PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Broderia cea cu flori decorează nu doar ia ci și veșmintele sacerdotaleProgramul duhovnicesc din postul Sf Apostoli
Dorind ca odăjdiile clericale să reflecte coordonatele estetice ale satului românesc, creștinii din parohie au dăruit bisericii parohiale, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, un veșmânt de vară, brodat în culorile cicoarei, planta cu flori azurii ce împodobește, ruderal, holdele aurite ale ce...
Mlădițele purtătoare de bun miros au îmbălsămat biserica
Miruri cu bună mireasmă pustia izvorăşte cu înţelegere, vestirile cele din naşterea ta, din cea stearpă prelăudate, luând din Mirul Cel Nedeşertat Hristos.Ca nişte flori frumoase ale dumnezeiescului Cuvânt împletind cu laude cunună, ţie astăzi o aducem, Înaintemergătorule prealăudate şi cu mulţum...
24-06-2019 23:23
24-06-2019 21:48
24-06-2019 21:41
Regula postirii în cinstea verhovnicilor apostoli

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe anul acesta sâmbătă, 22 iunie.

Această perioadă de postire are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților.

De ce anul acesta este rânduiala diferită?

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 10 iunie 2015, începând cu anul 2017, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel trebuie să aibă măcar 7 zile chiar dacă, în baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână (așa cum s-ar fi întâmplat în acest an).

Această perioadă de postire ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au desfăşurat-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos.

Tot prin ținerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, de aceea în vechime acest post se mai numea Postul Cincizecimii .

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un post ușor

În fiecare sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, vin și ulei.

Învățătura pentru posturi din Ceaslovul mare arată că lunea, miercurea și vinerea se mănâncă legume fără ulei, marți și joi aceleași cu untdelemn și vin.

Dezlegarea la pește există și luni, marți și joi dacă este serbat un sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin. (www.basilica.ro)

Necategorisit
Rugăciunea fraților mai miciRegula postirii în cinstea verhovnicilor apostoli
  O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și va bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea vo...
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel începe anul acesta sâmbătă, 22 iunie. Această perioadă de postire are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților. De ce anul acesta este rânduiala diferită? Co...
Vecernie și Litie la sorocul fundamental al satului românesc
Duminică, 23 iunie 2019, în ajunul Nașterii Sf Ioan Botezătorul, biserica parohială a găzduit rugăciunea de seară la care s-au binecuvântat roadele pământului și ale hărniciei oamenilor: pâine, grâu, vin și untdelemn. Cum în mod tradițional, această sărbătoare marca începutul secerișului, creștin...
24-06-2019 21:01
24-06-2019 16:57
24-06-2019 06:47
PnevmatologieTeologia Duhului în imnele Bisericii
Veniţi, popoarelor, să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl, împreună cu Sfântul Duh. Căci Tatăl a născut mai înainte de veci pe Fiul, Cel împreună-veşnic şi împreună pe scaun şezător; şi Duhul Sfânt era în Tatăl împreună cu Fiul preaslăvit. O Putere,  O Fiinţă, ...
Lucruri preaminunate au văzut astăzi toate neamurile în cetatea lui David, când Sfântul Duh S-a pogorât în limbi de foc, precum grăitorul de Dumnezeu Luca a spus, zicând: Fiind adunaţi ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede şi a umplut casa unde erau ei şezând; şi to...
Condiția omului din Bărăgan
Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. (Pilde 10, 5)
18-06-2019 14:05
16-06-2019 15:08
16-06-2019 15:04
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,tâ...Biserica noastră își are începutul la anul 33
Târziu Te-am iubitFrumuseţe atât de veche şi atât de nouă,târziu Te-am iubit.Tu erai înlăuntrul meuŞi eu eram în afarăşi acolo Te căutamşi mă aruncam eu- cel ce şi-a pierdut frumuseţea -asupra acestor lucruri frumoasepe care Tu le -ai făcut.Tu erai cu mine,dar eu nu eram cu Tine.Mă ţineau departe...
Mântuitorul nostru a întemeiat Biserica prin însăşi jertfa Sa pe Cruce (Fapte 20, 28) şi Învierea din morţi, şi a făcut-o văzută ca o comuniune şi comunitate concretă sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu în a cincizecea zi după Înviere, la Cincizecime sau Rusalii, când Apostolilor, investiţi...
Miridă Eminescului
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna, Căci unul erau toate şi totul era una;Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toatăErau din rândul celor ce n-au fost niciodată,&...
16-06-2019 14:52
16-06-2019 00:47
15-06-2019 21:43
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari ...Profeție
 Cel ce pe toate le-ai făcut cu voia Ta, pre creştinii cari au adormit întru credinţă: părinţi, strămoşi, bunici şi străbuni, fraţi şi prieteni, bogaţi şi săraci, împăraţi şi domni, pre cei de laolaltă şi pre sihaştri, odihneşte-i, rugămu-ne, unde este petrecerea mulţimii tuturor Drepţilor ş...
 În tinereţe, Fericitul Augustin a cunoscut o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate ...
Semnul comuniunii
Coliva închipuie însuşi trupul mortului şi este totodată un semn văzut al credinţei noastre în înviere şi nemurire, deoarece este făcută din boabe de grâu, pe care Însuşi Domnul le-a înfăţişat ca purtând în ele icoana sau asemănarea învierii trupurilor: dupa cum bobul de grâ...
15-06-2019 21:15
15-06-2019 21:01
15-06-2019 20:26
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!Estetica spațiului țărănesc
Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi d...
Ai noutăți? Scrie-le aici...
378 de ani de la momentul aducerii moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva
 Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te...
13-06-2019 23:40
13-06-2019 23:08
13-06-2019 17:56
Sfârșit de lume. Copiii familiei Gutenberg părăsiți la ușa bisericiiOdiseea birocratică a recuperării cimitirului parohial
Ai noutăți? Scrie-le aici...
  După ce în mod samavolnic, autoritatea locală a trecut în patrimoniul public al comunei cimitirele parohiale (aflate de la întemeierea satului în proprietatea parohiei, ce a administrat și gospodărit mai mult de 140 de ani respectivele bunuri sacre)  sesizat...
Întru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevredni...
Întru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Că, de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește, că nu este de nuntă, și voi fi legat și lepădat de îngeri. Ci curățește, Doamne, întinăciunea su­fle­tului meu și mă mântuiește, ca un Iubitor de oameni.
13-06-2019 17:34
12-06-2019 10:14
12-06-2019 09:14
"Sunt de lege creştină"- glasul străbunilorHotărârea Sinodului I ecumenic în Scrisoarea Sf Chiril al Alexandriei către Nestorie
 "Nicolae Iorga analizează cu grijă urmele destul de greu de găsit ale creştinizării românilor în Dacia. Creştini erau, dovadă soldaţii romani martiri din Dobrogea. Cruci prin cimitire, câteva inscripţii neclare; era clar că populaţia nu afişa la început un crez persecutat. Dar, l...
... "Eu însă revin la ceea ce mă preocupă mai cu seamă şi-ţi reamintesc încă o dată, ca unui frate în Hristos, să prezinţi cuvântul de învăţătură către popor şi cugetarea [ta] despre credinţă cu toată grija, gândindu-te că oricine sminteşte chiar şi pe unul dintre cei mici care cred în...
O mare personalitate a artei lirice cu obârșii în Bărăgan
Mihail Vulpescu, personalitate marcantă a culturii româneşti, s-a născut la 31 decembrie 1888 sau 1 ianuarie 1889, în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei preotului Marin Vulpescu și al preotesei Sofia. „După spusele tatălui meu, eram ...
12-06-2019 08:26
10-06-2019 08:32
09-06-2019 16:48
Rednecks from Calarasi CountyOpera mântuitoare a Domnului Iisus nu s-a terminat pe pământ, ci continuă în cer
Domnul Iisus nu este un reformator, în sensul comun al cuvântului, căci El nu acționează asemeni profeților, căutând să spiritualizeze concepția veche sau păstrându-o în cadre vechi, ci pune temelia unui cult nou, cu vin nou în burdufuri noi, a cărui piatră de temelie este Cina de Taină, ce prefi...
Sfătuirea preaînțeleptului Sirah
 „Nu slăbi rugăciuneă ta şi nu îndoi cuvântul tău" (Înțelepciune lui Iisus Sirah 7,11). Pentru ca să înţelegi ce învaţă acest sfânt dascăl, să știi mai întâi că orice om are doua cuvinte: pe cel din minte şi pe cel din gură. Pe cel din lăuntru îl zămisleşte mintea, iar pe cel...
09-06-2019 15:40
08-06-2019 22:55
08-06-2019 20:31
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (V)Promisiune veșnică făcută credincioșilor
 Cruce de hotar   La  harul comunei Alexandru Odobescu cu comuna Lupșanu, pe pământurile aparținătoare cândva de satul Plevna este amplasată o cruce de hotar, înaltă de 190 cm, pe care se distinge foarte clar anul înălțării 1888, destul de vizibilă este și icoana reprezentând ...
Plinind rânduiala cea pentru noi şi cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărţindu-Te, ci rămânând nedepărtat şi strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră!
Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au...
Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, Care au şi zis: «Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer». (Fapte 1, 10-11)
07-06-2019 23:17
07-06-2019 22:52
07-06-2019 14:57
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
„Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14