PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Ecourile pastorației Patriarhului Iustin Moisescu în satul românesc

După ce și-a obținut în mod strălucit doctoratul la Facultatea de Teologie din Atena, viitorul patriarh, fiu de erou, educat în Seminarul pentru orfanii de război de la Câmpulung Muscel[1], a poposit ca profesor al exegezei Noului Testament la Universitatea din Strasbourg, apoi  la Universitatea din Varșovia. Revenit în țară, a predat la Universitățile din Iași, Suceava și în cele din urmă la Institutul Teologic din București- adică la fosta Facultate de Teologie, pe care, în 1948, regimul comunist o desprinsese din Universitate. La începutul anilor ’50 ai secolului trecut, distinsul profesor universitar cade pradă cunoscutelor epurări comuniste, fiind înlăturat din învățământul teologic.

În anul 1956, la vârsta de 46 de ani, profesorul Moisescu, după trecerea la cele veșnice a Mitropolitului  Ardealului (Nicolae Bălan), aidoma preaînțeleptului Fotie, intră în monahism cu numele Iustin și este ales Mitropolit al Ardealului. Nu va păstori în Sibiu decât 10 luni pentru că după adormirea Mitropolitului Sebastian Rusan, urcă pe tronul de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Va rămâne în această demnitate vlădicească timp de 20 de ani. Perioada era una cât se poate de grea pentru Biserică. Regimul comunist ateu se afla în plină ofensivă, iar funestul Decret 410 din 28 octombrie 1959 avea să decimeze mănăstirile: din aproape 10.000 de călugări și călugărițe, după aplicarea decretului cu urmări tragice pentru monahismul nostru, nu mai rămâneau în chinovii decât un număr foarte mic de monahi și monahii. [2]

Îndată ce urgia prigonirii s-a atenuat cât de cât, mai ales după amnistia deținuților politici din anul 1964, Mitropolitul Iustin a sesizat vremea favorabilă pentru a începe să restaureze mănăstirile și să reintegreze o serie de călugări în viața monahală. Era vremea în care Mitropolitul Iustin Moisescu își dezvăluie marile calități[3] de gospodar, arhitect și chivernisitor, de excepție.

Intelectual înzestrat cu un surprinzător spirit practic, ierarhul cărturar Iustin a binecuvântat în perioada aceea restaurarea sau repararea, în plin comunism, a aproape 70 de biserici și chiar construirea unor biserici noi, mai multe case parohiale, un cămin modern pentru elevii seminariști și mai multe sedii de protopopiate. De asemenea, s-au construit trei mari clădiri – adevărate monumente de arhitectură – în incinta Centrului Eparhial Iași. În vremea păstoririi sale ca mitropolit al Moldovei și Sucevei s-au restaurat, integral sau parțial, peste 20 de mănăstiri și schituri: Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Arbore, Humor, Slatina, Dobrovăț, Cetățuia, Râșca, Neamț, Sihăstria, Secu, Bistrița, Văratec ș.a., iar la unele dintre acestea a înființat muzee și colecții de artă bisericească.[4]

Slujirea patriarhală

În calitate de patriarh, ales la 12 iunie 1977, a acordat o atenție deosebită activității editoriale. Conștient de marele folos pe care l-ar avea pentru cititorii români traducerea în limba lor proprie a principalelor lucrări teologice, istorice, liturgice și a tot ceea ce ține de trăirea și experiența filocalică a Sfinților Părinți[5], a inițiat marea colecție intitulată "Părinți și Scriitori Bisericești", proiectată în 90 de volume, precum și colecția "Arta creștină în România", în 6 volume. S-au tipărit o nouă ediție sinodală a Sf. Scripturi (1982), o nouă ediție a Noului Testament (1979), manuale pentru învățământul teologic superior și pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărți de cult. Și-au continuat apariția revistele centrale bisericești și cele mitropolitane, ca și buletinele, comunităților ortodoxe române de peste hotare.

Cu același zel ca și la Iași a demarat restaurarea marilor noastre monumente bisericești. Stau mărturie mănăstirile: Curtea de Argeș, Cheia, Zamfira, Viforâta, Dealu, Cernica, Pasărea, Tigănești, Caldărușani, Sfântul Spiridon Nou, Sfântul Gheorghe și însăși Catedrala patriarhală, și altele.[6]

În privinta conducerii turmei cuvântătoare, Patriarhul Iustin a optat pentru instaurarea unei ordini morale în viaţa preotului, pentru o spiritualitate sacerdotală şi parohială disciplinată. Desigur, pentru acei preoţi care socoteau existenţa consistoriilor ca ceva normal, metoda pastorală a patriarhului Iustin devenea prea urgentă. Sacerdoţiu şi etica merg împreună, sunt valori reciproce. Patriarhul Iustin a refuzat să creadă că ar putea să existe slujitori nedemni care să uzurpă preoţia. De aceea, a spus odată[7], că „instanţele de judecată pentru preoţi constituie o contradicţie, chiar o injurie pentru numele unei Biserici Ortodoxe".

 

Pastorația îndreptată spre satul românesc

        Vremurile în care a păstorit erau aspre. Controlul tuturor tipăriturilor bisericeşti prin cenzură îl făcea Departamentul Cultelor. De exemplu, toţi redactorii Editurii Institutului Biblic și de Misiune erau „dresaţi” să elimine din textele bisericeşti o seamă de termeni precum „om” sau „popor”, întrucât omul şi poporul nu puteau fi obiective ale religiei, ci erau exclusiv „proprietăți” ale partidului şi statului, ce urmăreau edificarea „omului nou”. Astfel Scrisorile pastorale ale episcopilor nu mai puteau fi adresate „iubitului nostru cler şi popor”, ci „iubiţilor noştri ...credincioşi”.[8]

        Era epoca în care, în București, erau salvate prin „translare”, ca printr-o minune, unele locașuri de cult. Altele, ca de pildă Mănăstirea Văcărești, unde se preconiza mutarea Patriarhiei, spre a fi eliberat Dealul Mitropoliei de crucile de pe turlele catedralei, ce stânjeneau perspectiva comunistă asupra Bucureștiului de la balconul Casei Poporului, au fost pierdute definitiv. Amenin­țarea buldozerelor era iminentă. Chiar și în aceste împrejurări dramatice, Patriarhul Iustin Moisescu a reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să împiedice un mare sacrilegiu, demolarea Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, ctitoria Sfântului Constantin Brâncoveanu. Patriarhul Iustin i-a spus limpede lui Ceaușescu, în cursul unei audiențe, că necropola brâncovenească și biserica în care a fost prohodit I. L. Caragiale nu poate fi ștearsă de pe fața pământului. Și a rămas în picioare![9]

         Îl durea ceea ce vedea că se întâmplă în țară și chiar spunea: „Copiii de la țară nu au caiete. N-au cu ce se încălţa. N-au ce mânca. I-au umplut râia şi păduchii. Cine a mai văzut una ca asta? N-au săpun să se spele. Şi ei (Ceaușeștii) nu se mai satură de laude. Sunt nişte mincinoşi...”[10]

         Orice deplasare în țară a înaltei ierarhii bisericești, pentru târnosiri sau resfințiri de biserici, putea avea loc doar cu aprobarea Departamentului Cultelor și în prezența unui inspector al acestei instituții. Spre deosebire de patriarhul Nicodim, care prefera pentru evidențierea slujirii patriarhale fastul şi splendoarea la slujbele dumnezeeşti, slujind întotdeauna cu foarte mult fast[11], patriarhul Iustin nutrea concepția că „a fi mereu văzut,  mereu prezent, a deveni familiar, sunt ispite care puteau știrbi din caracterul hieratic, sacru, al demnității patriarhale”[12], astfel încât era foarte zgârcit în apariții. Adiacent acestei filosofii de viață în privința prezenței sale la diferite evenimente, neacceptând să aibă alături de sine prezența securistului de la Departamentul Cultelor, delega întotdeauna la târnosiri sau resfințirii de biserici, diverși colaboratori, fie episcopi vicari, fie preoți consilieri, fie protopopi. În timpul slujirii sale de patriarh, în Arhiepiscopia Bucureștilor, în mediul rural, s-au târnosit sau resfințit 37[13] biserici, dintre care 4 în județele Ialomița și Călărași: Hotarele (Călărași), Cocora (Ialomița), Gălbinași (Călărași) și Frumușani (Călărași).

         Patriarhul Iustin s-a îngrijit, în lipsa școlilor de cântăreți, în vederea ocupării posturilor de cântăreți bisericești, îndeosebi în mediul rural, ca acei credincioși care și-au însușit noțiunile de cântare și tipic și au o practică la strană de cel puțin cinci ani, să poată participa la examenul de asimilare.[14]

         Publicarea Sfintei Scripturi: Noului Testament în 1979 și o nouă ediție sinodală a Bibliei, în 1982, a adus multă bucurie creștinilor. În toate parohiile, de sat sau oraș, s-au distribuit un număr limitat de exemplare, credincioșii doritori să citească din Cuvântul Domnului înscriindu-se din timp pe liste, (în parohia Plevna sunt consemnați  9 doritori ai Noului Testament[15] și 10 doritori ai Bibliei[16] )  ce au achitat în avans contravaloarea tipăriturilor.

         Colecția de literatură patristică Părinți și Scriitori Bisericești, inițiată de patriarhul Iustin ajunge în toate parohiile rurale. Diversitatea acestor scrieri, a permis, cu siguranță, folosirea lor fie ca izvoare autentice ale credinței primilor creștini: (Actele martirice, Apologeți de limbă latină și greacă, Scrierile Părinților Apostolici, Istoria bisericească a lui Eusebiu), poate ca material omiletic în sprijinul activității predicatoriale (Sf Ioan Gură de Aur, Sf Vasile cel Mare, Origen, Fericitul Augustin, Sf. Grigore de Nissa, Metodiu de Olimp, Sf. Grigorie al Neocezareei) sau pentru aprofundarea învățăturii de credință (Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Maxim Mărturisitorul).

         Viața și munca lucrătorilor pământului, a creștinilor de la sat, era apreciată constant de patriarhul Iustin. Iată ce scria la finalul Pastoralei la Învierea Domnului, 1981 ...„frumoasele noastre câmpii, pe măsură ce sunt mai bine îngrijite şi mai bine lucrate, îşi sporesc roadele lor bogate. Muncitorii pământului ştiu că acela care nu doarme la vremea semănatulul își poate umple sânul cu fructe la vremea culesului -cum zice Sfântul Vasile cel Mare. Nu ne îndoim că hărnicia, una din marile virtuţii ale poporulul nostru, își va verifica renumele, ca şi în alte ramuri de activitate, pe întinsele și mănoasele ogoare ale patriei noastre[17].

         Părintele Patriarh Iustin rămâne așadar în memoria Bisericii noastre ca fiind un om echilibrat, un teolog erudit și un păstor înțelept, prin fidelitatea sa față de tradiția ortodoxă, prin temeinica sa pregătire academică, prin sobrietatea sa în relațiile umane, însă și prin bunătatea și dărnicia sa părintească, exprimate adesea discret, dar eficient.[1] Pr Prof Dr Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol III, Editura IBMBOR, București, 1997, p. 485

[2] Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Să ne amintim de Patriarhul Iustin, în  Ziarul Lumina, 03 Mar, 2019,  p. 12

[3] Pr Prof Dr Mircea Păcurariu, Istoria..., p. 486

[4] ***, Patriarhul Iustin Moisescu, un stâlp neclintit în vremuri potrivnice, Editura Basilica, București, 2019, p. 6

[5] ***, Patriarhul Iustin Moisescu, un stâlp neclintit..., p. 7

[6] Pr. Prof. Dr. Mircea PăcurariuIstoria Bisericii Ortodoxe Române, vol III, Editura IBMBOR, București, 1997, p. 486

[7] Pr. prof. dr. Ștefan Oprea, Slujirea preoţească şi activitatea misionară în gândirea şi scrisul Patriarhilor Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu, Editura Doxologia, Iași, 2015, p. 82

[8] Valeriu Anania, Memorii, Editura Polirom, Iași, 2011, p. 641

[9] Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Să ne amintim de Patriarhul Iustin, în  Ziarul Lumina, 03 Mar, 2019,  p. 12

[10] Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Patriarhul Iustin Moisescu, întru nemurire, în  Ziarul Lumina, 06 Ian, 2019, p. 12

[11] Veniamin  Sinaitul, Studenți teologi moldoveni la Academia spirituală din Kiev, în vol Închinare Înalt Sfințitului Patriarh Nicodim al României,  BOR, an LIII (1945), nr 11- 12,  p. 561- 570..., p. 569

[12] Valeriu Anania, Memorii, p. 663

[13] Colecția revistei Glasul Bisericii, anii 1977- 1986

[14] Parohia Nucetu, Arhiva, anul 1977

[15] Parohia Nucetu, Arhiva, anul 1979

[16] Parohia Nucetu, Arhiva, anul 1982

[17] Iustin Moisescu,  Pastorală la Învierea Domnului, în rev. Glasul Bisericii, an XL (1981), nr. 3-5, p 268Noutati
Teologia Sfântului Maxim în viersuire liturgicăPrincipiile filantropiei, enunțate de Sf Maxim Mărturisitorul
Tot izvorul cel necurat al eresurilor seacă, Sfinte Fericite Maxim, astupat de puterea graiului tău. Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credinţă şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi şi cu două voinţe şi lucrări, în...
24. Cel ce face milostenie imitând pe Dumnezeu nu cunoaşte deosebire între rău şi bun, între drept şi nedrept, când e vorba de cele ce sunt de trebuinţă trupului, ci împarte tuturor la fel, după trebuinţă, chiar dacă cinsteşte mai mult, pentru buna aplecare a voii, pe cel virtuos decât...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a III-a: primirea darurilor educaționale din partea parohiei
La sfârșitul activității catehetice întreprinse în parteneriat cu școala, după ce copiii au pus la inimă semnificația bradului împodobit de la Crăciun apoi au participat la plantarea pomișorului în curtea bisericii, a urmat partea de bucurie și recompensă constând în primirea de materiale didacti...
21-01-2020 10:37
21-01-2020 08:51
21-01-2020 08:24
Agresivitatea animelelor, tâlc duhovnicescActivitate în parteneriat cu școala. Partea I- cateheza
Adeseori, fiinţele robite şi supuse omului se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot pentru păcate. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise şi când avea toate fiarele roabe supuse şi le chema pe nume ca pe nişte robi. Dar, când şi-a murdărit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut, ş...
În prima săptămână de școală a semestrului II, elevii Școlii Plevna însoțiți de doamnele profesoare au participat, în curtea bisericii,la o activitate catehetică deosebită, prilejuită de despodobirea bradului de Crăciun, ce a decorat biserica în perioada sărbătorilor.Cu acest prilej, copiii au fo...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a II-a -plantarea pomului de Crăciun
Când decorațiunile de Crăciun care au împodobit brăduțul din biserică au fost strânse, copiii împreună cu preotul, doamnele profesoare și personalul bisericii s-au deplasat în curtea bisericii pentru ca planta veșnic verde să fie încredințată pământului, spre a fi precum un copac al vi...
20-01-2020 22:50
20-01-2020 22:41
20-01-2020 11:54
Nerecunoştinţa şi nemulţumirea se socotesc, în Scriptură, nebunieCu ce ochi privim binecuvântările Domnului?
Moise, în cuvintele Sfintei Scripturi, arătând nemulţumirea poporului iudeu faţă de atâtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun când zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrând nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zi...
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe când dormea el, i-a grăit cineva, zicându-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Ia...
Părtășie
Dumnezeiasca Liturghie este izvor de comuniune, de lumină şi de sfinţenie. Este vieţuire în rai, împreună şedere cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui.(Sf Ioan de Kronstadt)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
19-01-2020 23:50
19-01-2020 23:33
19-01-2020 23:08
Sfântul Atanasie, stâlpul OrtodoxieiPe sihastrul Domnului cu cântări să-l cinstim
Bucură-te steaua cea prealuminoasă, care ai luminat toată partea cea de sub soare cu nevoinţele luptelor tale. Şi ai gonit credinţa cea rău întunecată a lui Arie. Minte cerească, care cu învăţăturile ai luminat pe toţi ortodocșii, Prealăudate, cela ce ai propovăduit pe Fiul a fi de o Fiinţă cu Ta...
   Pe îngerul cel de pe pământ şi în ceruri omul lui Dumnezeu, bună podoaba lumii, desfătarea bunătăţilor şi a faptelor bune, lauda pustnicilor, pe Antonie să-l cinstim. Că sădit fiind în casa lui Dumnezeu, a înflorit după dreptate. Şi ca un cedru în pustie a înmulţit turma oilor lui Hristos celo...
Sfântul Chiril, apărătorul credinței
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda, Preacurată, naşterea ta ? Că Cel cea strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine cea Curată a ieşit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi. Nu în două f...
18-01-2020 23:11
18-01-2020 22:53
18-01-2020 22:33
TELEGRAF: vineri, 17 ianuarie 2020, în biserica parohială, se va oficia Acatistul Sfântului Antonie cel MareDespre analfabetismul funcțional cu...Mihai Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
 „Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici scolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu Şi judecata copilului n-au jucat nici un...
Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.1 Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă. 2 Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele l...
16-01-2020 17:52
16-01-2020 12:49
16-01-2020 08:40
Scrisoare din Australia. Rugăciune din RomâniaMisiunea preoțească, o definiție biblică
 O familie de fii ai satului locuiește de foarte mulți ani în țara- continent de la capătul pământului. Acestora li s-a scris de către oficiul parohial o epistolă de mângâiere și încurajare în fața încercărilor pricinuite de grozavul incendiu ce mistuie vegetația și fauna australă."Vedem (îngrozi...
Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. 13 Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. 14 Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. 15 Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos,...
Colind pentru Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
15-01-2020 21:15
14-01-2020 22:45
14-01-2020 21:22
Cea mai scurtă predicăTELEGRAF: după odovania Bobotezei (14 ianuarie), Aghiasma Mare poate fi consumată doar cu binecuvântarea duhovnicului
„Într-o zi, vom muri cu toţii!" (Sf. Macarie Egipteanul) Dacă aceste cuvinte nu ajung să ne facă a ne da seama că trebuie să ne schimbăm cu adevărat şi să iubim şi trăim cu adevărat, nimic nu ne va putea schimba. www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Mai fericit este a da decât a lua
 "Când primeşti, ţi se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruieşti ţi se umple sufletul! Când asuzi pentru celălalt, trupul oboseşte, dar sufletul tău se odihneşte. Viaţa înseamnă dăruire!"(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria)  Ca mulțumire pentru oportunitatea de a face părtași și copi...
14-01-2020 20:34
14-01-2020 08:46
14-01-2020 08:27
Sf Ilarie de Poitiers, apărător al Ortodoxiei în ApusAmintiri memorabile din vizitele pastorale ale Bobotezei (II)
 A fost supranumit "Atanasie al Occidentului", şi într-adevăr punctele de asemănare cu viteazul episcop de Alexandria sunt multe. Contemporani - Ilarie s-a născut la începutul secolului al IV-lea, la Poitiers şi a murit aici în 367 - au trebuit să lupte contra aceluiaşi adversar, arianismul, part...
În anii comunismului, în Bărăgan s-au stabilit mulți muncitori ai pământului originari din Moldova sau Maramureș. Până în ziua de azi, aceștia păstrează tradițiile locurilor natale. Spre pildă, în ajunul Bobotezei, enoriașii provenind din Moldova, primesc pe preot cu lumânări aprinse și sunt foar...
Rugăciune în glas poetic
Deschide-mi o fereastră către Tine,Ascultă-mi rugăciunea, Domnul meu,Mă ostenesc să te ascult mai bineŞi când mă rog mă rog la Dumnezeu.Sunt o făptură mică neînsemnată -O gâză într-o lume de poveşti -Dar mă mândresc că am în cer un TatăCă Tu eşti Tatăl meu şi mă iubeşti.Aşa cum sunt am fost creat...
14-01-2020 02:55
13-01-2020 22:52
13-01-2020 22:26
Grigorie, focul ce a ars tufişurile cele spinoase ale eresurilorMeditație
Cu ochiul sufletului priveghind, ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi rău voitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, Preaînţelepte Părinte Grigorie.Stih: Sfinte Părinte Grigorie, ro...
Dar cum să mai existe vreo minuneCând omul a fugit de rugăciune?Şi cum să mai existe vindecareCând el s-a lepădat de cer şi soare?Există doar un leac pentru durere:Acesta e a cerului putere,Iar când se sting luminile în tineNiciunde şi nicicând nu va fi bine.Dar cum să fie ziua o luminăCând omul ...
Omul nu este ceva văzut
Tot aşa cum o casă seamănă cu o altă casă, aşa şi omul pe dinafară seamănă cu un alt om. Fiecărei case i se dă cinstea care vine de la omul ce sălăşluieşte înăuntru; tot astfel şi omului i se dă cinstea care se cuvine duhului ce sălăşluieşte în inima lui.În sens fizic este limpede că nu casa este...
13-01-2020 22:12
10-01-2020 21:00
09-01-2020 10:25
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos