Menu Home

Halloween sau „sărbătoarea” neputinței

„Dacă demonii ar avea vreo putere, cât de mică, n-ar ataca pe om cu zgomot în diferite apariţii fantomatice, n-ar unelti schimbându-și chipul; ar fi de ajuns să vină unul dintre ei ca să facă ce doreşte şi ce-i este în putinţă. Cel ce are putere să omoare se apucă de aceasta nu în chip fantomatic, nu-şi bagă victima în sperieţi îngrozind-o cu zgomot şi zbucium ci acţionează liber pe baza puterii ce o are. Dimpotrivă, demonii, neavând nicio putere, se dedau la tot soiul de înscenări teatrale, schimbându-şi aspectul şi îngrozind pe copii cu zarva şi chipurile lor hidoase: prin însuşi acest fapt ei sunt demni de dispreţ, ca nişte neputincioşi ce sunt. 
Adevăratul Înger, trimis de Domnul împotriva asirienilor, n-a dus lipsă nici de zgomot nici de o ambianţă uimitoare, nici de bocănituri şi altele: ci lucrând liniştit conform puterii primite a ucis în cel mai scurt timp o sută optzeci şi cinci de mii de oşteni (4 Impăraţi XIX, 35). Cei însă care nu au nici un fel de putere cum sunt demonii încearcă doar să insufle groaza prin apariţiile lor deşarte. Poate că cineva, pe temeiul povestirii despre Iov, va întreba spre combaterea celor de mai sus: de ce atunci diavolul, înverşunându-se asupra acestui drept, a putut să facă totul: şi să-i ia averea, şi să-i omoare copiii, şi să-l lovească cu lepra cea fetidă ? (Iov. 1, 15-22; II, 1-17). Să ştie cel ce întreabă că aceasta s-a săvârşit nu cu puterea diavolului ci cu puterea lui Dumnezeu, Care l-a lăsat pe Iov diavolului spre încercare (…) Diavolul nu are putere nici măcar asupra porcilor: pentru că demonii au rugat pe Domnul, cum e scris în Evanghelie, zicând: porunceşte-ne să intrăm în turma de porci. (Mat. VIII, 31). Dacă ei nu au putere asupra porcilor: cu atât mai puţin asupra oamenilor, făcuţi dupa chipul lui Dumnezeu”. (Sf Ignatie Briancianinov)
__ 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut