Menu Home

Rugăciune către Maica Domnului, cea cu inimă săgetată

În seara zilei de 13 august, când în întreaga Biserică sunt rânduite rugăciuni către Maica Domnului în fața icoanei sale numite „Șapte săgeți” s-a cântat în biserica parohială Acatistul acestei icoane facătoare de minuni, așezată spre închinare în mijlocul lăcașului de cult:
Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Măria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; ştii scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică preanecajităă, ceea ce prefaci necazul în bucurie!

O, Prealăudată Maică, Cea căzută de necaz şi de durere sub crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul nostru, şi ne scapă de necaz, de dureri şi de moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 

Rugăciunea către Maica Domnului, la icoana sa ,,Şapte săgeţi” a mărturisit aspectele fundamentale ale locului și rolului Maicii Domnului în susținerea luptei duhovnicești a oricărui creștin:

O, mult-îndurerată Maica Domnului ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin!

După otpust s-a vorbit despre istoria acestei icoane și s-au evidențiat unele aspecte mariologice.

Fecioara Maria reprezintă o adevărată pildă de trăire a vieţii în Hristos, întrucât ea deschide calea înrudirii spirituale a credincioşilor cu Fiul lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp împlinirea supremă şi garantul acestei înrudiri.  În plus, Maica Domnului participă, în calitatea ei de mijlocitoare, la susţinerea eforturilor credincioşilor de a dobândi mântuirea subiectivă. În teologia românească s-a realizat distincţia între cele două direcţii ale mijlocirii Maicii Domnului: una, care are în vedere calitatea ei de Rugătoare în favoarea credincioşilor, şi cea de-a doua, care face trimitere la rolul ei de Distribuitoare sau de Dăruitoare directă şi propriu zisă a harurilor divine către comunitatea eclezială, ca rezultat al supremei unităţi existente între umanitatea ei şi firea umană îndumnezeită a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Astfel Maica Domnului se destăinuie creștinilor și în calitate de Ocrotitoare şi de Povăţuitoare. (Dr L. V. Chilibaru)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut