PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Un nou volum de literatură patristică îmbogățește tezaurul teologic al bibliotecii parohiale


Epistolele cuprinse în cel de-al doilea volum dedicat corespondenței Fericitului Ieronim se întind pe o perioadă de un deceniu (394-404 d.Hr.), interval istoric de intensă activitate pastorală, exegetică și polemică și poate cel mai interesant din biografia părintelui latin, cu implicații vaste, până în contemporaneitate. Stabilit în 386 la Betleem, unde întemeiase propria sa comunitate monastică, Ieronim muncește asiduu vreme de cincisprezece ani (390-405) la traducerea integrală în latină a cărților Vechiului Testament, desăvârșind ceea ce se va numi Vulgata, cea mai de preț moștenire teologică și lingvistică lăsată de el culturii europene. În paralel alcătuiește mari comentarii biblice pentru educarea teologică a creștinătății apusene, distribuite prin prieteni în întreaga Europă, din Pannonia până în Spania. Preocuparea Fericitului Ieronim pentru exegeză se prelungește și în multe dintre scrisorile acestor ani: unele oferă răspunsuri scurte la probleme de înțelegere a textului biblic, dezlegări ale sensului literal sau spiritual ale unor pasaje dificile sau obscure, altele dezvoltă interpretări extinse sub formă de tratat. Ca exeget, Ieronim se folosește de moștenirea superioară a teologiei grecești, mai cu seamă de Origen: îi traduce unele omilii, învață ebraica, apelează la Hexapla ca instrument filologic, preia învățătura celor trei sensuri ale Scripturii, se inspiră din comentariile acestuia. Dar anul 393 este și anul despărțirii sale de teologia alexandrinului. Ieronim se implică într-o polemică teologică de proporții, rămasă în istoria Bisericii drept „prima controversă origenistă”. Iată de ce scrisorile păstrate reprezintă documente deosebit de valoroase, oferind cercetătorului izvoarele necesare pentru reconstituirea subiectelor de dispută și a evoluției evenimentelor. Într-o primă etapă (394-397), Ieronim subscrie cererii Sfântului Epifanie al Salaminei de a condamna ideile teologice incompatibile cu credința creștină prezente în sistemul origenian, intrând astfel în conflict cu episcopul Ioan al Ierusalimului și cu Rufin de Aquileea, admiratori fervenți ai lui Origen. Împăcarea survine abia prin medierea puternicului episcop Teofil al Alexandriei, Ioan cedând în fața lui Epifanie și reprimindu-l în comuniune pe Ieronim. În a doua etapă (398-402), Rufin revine în Apus, unde se dedică reabilitării lui Origen. Traduce Despre principii într-o formă din care elimină pasajele heterodoxe, susținând că ele ar fi fost interpolate de eretici și că intervenția sa în textul original era o metodă folosită anterior și de Ieronim în traducerile din Origen. Ieronim îi dă replica într-o scrisoare acidă, demolând teoria interpolării. Între timp, un sinod ținut în 400 de Teofil al Alexandriei la Nitria condamnă ideile origeniste, urmat în același an de sinoade similare în Cipru, Palestina, Roma, Milano, Aquileea. Dar polemica dintre Rufin și Ieronim va mai continua pe un ton foarte personal încă doi ani, ambii compunând Apologii în care mărturisesc credința ortodoxă, dar se acuză reciproc de origenism. În cele din urmă Chromatius, episcop de Aquileea și prieten al lui Rufin, pune capăt disputei, interzicându-i acestuia orice atac public ulterior asupra lui Ieronim. Un interes teologic și literar aparte îl constituie și schimbul de scrisori dintre Fericiții Augustin și Ieronim. Cu întreruperi, ei au corespondat vreme de 25 de ani, până la noi ajungând doar 19 piese epistolare. Inițiativa i-a aparținut lui Augustin, învestit deja cu demnitatea episcopală, dar mai tânăr și dornic de comuniune sufletească și dialog intelectual. Prima scrisoare, datată în 394, lansează și temele acestui dialog: Augustin îl sfătuiește pe Ieronim să acorde prioritate Septuagintei în traducerile sale biblice, cere informații despre controversa origenistă și își arată dezacordul față de interpretarea oferită de Ieronim în Comentariul la Epistola către galateni incidentului de la Antiohia, dintre Sfinții Pavel și Petru, unde, paradoxal, Ieronim se inspirase din Origen, susținând că apostolii s-ar fi prefăcut, pentru a oferi ucenicilor pe viu o lecție despre inutilitatea circumciziei în vederea mântuirii. Inițial, Ieronim va evita un răspuns elaborat, dar își va apăra ulterior punctul de vedere în mai multe epistole. Dosarul epistolar ni-i dezvăluie pe cei doi mari teologi într-o dezbatere exegetică subtilă și elevată stilistic. Deși despărțiți în metoda hermeneutică, mai târziu ei își vor uni eforturile în combaterea ereziei pelagiene. Nu în ultimul rând, merită amintite scrisorile de factură personală, intimă, mai ales cele consolatoare la moartea unor persoane dragi, rude sau prieteni. Pe lângă incontestabila lor valoare literară, în continuitatea speciei consolației latine, cu nimic mai prejos decât cele ale lui Cicero sau Seneca, ele ne dezvăluie umanitatea profundă a lui Ieronim. Dincolo de polemistul acerb din disputa origenistă, regăsim aici solidaritatea autentic creștină a marelui părinte duhovnicesc, compasiunea sa față de slăbiciunea condiției omenești. (Editura Basilica)
Necategorisit
Ecouri ale pelerinajului la Sf ParaschevaTELEGRAF: Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie
 Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajut...
Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie, la biserica parohială în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Ție, Bărăgan!
Se-ntorc la vetre cei plecați din satCocoare izgonite de vântul rece-al toamneiEi răscolesc hrisoave, vechi locuri ce-au lăsatȘi speră în puterea miraculoasă a palmei.Vor frământa pământul ca pe-un aluat de pâineȘi-or semăna sub brazde iubirile din veac,Cu Dumnezeu în suflet...
22-10-2019 09:02
22-10-2019 08:39
21-10-2019 22:50
Diseminarea în școală a proiectului catehetic dedicat Anului omagial 2019Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul...
În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, parohia Plevna în parteneriat cu școala, va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural. 
Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac! (Isaia 40, 8)
Pomenirea luptătorilor pentru Ortodoxie din Transilvania:Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan și Moise
Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare...
21-10-2019 22:32
21-10-2019 15:15
21-10-2019 14:38
TâlcuireNu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu...
PRIETENIA nu cere să vă vedeţi sau să vă vorbiţi zilnic. Ci să vă vreţi binele mereu! 
Nu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântuitorului, și înnoirea oamenilor și părtășie a Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne griji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci pentru ea este ...
Dumnezeu să binecuvânteze şi să facă rodnică lucrarea mâinilor noastre
 Tu, Doamne, Părinte Sfânt, l-ai rânduit pe om să lucreze pământul şi să-l stăpânească; pe Tine cu umilinţă Te rugăm să ne dai neîncetat belşug de grâne, să împarţi cu dărnicie toate roadele, şi, îndepărtând furtunile şi grindina, să binevoieşti a spori rodnicia tuturor seminţelor. Prin Hris...
21-10-2019 12:00
21-10-2019 00:05
20-10-2019 17:44
Un nou proiect catehetic în parteneriat cu școalaUn semn de la Domnul
 În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, în parteneriat cu școala din enorie, se va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural.  Deși aceștia au trăit chiar cu zeci, sut...
Și Isaia mai grăi catre Ahaz:"Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus".Şi a spus Ahaz: "Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul!"Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi şi pe...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa n...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
20-10-2019 16:03
18-10-2019 09:18
17-10-2019 12:18
Picături de darBinecuvintează Doamne câmpia cu belșug de roade
Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în IerusalimAuzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-a...
Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta, câmpiile Tale să se sature de belşug şi văile să înmulţească grâul. Cercetează, Doamne, pământul aceasta, şi-l adapă, îmbogăţeşte, brazdele lui, rodul înmulţeşte-l. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Tie slavă înălţăm, ...
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR ŞI CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA                                 Concurs interjudeţean...
17-10-2019 10:33
17-10-2019 10:10
16-10-2019 15:55
Copiii găsesc în Biblie calea vieții binecuvântateZiua Recoltelor binecuvântate
 În toate zilele tale, fiule, adu-ţi aminte de Domnul şi fereşte-te să greşeşti şi să calci poruncile Sale. Să faci dreptatea în toate zilele vieţii tale şi să nu mergi pe căile nedreptăţii, căci mergând întru adevăr vei izbuti în toate căile tale ca toţi cei care caută dreptatea....
În amintirea trecutului comunității noastre, când la hramul bisericii, Sf Parascheva, se consemnează desfășurarea în comunitate a unui "bâlci anual cu obor pentru vânzarea vitelor" (A.V. Ursescu, Anuarul Județului Ialomița pe 1906), s-a organizat în biserică o mică expoziție a bogatelo...
Aurora
Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei? (Iov 38, 13)
16-10-2019 14:56
16-10-2019 14:48
15-10-2019 11:21
O activitate în ParteneriatSufletul sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el
 În cadrul generos oferit de Protocolul de Cooperare Școală- Biserică, în data de 14 octombrie 2019, la hramul parohiei Plevna, a avut loc prima activitate comună a celor două instituții fundamentale ale societății românești, Biserica și Școala.  Cu sprijinul inimos și implicarea d...
 Pe aceşti morţi sfinţi din pricina comorii cereşti pe care au purtat-o în aceste vase de lut, trebuie să-i atingem totdeauna cu evlavie.  Fiindcă un conţinut sfânt a sfinţit şi vasul în care a fost ţinut. Sufletul lor sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el....
Participarea creștinilor (preoți și credincioși) la hram s-a acordat duhovnicește
 Este definitiv constituită concepţia şi convingerea că în cultul divin şi mai ales în Sf. Liturghie se cuprinde, implicit şi explicit esenţialul religiei noastre. Ştiind acest lucru, preotul „să stea bine, să stea cu frică” î...
15-10-2019 10:23
15-10-2019 09:58
15-10-2019 09:36
Ieșirea cu Sf Evanghelie. Rânduială și simbolismPomenirea "fratelui" Sfântului Ioan Damaschin
Vohodul mic sau ieşirea cu Sfânta Evanghelie se face în timpul Antifonului al III-lea; preotul face trei închinăciuni în faţa sfintei mese, ia Sfânta Evanghelie şi pune în locul ei, pe antimis, Sfânta Cruce; ţinând Sfânta Evanghelie în dreptul frunţii, ocoleşte cu ea sfânta masă şi ies...
 Autor erudit, Sfântul Cosma de Maiuma, a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.  Ca un poet-imnograf, Sfântul Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Aceasta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca fiind cei mai buni reprezentanț...
Pocăință
Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevăra...
13-10-2019 16:40
13-10-2019 16:11
13-10-2019 15:58
Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi iau în derâdere odoarele sfinte!Rugăciune pentru pelerinii către Sf Parascheva
„Toţi cei care venim la racla Sfintei Cuvioase Parascheva avem cu noi dorul şi fiorul sfânt al mântuirii. Încă din vechime actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă până astăzi. Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi i...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu robii Tăi, pelerini, binecuvântând călătoria lor duhovnicească...
Sf Parascheva, ocrotitoarea noastră
12-10-2019 22:23
12-10-2019 22:19
12-10-2019 15:53
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos