Menu Home

Noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; iar voi ogorul lui Dumnezeu

Preotul păstor nu trebuie să pregete a cerceta casele credincioșilor săi oricând ar fi necesară prezenţa sa. El este dator să cunoască bine viaţa lor duhovnicească, pentru că va da seamă de fiecare înaintea lui Dumnezeu. Este un arhitect duhovnicesc, ziditor de suflete, care împreună pacea cu iubirea…”căci noi suntem ajutoare de muncă ale lui Dumnezeu”, zice Sfântul Apostol Pavel (I Cor.3,9). 
Cea mai mare şi mai neîntrecut de fericită lucrare este să fii părtaş la zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Tinta păstorului este deci aceea de a fi într-adevăr părinte duhovnicesc pentru toţi, şi aşa să-i ducă pe toţi către Unicul Tată Ceresc. 
Prin rugăciuni şi ierurgii preotul păstrează legătura permanentă cu păstoriţii săi. Prin aceste sfinte slujbe, el aduce pace şi linişte în casele şi sufletele credincioşilor. El este tată, mamă, frate şi prieten pentru fiecare Cercetarea parohienilor, cunoaşterea vieţii şi a sufletelor lor duce la închegarea unei strânse legături duhovniceşti. 
 
Grigorie Băbuș, Izvoare Liturgice și Pastorale, București, 2002

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut