Menu Home

Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua întâi

Precum prin neascultarea unei fecioare [Eva] a fost omenirea lovită, a căzut şi a murit, tot aşa prin Fecioara [Maria] care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, omenirea s-a trezit la viaţă. Căci Domnul [Hristos] a venit să caute oaia cea pierdută, omenirea fiind cea pierdută; şi El nu a fost altfel alcătuit, ci asemenea celei ce descinde din Adam [anume, Maria], şi-a păstrat aceeaşi alcătuire; Adam trebuia în chip necesar să fie restaurat întru Hristos, iar moartea să fie absorbită în nemurire. Iar Eva [trebuia în chip necesar să fie restaurată] prin Maria, aşa încât o fecioară, devenind răscumpărătoarea unei alte fecioare, să desfacă şi să distrugă neascultarea feciorelnică prin ascultare feciorelnică.“ (Sf Irineu de Lyon)

Duminică seara, 4 august 2019, s-a citit în biserica parohială, ca primă etapă din viața Maicii Domnului, reflectată în imnografia acatistelor, Acatistul Nașterii Maicii Domnului.

Adam și Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat și Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icos 2:

Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieții a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică și duhovnicească, viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit; pe care cu credință, din inimă o lăudăm așa:
Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arșița păcatului se răcorește;
Bucură-te, roua cea de viață aducătoare, prin care roua morții se tămăduiește;
Bucură-te, lăcaș prea sfânt și raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcină împărătească;
Bucură-te, floare duhovnicească din sămânță arhierească;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor și scară cerească;
Bucură-te, raiule cu totul înflorit;
Bucură-te, raiule cuvântător și prea împodobit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea! (Acatistul Nașterii Maicii Domnului)
 La partea parenetică a adunării de rugăciune, s-a citit un cuvânt al Sf Vasile cel Mare despre răspunsul ce se cade să-l dăm îndelungii răbdări a lui Dumnezeu față de noi.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut