PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)
Un nou volum de literatură patristică îmbogățește tezaurul teologic al bibliotecii parohiale


Epistolele cuprinse în cel de-al doilea volum dedicat corespondenței Fericitului Ieronim se întind pe o perioadă de un deceniu (394-404 d.Hr.), interval istoric de intensă activitate pastorală, exegetică și polemică și poate cel mai interesant din biografia părintelui latin, cu implicații vaste, până în contemporaneitate. Stabilit în 386 la Betleem, unde întemeiase propria sa comunitate monastică, Ieronim muncește asiduu vreme de cincisprezece ani (390-405) la traducerea integrală în latină a cărților Vechiului Testament, desăvârșind ceea ce se va numi Vulgata, cea mai de preț moștenire teologică și lingvistică lăsată de el culturii europene. În paralel alcătuiește mari comentarii biblice pentru educarea teologică a creștinătății apusene, distribuite prin prieteni în întreaga Europă, din Pannonia până în Spania. Preocuparea Fericitului Ieronim pentru exegeză se prelungește și în multe dintre scrisorile acestor ani: unele oferă răspunsuri scurte la probleme de înțelegere a textului biblic, dezlegări ale sensului literal sau spiritual ale unor pasaje dificile sau obscure, altele dezvoltă interpretări extinse sub formă de tratat. Ca exeget, Ieronim se folosește de moștenirea superioară a teologiei grecești, mai cu seamă de Origen: îi traduce unele omilii, învață ebraica, apelează la Hexapla ca instrument filologic, preia învățătura celor trei sensuri ale Scripturii, se inspiră din comentariile acestuia. Dar anul 393 este și anul despărțirii sale de teologia alexandrinului. Ieronim se implică într-o polemică teologică de proporții, rămasă în istoria Bisericii drept „prima controversă origenistă”. Iată de ce scrisorile păstrate reprezintă documente deosebit de valoroase, oferind cercetătorului izvoarele necesare pentru reconstituirea subiectelor de dispută și a evoluției evenimentelor. Într-o primă etapă (394-397), Ieronim subscrie cererii Sfântului Epifanie al Salaminei de a condamna ideile teologice incompatibile cu credința creștină prezente în sistemul origenian, intrând astfel în conflict cu episcopul Ioan al Ierusalimului și cu Rufin de Aquileea, admiratori fervenți ai lui Origen. Împăcarea survine abia prin medierea puternicului episcop Teofil al Alexandriei, Ioan cedând în fața lui Epifanie și reprimindu-l în comuniune pe Ieronim. În a doua etapă (398-402), Rufin revine în Apus, unde se dedică reabilitării lui Origen. Traduce Despre principii într-o formă din care elimină pasajele heterodoxe, susținând că ele ar fi fost interpolate de eretici și că intervenția sa în textul original era o metodă folosită anterior și de Ieronim în traducerile din Origen. Ieronim îi dă replica într-o scrisoare acidă, demolând teoria interpolării. Între timp, un sinod ținut în 400 de Teofil al Alexandriei la Nitria condamnă ideile origeniste, urmat în același an de sinoade similare în Cipru, Palestina, Roma, Milano, Aquileea. Dar polemica dintre Rufin și Ieronim va mai continua pe un ton foarte personal încă doi ani, ambii compunând Apologii în care mărturisesc credința ortodoxă, dar se acuză reciproc de origenism. În cele din urmă Chromatius, episcop de Aquileea și prieten al lui Rufin, pune capăt disputei, interzicându-i acestuia orice atac public ulterior asupra lui Ieronim. Un interes teologic și literar aparte îl constituie și schimbul de scrisori dintre Fericiții Augustin și Ieronim. Cu întreruperi, ei au corespondat vreme de 25 de ani, până la noi ajungând doar 19 piese epistolare. Inițiativa i-a aparținut lui Augustin, învestit deja cu demnitatea episcopală, dar mai tânăr și dornic de comuniune sufletească și dialog intelectual. Prima scrisoare, datată în 394, lansează și temele acestui dialog: Augustin îl sfătuiește pe Ieronim să acorde prioritate Septuagintei în traducerile sale biblice, cere informații despre controversa origenistă și își arată dezacordul față de interpretarea oferită de Ieronim în Comentariul la Epistola către galateni incidentului de la Antiohia, dintre Sfinții Pavel și Petru, unde, paradoxal, Ieronim se inspirase din Origen, susținând că apostolii s-ar fi prefăcut, pentru a oferi ucenicilor pe viu o lecție despre inutilitatea circumciziei în vederea mântuirii. Inițial, Ieronim va evita un răspuns elaborat, dar își va apăra ulterior punctul de vedere în mai multe epistole. Dosarul epistolar ni-i dezvăluie pe cei doi mari teologi într-o dezbatere exegetică subtilă și elevată stilistic. Deși despărțiți în metoda hermeneutică, mai târziu ei își vor uni eforturile în combaterea ereziei pelagiene. Nu în ultimul rând, merită amintite scrisorile de factură personală, intimă, mai ales cele consolatoare la moartea unor persoane dragi, rude sau prieteni. Pe lângă incontestabila lor valoare literară, în continuitatea speciei consolației latine, cu nimic mai prejos decât cele ale lui Cicero sau Seneca, ele ne dezvăluie umanitatea profundă a lui Ieronim. Dincolo de polemistul acerb din disputa origenistă, regăsim aici solidaritatea autentic creștină a marelui părinte duhovnicesc, compasiunea sa față de slăbiciunea condiției omenești. (Editura Basilica)
Necategorisit
Noi vedem că voi ascultaţi, dar ceea ce gândiţi cunoaşte numai Cel care vede gândurile voastreHurezi, emblema Brâncoveanului
Noi ne rugăm lui Dumnezeu, Îl invocăm şi cântăm, dar Dumnezeu ne construieşte. Aşadar, noi vorbim în exterior, El zideşte în interior. Noi vedem că voi ascultaţi, dar ceea ce gândiţi cunoaşte numai Cel care vede gândurile voastre. El construieşte, El dojeneşte, El trezeşte te...
Crăiasa ctitoriilor tale, sfânta mănăstire Hurezi-Vâlcea, menită să fie lăcaș de îngropare pentru tine și tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsura dărniciei și râvnei de care ai fost și tu mistuit pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care ni...
Domnul va ajuta pe săracul fără ajutor ce strigă (texte biblice paralele)
Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El întru noi, f...
18-08-2019 23:41
18-08-2019 23:04
18-08-2019 19:57
Renașterea românească în vremea BrâncoveanuluiVremea Brâncoveanului
2. Continuitate și transfer valoric în arhitectura muntenească   În aceste două secole (1517-1716), urmare a maturizării tehnice și artistice a meșterilor locali, tehnica înălțării de biserici este adaptată gusturilor, posibilităților și condițiilor locale. Stilurile arhitect...
Filosofia istoriei și actualitatea unui arhetip culturalÎncadrarea societății medievale românești în anumite repere de tip „cultural” (cum ar fi cele religioase, politice și artistice) care determină subiectivitatea viziunii contemporanilor despre sine și rost, evidențiază că tipologia...
Barocul românesc în epoca Brâncoveanului
3. Coordonatele esențiale ale stilului brâncovenesc   Apariţia unui stil unitar, atât laic cât şi ecleziasctic, era în acel moment o necesitate, pe care Brâncoveanu a facilitat-o şi a susţinut-o prin ideile sale culturale reformatoare, şi, mai ales financiar. „Trebuind să duc...
18-08-2019 19:54
18-08-2019 19:51
18-08-2019 19:48
Rugăciune către Sfinții Martiri BrâncoveniPărtășie cu creștinii ce serbează hramul bisericii parohiale
O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-r...
Maica Domnului se bucură de preacinstirea pe care i-o aduce Biserica. De aceea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îşi îndreaptă asupra comunităţii ecleziale rugăciunile şi mijlocirile ei pline de iubire maternă, în timp ce Biserica, în semn de recunoştinţă, mărturiseşte doxologic credinţa în mate...
Cât timp Sfântul Petru privea numai spre Iisus, el umbla pe ape
„Cât timp Sfântul Petru privea numai spre Iisus, el umbla pe apă ca şi Iisus. Când însă Sfântul Petru a privit spre vând şi s-a temur, atunci a început să se îndoiască în sinea lui şi să se scufunde în apă”.
18-08-2019 19:44
16-08-2019 23:51
16-08-2019 23:32
Am păcăiuit, mărturisesc. Am greşit, nu tăgăduiescBucură-te, mângâierea şi izbăvirea credincioşilor
Am păcăiuit, mărturisesc. Am greşit, nu tăgăduiesc. Poruncile Tale le-am lepădat, judecăţile Tale şi dreptăţile le-am trecut cu vederea. Am urmat înşelătorului şi răzvrătitului vrăjmaş. M-am supus trupului şi patimilor. Am robit dulceţilor vieţii. Am fost lăcaş a toată necurăţia. M-am făcut vas a...
Toată făptura cea înţelegătoare, împreună cu căpeteniile cetelor cereşti, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viaţă, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credinţă fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea aşa:Bucură-te, Maica Făcătorului lumii care te-ai suit...
O femeie înveșmântată cu soare (texte biblice paralele)
Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi ...
16-08-2019 00:28
15-08-2019 23:56
15-08-2019 23:32
Rugăciune către Maica Domnului, cea cu inimă săgetatăTinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ei sunt și prezentu...
În seara zilei de 13 august, când în întreaga Biserică sunt rânduite rugăciuni către Maica Domnului în fața icoanei sale numite "Șapte săgeți" s-a cântat în biserica parohială Acatistul acestei icoane facătoare de minuni, așezată spre închinare în mijlocul lăcașul...
Tinerii nu sunt doar viitorul Bisericii, ei sunt și prezentul activ și creativ al acesteia”, a afirmat în repetate rânduri Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care îi consideră pe tineri „daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică și societate”.În fotografie, alaturi de Părintele Patriarh...
Darul lui Dumnezeu pentru familie, Biserică, societate
Credibilitatea, influența și resursele preotului (sau pedagogului) ce lucrează cu tinerii depind și rodesc doar dacă tânărul simte că cel care îl remarcă i se adresează calităților sale ascunse. A vedea însă calitățile ascunse ale unui tânăr este o însușire doar a celor ce au un perman...
13-08-2019 23:27
13-08-2019 23:05
13-08-2019 02:08
Un nou volum de literatură patristică îmbogățește tezaurul teologic al bibliotecii parohialeDestin: busuioc de pus la icoane
Epistolele cuprinse în cel de-al doilea volum dedicat corespondenței Fericitului Ieronim se întind pe o perioadă de un deceniu (394-404 d.Hr.), interval istoric de intensă activitate pastorală, exegetică și polemică și poate cel mai interesant din biografia părintelui latin, cu implicații vaste, ...
Lumină lină
Lumină lină lini luminiRăsar din codrii mari de criniLumină lină cuib de carăScorburi cu miere milenarăDe dincolo de luni venindSi niciodată poposindUn răsărit ce nu se mai terminăLină lumină din lumină linăCine te-așteaptă te iubeșteIubindu-te nădăjduieșteCăci într-o zi lumină linăVei răsării la...
13-08-2019 01:22
13-08-2019 01:09
11-08-2019 16:47
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a șapteaLanțul rugăciunii
Născătoare de Dumnezeu, pururi Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii tale icoane cu dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm, mulţumind. Căci printr-însa dăruieşti celor credincioşi cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta, grăim către tine: Slavă fecioriei tale, slavă ...
Domnul cheamă la ospăţul Său şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor (texte biblice paralele)
Şi Domnul Savaot va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele un ospăţ de cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri bune, cărnuri grase cu măduvă, vinuri bune, limpezite! Şi în muntele acesta El va da la o parte vălul care învăluie toate popoarele şi perdeaua care acoperă toate neamurile. El va în...
11-08-2019 16:35
11-08-2019 16:26
11-08-2019 16:05
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a șaseaTe iubesc
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim şi să Te mărim pe Tine, ceea ce eşti Maica Cea mult milostivă a cetelor creştineşti, primind în braţele rugăciunii Tale pe toţi cei trişti şi lepădaţi şi dobândind iertare pentru toţi cei împovăraţi de păcate. Bucură-Te, Izvorul mângâierii noastre, ce cu rugăci...
Ochii Tăi, Măicuță, mă privesc...Inima, s-a oprit în loc...Îmi așez capul pe icoana TaMă umplu... Te miros... lăcrimez...Stăpână... Stăpână...Ușor, șoptesc...Eu... te iubesc..Te iubesc...Mai mult decât limba poate spune...Mai mult decât mintea poate înțelege...Mai mult decât inima poate simți...T...
Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea
Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleag...
11-08-2019 15:26
09-08-2019 23:17
09-08-2019 22:32
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de ...Interior țărănesc
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezle...
Indiferent unde trăim, "casa părintească" rămâne leagănul în care ne aşternem locul de veci. (Margareta Pâslaru)
Șapte Acatiste ale Maicii Domnului: ziua a cincea
Dragoste e Domnul în veac; Dragoste Numele său!Cu toate străduinţele dragosteiSă ne pătrundem, adânc, de DumnezeuCa Tine Fecioară ce-L porţi, să ne amintim că-L purtăm,Că-n Dumnezeul cel viu noi trăim, suntem şi umblăm.Şi orişiunde vei merge, cu Domnul tu să te ştii!Şi dintru virtutea de la Domnu...
08-08-2019 23:13
08-08-2019 22:58
08-08-2019 22:49
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)