), interval istoric de intensă activitate pastorală, exegetică și polemică și poate cel mai interesant din biografia părintelui latin, cu implicații vaste, ...
Lumină lină
Lumină lină lini luminiRăsar din codrii mari de criniLumină lină cuib de carăScorburi cu miere milenarăDe dincolo de luni venindSi niciodată poposindUn răsărit ce nu se mai terminăLină lumină din lumină linăCine te-așteaptă te iubeșteIubindu-te nădăjduieșteCăci într-o zi lumină linăVei răsării la...
13-08-2019 01:22
13-08-2019 01:09
11-08-2019 16:47
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a șapteaLanțul rugăciunii
Născătoare de Dumnezeu, pururi Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii tale icoane cu dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm, mulţumind. Căci printr-însa dăruieşti celor credincioşi cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta, grăim către tine: Slavă fecioriei tale, slavă ...
Domnul cheamă la ospăţul Său şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor (texte biblice paralele)
Şi Domnul Savaot va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ de cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri bune, cărnuri grase cu măduvă, vinuri bune, limpezite! Şi în muntele acesta El va da la o parte vălul care învăluie toate popoarele şi perdeaua care acoperă toate neamurile. El va în...
11-08-2019 16:35
11-08-2019 16:26
11-08-2019 16:05
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a șaseaTe iubesc
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim şi să Te mărim pe Tine, ceea ce eşti Maica Cea mult milostivă a cetelor creştineşti, primind în braţele rugăciunii Tale pe toţi cei trişti şi lepădaţi şi dobândind iertare pentru toţi cei împovăraţi de păcate. Bucură-Te, Izvorul mângâierii noastre, ce cu rugăci...
Ochii Tăi, Măicuță, mă privesc...Inima, s-a oprit în loc...Îmi așez capul pe icoana TaMă umplu... Te miros... lăcrimez...Stăpână... Stăpână...Ușor, șoptesc...Eu... te iubesc..Te iubesc...Mai mult decât limba poate spune...Mai mult decât mintea poate înțelege...Mai mult decât inima poate simți...T...
Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea
Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleag...
11-08-2019 15:26
09-08-2019 23:17
09-08-2019 22:32
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de ...Interior țărănesc
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezle...
Indiferent unde trăim, "casa părintească" rămâne leagănul în care ne aşternem locul de veci. (Margareta Pâslaru)
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a cincea
Dragoste e Domnul în veac; Dragoste Numele său!Cu toate străduinţele dragosteiSă ne pătrundem, adânc, de DumnezeuCa Tine Fecioară ce-L porţi, să ne amintim că-L purtăm,Că-n Dumnezeul cel viu noi trăim, suntem şi umblăm.Şi orişiunde vei merge, cu Domnul tu să te ştii!Şi dintru virtutea de la Domnu...
08-08-2019 23:13
08-08-2019 22:58
08-08-2019 22:49
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)