PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Zicerea unui copil "bătrân"Rânduiala duhovnicească specifică pomenirii Sfântului Ilie
 Călătorind odată avva Macarie împreună cu fraţii prin Egipt, a auzit un copil zicându-i mamei sale: mamă, e un bogat care mă iubeşte şi eu îl urăsc, şi un sărac mă urăşte şi eu îl iubesc. Avva Macarie ascultă, minunându-se. Fraţii îi ziseră: – Ce înseamnă cuvântul acesta, părinte, de te-ai ...
O superbă rugăciune din secolul I
... Nădăjduim în numele Tău, începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine. Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce...
18-07-2019 04:38
17-07-2019 15:14
16-07-2019 23:09
Sfătuire spre virtute

Ascultaţi-mă pe mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte lângă curgerea apei. Şi ca tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi crinul. Daţi miros şi lăudaţi cu cântare, binecuvântaţi pe Domnul întru toate lucrurile. Daţi slavă numelui Lui şi vă mărturisiţi întru lauda Lui cu cântările buzelor şi cu alăute, şi aşa să ziceţi întru mărturisire: Lucrurile Domnului toate sunt foarte bune şi toată porunca la vremea sa va fi împlinită. (Ecclesiasticul 39, 17- 22)
Necategorisit
Funia recoltei în satul românescDomnul cheamă toate popoarele la pacea veșnică a Împărăției lui Dumnezeu (texte paralele)
Vedenia pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos, pentru Iuda şi Ierusalim. Fi-va în vremurile cele de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni şi vor zice: "...
Preîntâmpinarea unui dăunător foarte periculos al plantelor topiare
 La acest moment al anului plantele decorative pretabile artei topiare, sub formă de garduri vii sau alte forme decorative (în special buxus sempervirens) plantate în curtea bisericilor sau a caselor parohiale, sunt foarte amenințate de apariția recentă a unu...
16-07-2019 22:03
15-07-2019 22:19
15-07-2019 21:59
Un suflet într-o inimă de mamăPerspectivă inversă cu trupiță
Sâmbătă, 13 iulie 2019, familia și creștinii ne-am rugat în biserica parohială la sorocul de pomenire a 40 de zile de la adormirea Mamei Ana, fiică a parohiei noastre, ce prin profesie (asistent medical) a fost de mare ajutor celor ce necesitau o primă evaluare medicală a suferinței sau acordând ...
 Iată, plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie. (Iacov 5, 7)
Ceasul amurgului asupra unui rodnic lan
15-07-2019 21:34
15-07-2019 21:16
14-07-2019 15:25
"Precum aurora precede ziua luminoasă"Slavă venirii tale în chipul tău, Curată
Tragându-se dintr-o familie de neam ales din tinutul Pskov, din initiativa careia Varegii au venit in Rusia, printesa Olga fusese inzestrata de la Dumnezeu cu o frumusete rara si o inteligenta stralucita. Intr-o zi, pe când traversa fluviul Pskov, ea intâlni pe tânarul print Igor care de indata s...
Să se bucure cerul şi pământul să se veselească; căci cea mai presus decât îngerii, Fecioara astăzi, pe pământ, cheamă tot neamul omenesc şi îngeresc la dumnezeiasca prăznuire a cinstitului chip al ei şi al Fiului său. Acest chip ne dăruieşte nouă toate cele de folos şi tot felul de tămăduiri. Pe...
Slujirile cerești ale Arhistrategului Gavriil
Binevestitorului mantuirii noastre, lui Gavriil Arhanghelul, marele slujitor al lui Dumnezeu, care a facut oamenilor atatea binefaceri, atat in Legea veche, si in cea noua, Biserica ii alcatuieste astazi al doilea sobor de praznuire, multumindu-i pentru toate slujirile lui, cunoscute din Scriptur...
12-07-2019 11:13
11-07-2019 21:12
11-07-2019 06:31
Nu te amagi crezândÎnchina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Domnului
Nu te amăgi crezândcă poţi DOI sluji-ntr-un rând,că şi DA, şi NU să zici,şi acolo, şi aici.Poţi numa-ntr-un fel să zici:ori ACOLO, ori AICI.Nu poţi să slujeşti frumosşi pe BAAL, şi pe HRISTOS,şi-n credinţă, şi-n desfrău,şi sta BINE, şi sta RĂU.– Numai unu-i felul tău:ori stai BINE, ori stai RĂU.N...
...Aşa Te rugăm pe Tine, Preasfinte Stăpâne, pentru sfintele pătimiri şi pentru vărsarea sfântului Sânge şi moartea cea făcătoare de viaţă a Unuia Născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul Tău, al lui Dumnezeu Tatăl Cel fără de început şi al Preasfântului Tău Duh, de bunăv...
Quidquid discis, tibi discis: tineri săteni încununați în universități de prestigiu
Tânăra noastră enoriașă Diana Gabriela a absolvit în sesiunea iulie 2019 și a susținut cu succes licența la o facultate de prestigiu a Universității Politehnica din București, primind titlul de inginer chimist. Provenind dintr-o familie creștină, înzestrată cu o capacit...
10-07-2019 23:40
10-07-2019 23:19
10-07-2019 23:12
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (VI)Chip de vatră a casei în satul tradițional din Bărăgan
Categoria îmbelșugată a crucilor funerare cioplite în calcar numulitic ilustrează o mare diversitate a reprezentărilor iconografice.  1. Mântuitorul Iisus Hristos Marele Arhiereu. Mântuitorul stă pe Scaunul Slavei, binecuvintează, flancat fiind de 2 îngeri.
Gaudium et spes: tineri săteni "încununați" în universități de prestigiu
Fiul duhovnicesc al parohiei noastre a încununat, în sesiunea iunie 2019, studiile teologice începute la Seminarul Teologic din Slobozia prin absolvirea Facultății de Teologie Ortodoxă și susținerea Tezei de Licență dedicate Rugăciunii și gestualității ei.
09-07-2019 23:15
09-07-2019 23:03
09-07-2019 22:54
Partea cea mai nobilă a slujirii preoțeștiZicere înțeleaptă din lumea satului românesc
Mai întâi, cred ca această jumătate de ora (în care a săvârșit Proscomidia) este cea mai nobilă şi mai frumoasă parte din întreaga slujire preoţească. Aici, în firidă, preotul este desprins de lumea exterioară și se află doar cu sine însuși, singur în fața lui Dum...
"Când am pus piciorul pe miriște, anul a trecut" (Irimia Ștefan)
O nouă altoire la trupul tainic al lui Hristos
...Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, de curăţire trupului şi sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletelor, baie de a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că tu ai zis, Doa...
09-07-2019 22:51
08-07-2019 10:05
07-07-2019 22:36
Decada curățeniei generale în cimitirPomenirea celui care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul său fiind ctitor de locașuri sfinte și apărător al creștinătății; cel cinstit cu numele de “atlet al credinței creștine”
Cimitirele sunt locuri anume pregătite, cu cruci sfinţite la căpătâiele răposaţilor, spre a arăta credinţa în învierea trupurilor. Ele sunt locuri de veşnică odihnă pentru trupurile celor dragi: strămoşi, moşi, părinţi, fraţi, surori, copii şi alte rude, prieteni şi cunoscuţi, înaintaş...
  Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului român și grabnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciunea pe care o înălțăm către tine, noi, nevrednicii. Cunoaștem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, Care ți-a ascultat rugăciunile tale. Dre...
Destin
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut (1 Pt 1, 24)
05-07-2019 22:42
05-07-2019 17:44
02-07-2019 19:49
Faptele Măriei saleTe(hn)ologie
Cuvântul Domnului
Iisus a zis: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu.
02-07-2019 15:16
02-07-2019 14:56
01-07-2019 19:42
Sebastian, acolitul bisericii parohiale și responsabilitățile luiCântare sfinților din neamul nostru
Cuvântul "acolit" vine din limba greacă şi înseamnă însoţitor fără de păcate. Acoliţii sau băieţii de altar au un rol foarte important în slujbele oficiate în Biserica Ortodoxă. Ei îi ajută pe preoţi să slujească mai bine pe Dumnezeu şi Biserica. Băieţii de altar reprez...
Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, ...
Proloage
01-07-2019 18:30
01-07-2019 13:28
30-06-2019 16:29
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
„Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14