În cât timp putem citi cărțile Noului Testament?

Sfânta Scriptură este izvor de reînnoire lăuntrică  a poporului lui Dumnezeu, izvor din care Biserica se străduieşte să  scoată o cunoaştere cât mai adâncă  a adevărului  şi o hrană  tot mai îmbelșugată pentru viaţa sa. 
Prin citirea Sfintei Scripturi, îl ascultăm pe Dumnezeu adresându-se poporului Său, destăinuindu-i taina mântuirii, oferindu-i  hrană duhovnicească şi Însuși Domnul Hristos, prin cuvântul Său, devine prezent în mijlocul credincioşilor.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...