Menu Home

Ziua Recoltelor binecuvântate

În amintirea trecutului comunității noastre, când la hramul bisericii, Sf Parascheva, se consemnează desfășurarea în comunitate a unui „bâlci anual cu obor pentru vânzarea vitelor” (A.V. Ursescu, Anuarul Județului Ialomița pe 1906), s-a organizat în biserică o mică expoziție a bogatelor roade ale pământului și hărniciei oamenilor, dobândite prin mila divină, în ciuda verii și toamnei foarte secetoase. Obiceiul de a oferi în biserică roadele pământului pentru ca prin ele să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, vădește datoria de a duce mulţumiri Domnului pentru toate binefacerile aduse, păstrând şi continuând tradiţia despre care se vorbeşte în Vechiul Testament. 
Mulțumirii pentru roadele pământului, i-a urmat rânduiala binecuvântării și stropirii cu agheasmă a semințelor pentru semănat.
Doamne, Dumnezeul nostru, înaintea ochilor Tăi am adus seminţe din cele dăruite din mila Ta, Stăpâne, Şi ne rugăm să le ai în grijă, că n-am cutezat să le închidem în sânurile cele neînsufleţite ale pământului, fără să căutăm spre porunca slavei Tale, care porunceste pământului să răsară și să crească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare. Si acum ne rugăm Tie, Dumnezeul nostru, auzi-ne pe noi cei ce ne închinăm Ție şi deschide-ne vistieria Ta cea mare și bună şi cerească şi revarsă binecuvântarea Ta, până ce ne vom îndestula, după nemincinoasele Tale făgăduinţe. Depărtează de la noi tot ce nimiceşte rodul pământului şi toată certarea cea cu dreptate pornită asupra noastră, pentru păcatele noastre, si trimite îndurările Tale cele multe peste poporul Tău. Cu harul și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună Şi cu Preasfântul Şi bunul şi de viată făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut