PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Satul românesc la începutul secolului XX, în „memoriile” preoților din Plevna

 Port numele de familie Constantin, iar prenumele Mihail, numele nașului meu de botez Mihail Vasilescu.
 Născut la data anul 1910, luna august, ziua 5, din părinții, tatăl Paraschiv și mama Sultana, de origine română, religie creștină ortodoxă; având ca profesie agricultura, calitatea, plugari înstăriți.
Domiciliați în comuna Crucea, județul Ialomița, iar dupa noua arondare teritorială face parte din județul Călărași, primind nume nou, Vălcelele.
Părinții mei au venit pe meleagurile Bărăganului prin anul 1890, fiind împroprietăriți aici de stat cu cîte 5 hectare de teren arabil de fiecare, în care suprafața se includea și ½ ha. locul de casă și islaz în vatra satului.
Venind aici, ei și-au părăsit, ca Avraam, satul natal Netezești din județul Ilfov, unde își aveau părinți, frați și surori, și înarmați cu însuflețire și elan de a-și lucra glia, desțelenind-o, ca prin sudoare să obțină rodul îmbelșugat.
Odată veniți în acest sat, care abia începuse să se înfiripeze, ei s-au atașat cu trup și suflet de ceilalți consăteni găsiți stabiliți deja aici.
Într-un mod cât de succint, se cade să redau monografia satului meu natal.
Când am început să gândesc– să percep nu numai ce înseamnă eul, ci să pricep să văd și în exterior, în afară de cuibul în care m-am născut și am văzut pentru prima dată lumina zilei, am 
înțeles că în afară de casa părintească, cu gospodăria ei deja formată, mai erau atât împrejur, cât și în depărtare alte case cu rostul fiecărei familii.
Toate acestea în comun formau satul natal, care pe mijloc și în lungimea lui era despărțit de o vale adâncă, dar seacă, fără apă din izvoare.
Numai când iarna era abundentă în zăpezi și cu venirea primăverii începea topirea lor și prin ploi torențiale, care acestea se scurgeau șuvoi în vale se forma băltoace, în care copii intrau 
cu picioarele goale până la genunchi și turburau apa.
În atare cazuri de inundația văii, nu se putea trece cu căruța dintr-o parte de sat în cealaltă, decât pe un pod de pământ prevăzut la mijloc cu un tub larg de beton pentru scurgerea apelor. În aripa de sat unde aveam locuința nu exista nicio instituție publică – școală, primărie, biserică sau magazine– prăvălii în care să se desfacă mărfurile: manufactură, coloniale, articole casnice, băuturi alcoolice, toate acestea erau plasate pe cealaltă parte de sat.
Dar în anul 1928 părinți clădesc pentru fratele Dumitru (Mitu) o casă spațioasă, prevăzută cu prăvălie și cu un salon de dans pentru tineret și pentru nunți, aceasta fiind unica prăvălie în această latură de sat.
Cu timpul însă, s-au mai înființat încă o prăvălie cu coloniale și o ceinărie. 
Negustorii acestora erau românii, în afară de alți doi, un turc și un grec, mari distribuitori de manufactură și unelte casnice.
Pe vremea copilăriei mele populația satului nu depășea de 300 de familii.
Am ținut să amintesc de această vale ce taie satul în doua, că multe amintiri îmi leagă ființa de ea și la moment potrivit voi trece în revistă despre aceasta.
Părinții mei, odată veniți în sat, fiind dotați cu spiritul hărniciei, ca buni gospodari și-au înjghebat o casă spațioasă, compusă din două camere cu sală pe mijloc, o altă cameră în rând cu acestea, zisă celar, ce ținea loc de cămară încăpătoare ce adăpostea în ea și obiecte de uz casnic ca: urzitor, război de țesut etc. În spatele acestora erau doua camere zise polatră, despărțite printr-un antreu mare în care era prevăzut și focarul cu coșul lui de fum.
Aceste două antree cel din față cu cel din spate avea ușă de comunicare între ele. Casa fiind terminată în versanta laterală cu un grajd pe toată lungimea camerelor din față, cât și a polatrelor și sub acelaș acoperiș,  toate învelite cu tablă galvanizată.
Am făcut minuțios descrierea casei părintești, fiind leagănul nașterii și copilăriei mele, al fraților și surorilor; frați în număr de patru și surori în număr de șase. Casa a dăinuit intactă, așa cum am pomenit-o, construită în anul 1892 și a durat până în anul 1953, când tatăl nostru drag ne-a părăsit pentru totdeauna, la etatea de 82 ani.
Pe parcurs de timp, după ce și-au construit această casă cu galerie la fațadă, cu stâlpii îmbrăcați în scândură fasonată, vopsită în aceeași culoare galbenă-portocalie cu florăria de la streașină, de o aleasă măiestrie frumos confecționată.
Ei s-au preocupat de completarea gospodăriei, cu o magazie cu trei despărțituri, deasupra ei cu porumbar din șipci în lung și curmeziș ca să pătrundă aerul și în așa mod ca să nu iasă porumbul în afară prin aceste ochiuri de șipci.
Această magazie era încadrată de două șoproane pentru adăpostit căruța, pluguri cu o brazdă, cu două brazde, semănătoare, grape de lemn și fier, tăvălug, boroană, secerătoare, vânturătoare, mașină de bătut (curățit) porumb etc.
Necategorisit
Ecouri ale pelerinajului la Sf ParaschevaTELEGRAF: Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie
 Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajut...
Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie, la biserica parohială în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Ție, Bărăgan!
Se-ntorc la vetre cei plecați din satCocoare izgonite de vântul rece-al toamneiEi răscolesc hrisoave, vechi locuri ce-au lăsatȘi speră în puterea miraculoasă a palmei.Vor frământa pământul ca pe-un aluat de pâineȘi-or semăna sub brazde iubirile din veac,Cu Dumnezeu în suflet...
22-10-2019 09:02
22-10-2019 08:39
21-10-2019 22:50
Diseminarea în școală a proiectului catehetic dedicat Anului omagial 2019Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul...
În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, parohia Plevna în parteneriat cu școala, va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural. 
Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac! (Isaia 40, 8)
Pomenirea luptătorilor pentru Ortodoxie din Transilvania:Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan și Moise
Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare...
21-10-2019 22:32
21-10-2019 15:15
21-10-2019 14:38
TâlcuireNu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu...
PRIETENIA nu cere să vă vedeţi sau să vă vorbiţi zilnic. Ci să vă vreţi binele mereu! 
Nu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântuitorului, și înnoirea oamenilor și părtășie a Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne griji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci pentru ea este ...
Dumnezeu să binecuvânteze şi să facă rodnică lucrarea mâinilor noastre
 Tu, Doamne, Părinte Sfânt, l-ai rânduit pe om să lucreze pământul şi să-l stăpânească; pe Tine cu umilinţă Te rugăm să ne dai neîncetat belşug de grâne, să împarţi cu dărnicie toate roadele, şi, îndepărtând furtunile şi grindina, să binevoieşti a spori rodnicia tuturor seminţelor. Prin Hris...
21-10-2019 12:00
21-10-2019 00:05
20-10-2019 17:44
Un nou proiect catehetic în parteneriat cu școalaUn semn de la Domnul
 În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, în parteneriat cu școala din enorie, se va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural.  Deși aceștia au trăit chiar cu zeci, sut...
Și Isaia mai grăi catre Ahaz:"Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus".Şi a spus Ahaz: "Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul!"Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi şi pe...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa n...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
20-10-2019 16:03
18-10-2019 09:18
17-10-2019 12:18
Picături de darBinecuvintează Doamne câmpia cu belșug de roade
Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în IerusalimAuzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-a...
Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta, câmpiile Tale să se sature de belşug şi văile să înmulţească grâul. Cercetează, Doamne, pământul aceasta, şi-l adapă, îmbogăţeşte, brazdele lui, rodul înmulţeşte-l. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Tie slavă înălţăm, ...
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR ŞI CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA                                 Concurs interjudeţean...
17-10-2019 10:33
17-10-2019 10:10
16-10-2019 15:55
Copiii găsesc în Biblie calea vieții binecuvântateZiua Recoltelor binecuvântate
 În toate zilele tale, fiule, adu-ţi aminte de Domnul şi fereşte-te să greşeşti şi să calci poruncile Sale. Să faci dreptatea în toate zilele vieţii tale şi să nu mergi pe căile nedreptăţii, căci mergând întru adevăr vei izbuti în toate căile tale ca toţi cei care caută dreptatea....
În amintirea trecutului comunității noastre, când la hramul bisericii, Sf Parascheva, se consemnează desfășurarea în comunitate a unui "bâlci anual cu obor pentru vânzarea vitelor" (A.V. Ursescu, Anuarul Județului Ialomița pe 1906), s-a organizat în biserică o mică expoziție a bogatelo...
Aurora
Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei? (Iov 38, 13)
16-10-2019 14:56
16-10-2019 14:48
15-10-2019 11:21
O activitate în ParteneriatSufletul sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el
 În cadrul generos oferit de Protocolul de Cooperare Școală- Biserică, în data de 14 octombrie 2019, la hramul parohiei Plevna, a avut loc prima activitate comună a celor două instituții fundamentale ale societății românești, Biserica și Școala.  Cu sprijinul inimos și implicarea d...
 Pe aceşti morţi sfinţi din pricina comorii cereşti pe care au purtat-o în aceste vase de lut, trebuie să-i atingem totdeauna cu evlavie.  Fiindcă un conţinut sfânt a sfinţit şi vasul în care a fost ţinut. Sufletul lor sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el....
Participarea creștinilor (preoți și credincioși) la hram s-a acordat duhovnicește
 Este definitiv constituită concepţia şi convingerea că în cultul divin şi mai ales în Sf. Liturghie se cuprinde, implicit şi explicit esenţialul religiei noastre. Ştiind acest lucru, preotul „să stea bine, să stea cu frică” î...
15-10-2019 10:23
15-10-2019 09:58
15-10-2019 09:36
Ieșirea cu Sf Evanghelie. Rânduială și simbolismPomenirea "fratelui" Sfântului Ioan Damaschin
Vohodul mic sau ieşirea cu Sfânta Evanghelie se face în timpul Antifonului al III-lea; preotul face trei închinăciuni în faţa sfintei mese, ia Sfânta Evanghelie şi pune în locul ei, pe antimis, Sfânta Cruce; ţinând Sfânta Evanghelie în dreptul frunţii, ocoleşte cu ea sfânta masă şi ies...
 Autor erudit, Sfântul Cosma de Maiuma, a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.  Ca un poet-imnograf, Sfântul Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Aceasta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca fiind cei mai buni reprezentanț...
Pocăință
Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevăra...
13-10-2019 16:40
13-10-2019 16:11
13-10-2019 15:58
Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi iau în derâdere odoarele sfinte!Rugăciune pentru pelerinii către Sf Parascheva
„Toţi cei care venim la racla Sfintei Cuvioase Parascheva avem cu noi dorul şi fiorul sfânt al mântuirii. Încă din vechime actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă până astăzi. Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi i...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu robii Tăi, pelerini, binecuvântând călătoria lor duhovnicească...
Sf Parascheva, ocrotitoarea noastră
12-10-2019 22:23
12-10-2019 22:19
12-10-2019 15:53
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos