PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Misiune de slujire: ieri și azi, aceeași

  În primele 4 secole, pâna la Sf Constantin cel Mare, creștinii erau prigoniți, iar pentru a salva textele scrierilor sfinte (Evanghelia și Epistolelor Noului Testament), acestea erau ținute în alt loc decât cel oficial unde se reuneau pentru a săvârși Liturghia. Astfel că după ce se adunau în biserică, erau aduse și textele biblice folosite în cult. Iată rațiunea practică a acestei mișcări liturgice, a procesiunii cu Sfânta Evanghelie din Altar în Naos și iar în Altar.

 Rugăciunea pe care preotul o rostește, înainte de a înălța Evanghelia, când se află în mijlocul bisericii, se pare că ea era rostită la intrarea în biserică de către episcop: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei  Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea  Ta. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinaciunea,  Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.  Amin.

 În duminica a XX-a după Rusalii, 3 noiembrie 2019, Sfânta Liturghie s-a oficiat în biserica filiei Valea Rusului.

  Și asemeni practicii din vremurile începutului, la sfârșitul slujbei s-a mers în comunitate spre a se oferi Sfânta Euharistie unui credincios nedeplasabil, aflat în suferință grea. Îngrijindu-i pe bolnavi, Biserica îl îngrijeşte pe Hristos Însuşi în mădularele trupului Său, care suferă,  şi, urmând exemplul Domnului, care „a umblat făcând bine  şi vindecându-i pe toţi” (Fap  10,38), se supune poruncii Acestuia de a-i îngriji pe bolnavi (Mc  16,18).  Această  grijă, Biserica o manifestă  nu numai prin aceea că  îi vizitează  pe bolnavi, dar, în acelaşi timp,  şi prin faptul că  le alină  suferinţa prin rugăciuni și prin părtășia euharistică, cât timp zac de boală. În sfârşit, ea, Biserica, îşi manifestă  această  grijă  prin aceea că, înălţând rugăciuni, îi încredinţează  lui Dumnezeu mai ales în ultimele clipe ale vieţii lor.

www.parohiaplevna.roNoutati
TELEGRAF: în post, zilnic, de la ora 16, citirea Psaltirii și Cateheză biblicăComorile pământului folosite mărinimos- scară către cer
www.parohiaplevna.ro
Nu toată bogăţia este spre osândă. Că cel ce adună cu dreptate bani şi averi, dar nu-şi lipeşte inima de nimic, ci, dimpotrivă, ajută pe cei săraci şi face multe milostenii, unul ca acela se mântuieşte mai uşor decât cel sărac care cârteşte şi se lipeşte cu mintea şi inima de puţi...
A apărut calendarul bisericesc pentru anul 2020
La pangarul bisericii parohiale se găsește Calendarul bisericesc, pe care orice creştin îl aşază la loc de cinste, pentru a urmări sărbătorile şi zilele care amintesc de sfinţi, fiind editat și în acest an în trei variante: filă, agendă, de perete.  Puse sub semnul "Anului omagial al pastorației ...
18-11-2019 10:39
17-11-2019 16:14
17-11-2019 14:44
Slujire în unireTELEGRAF: duminică, 17 noiembrie 2019, se va citi Scrisoarea Pastorală a Sfântului Sinod
 Acordând atenție celor bolnavi, Biserica Îl îngrijeşte pe Hristos Însuşi în mădularele trupului Său, care suferă,  şi, urmând exemplul Domnului Iisus, care „a umblat făcând bine  şi vindecându-i pe toţi” (Fap  10,38), se supune poruncii acestuia de a-i îngriji pe b...
www.parohiaplevna.ro
Comorile pământului folosite egoist- texte biblice paralele
 În duminica a XXVI-a după Rusalii s-a citit la Sf Liturghie pilda bogatului nesătul de avere (Lc 16, 16-21): Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face...
17-11-2019 14:37
17-11-2019 08:17
16-11-2019 20:28
Viața Domnului Iisus în poezie și icoană- activitate de tip cateheticAripile postului
www.parohiaplevna.ro
www.parohiaplevna.ro
Epitaf
 Veniţi, credincioşilor, puterii Crucii să ne închinăm, căci pomul în rai a odrăslit moartea, iar acesta viaţă a înflorit, având pironit pe dânsul pe Domnul cel fără de păcat, de la Care toate limbile luând nestricăciunea, strigăm: Cel ce prin Cruce moartea ai stricat-o şi pe noi ...
15-11-2019 22:16
15-11-2019 11:38
15-11-2019 11:31
"Sfinții români, fiii satului românesc", activitate în parteneriatOglinzi
Activitățile proiectului catehetic desfășurat în parteneriat cu Școala au vizat cunoașterea și recunoașterea sfinților din neamul nostru, ce au văzut lumina acestei lumi și au primit educația părintească în cadrele satului românesc tradițional. Sesiunea desfașurată miercuri, 13 noiembrie 2019, s-...
Există trei feluri de oameni: trupești, sufleteşti şi duhovniceşti. Omul trupesc caută odihna, iubeşte laudele, nu vrea să-şi taie voia înaintea celorlalţi, se apără pe sine însuşi, şi caută toate cele ce sunt spre odihna sa. Cel sufletesc nu vrea să nedreptăţească, dar nu vrea nici să fie nedrep...
Patruzeci de zile pentru a deveni culcuș pentru Pruncul Iisus
Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche şi Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te Iăudăm şi Tie ne rugăm: Întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nev...
14-11-2019 22:12
14-11-2019 21:31
14-11-2019 21:17
Scopul ScripturiiPulberea de sub picioarele Lui
"Că precum este un vis de o singură noapte, aşa este întreaga viaţă de acum faţă de pedeapsa şi răsplătirea care ne va primi pe noi: că nu s-a scris Scriptura aşa, doar ca să avem ce citi." (Sf Ioan Gură de Aur)www.parohiaplevna.ro
Domnul e îndelung-răbdătorşi mare-I este tăriaşi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnulnepedepsit;calea Sa e’n capătul drumului şi’n vârtej,norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1, 3)www.parohiaplevna.ro
TELEGRAF: joi, 14 noiembrie 2019, ora 16, rugăciune în biserică pentru binecuvântarea postului
www.parohiaplevna.ro
14-11-2019 11:04
13-11-2019 22:42
13-11-2019 05:32
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!Milostenie la ușa Altarului
Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. În ajunul sărbăto...
Ca faptă de milostenie sufletească ce continuă și transcende mila trupească dovedită de comunitate la mutarea în lumea cealaltă a unui enoriaș lipsit de bunuri materiale, creștinele din comitetul parohial au făcut o făgăduință sfântă să aducă, la fiecare Sfântă Liturghie dum...
Îi cinstim pe sfinți imitându-i
 Când luăm, deci, în mâini Sfânta Scriptură, să ne încordăm mintea, să ne adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc. Aşa să citim Scripturile! Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea celor ce sunt scrise şi să culegem mult ...
13-11-2019 05:15
11-11-2019 11:46
10-11-2019 22:44
Puterea trandafiruluiCalea vieții
Cu singura-mi torţăam venit să te însoţescîn lumină.Ioana Voicilă Dobrewww.parohiaplevna.ro
"Calea e într-adevăr strâmtă, dar e croită limpede, e bătătorită de sfinţii şi drepţii lui Dumnezeu." (Sf.Nicolae Velimirovici )www.parohiaplevna.ro
Noi ne împărtășim cu Hristos prin Cuvânt și prin Pâine (Origen)
 Sfânta Evanghelie este ținută într-un loc vizibil pe Altar, deasupra Sfântului Antimis. Singurele lucruri sfinte care pot să ocupe acest loc pe Altar este Sfânta Euharistie (Trupul și Sângele Domnului) în timpul Sfintei Liturghii, sau Crucea în anumite zile de sărbătoare a ei (Dumica a 3-a din P...
10-11-2019 21:50
10-11-2019 21:33
09-11-2019 21:56
Expunerea spre venerare a icoanei Sfântului NectarieOră de religie în miros de tămâie, gust euharistic și cântări doxologice
 Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie str...
 La hramul principal al bisericii parohiale, Sf Arhangheli Mihail și Gavriil, 9 noiembrie, sărbătoare ce a coincis cu o zi de vineri, în care sunt programate orele de religie la Școala din enorie, sub îndrumarea doamnelor profesoare, copiii au venit cu flori la biserică pentru a împodobi icoana p...
Sfântul Nectarie, Cuvânt de folos pentru cei bolnavi
Pricina pentru care necazurile noastre sunt dese şi unul după altul şi pentru ce trebuie să le răbdăm pe acestea cu stăpânire de sine.1. Pentru ce necazurile noastre sunt dese şi succesive.Dar oare pentru ce întristările noastre sunt atât de dese şi atât de numeroase? Această nedumerir...
09-11-2019 20:15
09-11-2019 17:06
08-11-2019 21:46
Privegherea: Sfinții Arhangheli în cântările de inspirație biblică ale lui Ioan Monahul (Damaschin)Trisaghion ceresc
Ca nişte iubitori de străini de demult, Avraam de Dumnezeu văzătorul, şi Lot măritul, a ospătat pe îngeri, şi au aflat împărtăşire cu îngerii, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul părinţilor noştri. Lui Manoe viteazului şi lui Tovit preaînţeleptului s-au arătat îngerii, răsplătindu-le nev...
Scaunul cel fără materie înconjurând, fiinţe înţelegătoare, dumnezeieşti, fără de trup, întreită cântare lui Dumnezeu Domnului cu buze de văpaie cântaţi: Sfinte Dumnezeule, Părinte cel fără de început; Sfinte tare, Fiule cel ce eşti împreună fără de început; Sfinte fără de moarte, Duhule cel împr...
Coordonata teologică a cinstirii sfinților
Sfinţilor ne rugăm doar ca să mijlocească la Dumnezeu. Chiar când ne dau şi ei ceva ne dau prin puterea lui Dumnezeu care e în ei şi în mod potrivit cu voia lui Dumnezeu pe care ei o împlinesc când ne dau acel bun. Așa cum apostolii au facut minuni cu puterea și c...
08-11-2019 20:51
07-11-2019 22:00
07-11-2019 19:51
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos