PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Vara arhanghelilor salută osteneala plugarilor din Barăgan

Noutati
TELEGRAF:20-21-22 noiembrie, Sfinte Taine în comunitate: Spovedanie, Euharistie, MasluTemeiul duhovnicesc al activităților filantropice ale Bisericii
www.parohiaplevna.ro
Veniţi, dar, fraţilor, să defăimăm cele vremelnice şi să ne îngrijim de veşnicele bunătăţi făgăduite nouă. Să ne sârguim noi înainte, până nu se întunecă, mai înainte până nu se risipeşte târgul. Să nu ne câştigăm nouă prieteni din mamona al nedreptăţii. Să câştigăm dintre săraci mulţi martori. D...
Sfinții români, fiii satului românesc- o nouă etapă a proiectului catehetic
Miercuri, 20 noiembrie 2019, s-a desfășurat ultima etapa de parcurgere a sinaxarului, cea de identificare a sfinților români născuți la sat, care se prăznuiesc în lunile iulie și august.www.parohiaplevna.ro
20-11-2019 22:16
19-11-2019 12:24
18-11-2019 22:05
A apărut calendarul bisericesc pentru anul 2020TELEGRAF: în post, zilnic, de la ora 16, citirea Psaltirii și Cateheză biblică
La pangarul bisericii parohiale se găsește Calendarul bisericesc, pe care orice creştin îl aşază la loc de cinste, pentru a urmări sărbătorile şi zilele care amintesc de sfinţi, fiind editat și în acest an în trei variante: filă, agendă, de perete.  Puse sub semnul "Anului omagial al pastorației ...
www.parohiaplevna.ro
Binecuvântarea florilor toamnei
Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, Cel ce ai plinit toate prin cuvântul Tău și ai poruncit pământului să crească toate plantele la vremea cuvenită si să le dea oamenilor spre bucurie şi spre trebuințele vietii, Însuti, preabunule Stăpâne, și aceste ierburi care au fost aduse în biserica Ta cea sfâ...
18-11-2019 18:07
18-11-2019 10:39
17-11-2019 16:14
Comorile pământului folosite egoist- texte biblice paraleleSlujire în unire
 În duminica a XXVI-a după Rusalii s-a citit la Sf Liturghie pilda bogatului nesătul de avere (Lc 16, 16-21): Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face...
 Acordând atenție celor bolnavi, Biserica Îl îngrijeşte pe Hristos Însuşi în mădularele trupului Său, care suferă,  şi, urmând exemplul Domnului Iisus, care „a umblat făcând bine  şi vindecându-i pe toţi” (Fap  10,38), se supune poruncii acestuia de a-i îngriji pe b...
Comorile pământului folosite mărinimos- scară către cer
Nu toată bogăţia este spre osândă. Că cel ce adună cu dreptate bani şi averi, dar nu-şi lipeşte inima de nimic, ci, dimpotrivă, ajută pe cei săraci şi face multe milostenii, unul ca acela se mântuieşte mai uşor decât cel sărac care cârteşte şi se lipeşte cu mintea şi inima de puţi...
17-11-2019 14:44
17-11-2019 14:37
17-11-2019 08:17
EpitafViața Domnului Iisus în poezie și icoană- activitate de tip catehetic
 Veniţi, credincioşilor, puterii Crucii să ne închinăm, căci pomul în rai a odrăslit moartea, iar acesta viaţă a înflorit, având pironit pe dânsul pe Domnul cel fără de păcat, de la Care toate limbile luând nestricăciunea, strigăm: Cel ce prin Cruce moartea ai stricat-o şi pe noi ...
www.parohiaplevna.ro
TELEGRAF: duminică, 17 noiembrie 2019, se va citi Scrisoarea Pastorală a Sfântului Sinod
www.parohiaplevna.ro
16-11-2019 20:28
15-11-2019 22:16
15-11-2019 11:38
Patruzeci de zile pentru a deveni culcuș pentru Pruncul Iisus"Sfinții români, fiii satului românesc", activitate în parteneriat
Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche şi Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te Iăudăm şi Tie ne rugăm: Întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nev...
Activitățile proiectului catehetic desfășurat în parteneriat cu Școala au vizat cunoașterea și recunoașterea sfinților din neamul nostru, ce au văzut lumina acestei lumi și au primit educația părintească în cadrele satului românesc tradițional. Sesiunea desfașurată miercuri, 13 noiembrie 2019, s-...
Aripile postului
www.parohiaplevna.ro
15-11-2019 11:31
14-11-2019 22:12
14-11-2019 21:31
TELEGRAF: joi, 14 noiembrie 2019, ora 16, rugăciune în biserică pentru binecuvântarea postuluiScopul Scripturii
www.parohiaplevna.ro
"Că precum este un vis de o singură noapte, aşa este întreaga viaţă de acum faţă de pedeapsa şi răsplătirea care ne va primi pe noi: că nu s-a scris Scriptura aşa, doar ca să avem ce citi." (Sf Ioan Gură de Aur)www.parohiaplevna.ro
Oglinzi
Există trei feluri de oameni: trupești, sufleteşti şi duhovniceşti. Omul trupesc caută odihna, iubeşte laudele, nu vrea să-şi taie voia înaintea celorlalţi, se apără pe sine însuşi, şi caută toate cele ce sunt spre odihna sa. Cel sufletesc nu vrea să nedreptăţească, dar nu vrea nici să fie nedrep...
14-11-2019 21:17
14-11-2019 11:04
13-11-2019 22:42
Îi cinstim pe sfinți imitându-iBucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!
 Când luăm, deci, în mâini Sfânta Scriptură, să ne încordăm mintea, să ne adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc. Aşa să citim Scripturile! Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea celor ce sunt scrise şi să culegem mult ...
Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. În ajunul sărbăto...
Pulberea de sub picioarele Lui
Domnul e îndelung-răbdătorşi mare-I este tăriaşi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnulnepedepsit;calea Sa e’n capătul drumului şi’n vârtej,norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1, 3)www.parohiaplevna.ro
13-11-2019 05:32
13-11-2019 05:15
11-11-2019 11:46
Noi ne împărtășim cu Hristos prin Cuvânt și prin Pâine (Origen)Puterea trandafirului
 Sfânta Evanghelie este ținută într-un loc vizibil pe Altar, deasupra Sfântului Antimis. Singurele lucruri sfinte care pot să ocupe acest loc pe Altar este Sfânta Euharistie (Trupul și Sângele Domnului) în timpul Sfintei Liturghii, sau Crucea în anumite zile de sărbătoare a ei (Dumica a 3-a din P...
Cu singura-mi torţăam venit să te însoţescîn lumină.Ioana Voicilă Dobrewww.parohiaplevna.ro
Milostenie la ușa Altarului
Ca faptă de milostenie sufletească ce continuă și transcende mila trupească dovedită de comunitate la mutarea în lumea cealaltă a unui enoriaș lipsit de bunuri materiale, creștinele din comitetul parohial au făcut o făgăduință sfântă să aducă, la fiecare Sfântă Liturghie dum...
10-11-2019 22:44
10-11-2019 21:50
10-11-2019 21:33
Sfântul Nectarie, Cuvânt de folos pentru cei bolnaviExpunerea spre venerare a icoanei Sfântului Nectarie
Pricina pentru care necazurile noastre sunt dese şi unul după altul şi pentru ce trebuie să le răbdăm pe acestea cu stăpânire de sine.1. Pentru ce necazurile noastre sunt dese şi succesive.Dar oare pentru ce întristările noastre sunt atât de dese şi atât de numeroase? Această nedumerir...
 Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie str...
Calea vieții
"Calea e într-adevăr strâmtă, dar e croită limpede, e bătătorită de sfinţii şi drepţii lui Dumnezeu." (Sf.Nicolae Velimirovici )www.parohiaplevna.ro
09-11-2019 21:56
09-11-2019 20:15
09-11-2019 17:06
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos