Menu Home

De ce plâng tăticul şi mămică?

  Sfîntul Teofan Zăvorâtul îi povăţuia pe părinţii care şi-au pierdut copii astfel: ”Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastră! De întristat, nu aveţi cum să nu vă întristaţi. Este un lucru atît de flresc, încît şi Domnul, Care pretutindenea este, văzînd suferinţa voastră, nu va fl jignit de faptul că întîmpinaţi cu durere în inimă ceea ce El bineînţeles, din dragoste faţă de voi a binevoit să vă trimită. Aşadar, întristaţi-vă, dar cu măsură, precum Iov. Lui Iov i s-au luat zece copii deodată…
Bineînţeles, şi el s-a întristat, dar n-a lăsat întristarea sa să se reverse peste măsură, ci a biruit-o prin seninătatea cea născută din încredinţarea în voia lui Dumnezeu. Dacă nu veţi avea destulă credinţă, strigaţi către Dumnezeu, Care este aproape şi ajută grabnic, iar El vă va plini lipsa. 
Dumneavoastră înşivă aţi arătat izvorul de unde trebuie să luaţi mîngâiere: credinţa în faptul că odraslele voastre se află lângă Dumnezeu în mai bună stare decât erau în braţele dumneavoastră părinteşti. Ei nu sunt lipsiţi nici de împărtăşirea cu Dumneavoastră, ci vă sunt aproape. Eu cred că sunt foarte miraţi văzând că plîngeţi şi se întreabă unul pe altul: ”De ce plâng tăticul şi mămică? Nouă ne e atât de bine. Nu vrem înapoi, ci vrem ca ei să se mute la noi mai repede”*. 

 Vă sporiţi jalea pentru cei răposaţi şi prin închipuirea înşelătoare a stării lor de după moarte. Vă închipuiţi cum zac în mormânt, cum sînt în pămîntul umed şi întunecat. De fapt, îndată ce sunetul a ieşit din trup, merge pe altă cale. Trebuie să vă închipuiţi sufletele lor ”în loc luminat, în loc de răcoare”. Iar Dumneavoastră vă chinuiţi aproape degeaba. Binevoiţi a vă linişti puţin câte puţin, până ce vă veţi linişti cu totul. Nu uitaţi nici să mulțumiți către Dumnezeu, căci pentru toate se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu. Vă doresc doamnă reuşită în aceasta. Dumnezeu a toată mângâierea să vă mângâie cu mângâierea Sa părintească. 
Cu aceste cuvinte de mângâiere și îmbărbătare în credință, o tânără familie din parohie ce și-a pierdut pruncul nenăscut, a fost cercetată duhovnicește: s-a oficiat slujba cu rugăciunile prevăzute pentru acest caz, oferindu-se foaia parohială Apa cea Vie cu un articol special de încurajare și mângâiere, dăruindu-se o cărticică de rugăciuni și învățături despre mijlocirea Maicii Domnului, încurajând femeile din vecinătate să viziteze și să îmbărbăteze încercata familie de creștini.
Sf Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut