Menu Home

Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a doua

Personajul istoric care a jucat un rol major în oglindirea conceptului de credință mântuitoare, descris în epistolele către Evrei, Romani şi Iacov -este Avraam. În Epistola către Romani el este numit chiar „părinte al tuturor celor ce cred“. Însă dacă ar fi să găsim şi o „mamă a tuturor celor ce cred“, prima candidată ar trebui să fie Maria, aşa cum Eva este numită în Cartea Facerii „mama tuturor celor vii“. Ceea ce o îndreptăţeşte pe Fecioara Maria să poarte acest titlu este răspunsul pe care i l-a dat îngerului Gavriil şi prin îngerul Gavriil lui Dumnezeu al cărui mesager era: „Fie mie după cuvântul tău !“ Căci fără a invoca în mod explicit cuvântul „credinţă“, aceste cuvinte ale Maicii Domnului identifică credinţa cu ascultarea, şi descriind supunerea ei faţă de cuvîntul lui Dumnezeu, o transformă într-un model de credinţă. (Jaroslav Pelikan)
Luni, 5 august 2019, în biserica parohială a continuat descifrarea tainei vieții și credinței exemplare a Maicii Domnului, citindu-se Acatistul Buneivestiri:
Îngerul cel întîistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dum­nezeu: Bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, Întrupat, s-a înspăi­mân­­­tat și i-a stat înainte, grăind către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, cea prin care răsare bu­curia
Bucură-te, cea prin care piere bles­temul
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei
Bucură-te, înălțime, întru care ane­voie se suie gândurile omenești
Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne cu ochii îngerești
Bucură-te, că ești scaun Împăratului
Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate
Bucură-te, steaua, care arăți Soarele
Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări
Bucură-te, cea prin care se înno­iește făptura
Bucură-te, cea prin care Prunc Se face Făcătorul
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! (Acatistul Buneivestiri)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut