Menu Home

Prevederi privind odăjdiile clericale

Pentru slujirea Dumnezeieștii Liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, 

atât cu sufletul, cât și cu trupul, și, precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe dânșii se cuvine să le aibă curate și întregi; iar dacă vor fi foarte pătate și rupte și va îndrăzni preotul a sluji cu ele, va greși de moarte, deoarece înaintea lui Hristos Dumnezeu, Cel ce este cu adevarat în Sfintele Taine, se va arăta cu nebăgare de seamă. De aceea, slujitorii celor sfinte sunt datori să stăruiască în tot chipul ca veșmintele cele sfinte, chiar de vor fi din material simplu, să fie cuviincioase și curate." (Liturghier)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut