PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Viața morală a creștinilor din epoca apostolică în scrisoarea Sfântului Clement Romanul

În duminica a XXX-a după Rusalii, ce în acest an a coincis cu pomenirea Sf Clement, episcopul Romei, s-a citit din Evanghelia după Sfântul Luca despre cărturarul ce voia să fie desăvârșit. Răspunsul Domnului confirmă Decalogul, ca lege morală universală, dar definește lucrul ce-i lipsește cărturarului ca să fie desăvârșit, calea Evangheliei: dez-alipirea de bogății prin milostenie și urmarea lui Hristos.

 În contextul lecturii evanghelice, mărturia Sfântului Clement din Epistola către corinteni probează, în condițiile tulburării ivite în Biserică, tradiția cultică, tradiția ierarhiei bisericești dar și viața morală a creștinilor din epoca apostolică. Cu acest prilej sfânt s-a citit credincioșilor descrierea vieții morale a creștinilor de la sfârșitul sec I.

Sfântul Clement Romanul a fost al treilea episcop al Romei, între anii 92-101, succedând lui Linus și lui Anacletus. În timpul său a izbucnit o tulburare în Biserica din Corint, datorită unor tineri care se răzvrătiseră împotriva preoților mai bătrâni, după moartea episcopului. Până la alegerea unui nou episcop, comunitatea creștina din Corint se afla în mare tulburare, iar vestea a ajuns până la Roma. Clement ia atitudine împotriva acestei răzvrătiri, scriind una dintre cele mai importante epistole din Biserica primară, către Biserica din Corint (circa 95-97)

 "Cine dintre cei care au trecut pe la voi n-a lăudat virtutea și credința voastră tare? Cine n-a admirat evlavia voastra în Hristos, înțeleaptă și plină de bunătate? Cine n-a propovăduit chipul de mare cuviință al iubirii voastre de străini? Cine n-a fericit cunoștinta voastră desăvârșită și sigură? Făceați totul fără să vă uitați la fața omului; umblați în poruncile lui Dumnezeu, supunându-vă conducătorilor voștri și dând cinstea cuvenită preoțior voștri; celor tineri le dădeați sfatul să trăiască cumpătat și curat; femeilor le porunceați să săvârșească totul cu conștiința nepătată, curată și sfântă, iubindu-și după cuviință bărbații lor; le învățati să-și gospodărească așa cum se cuvine casa, în bună rânduială a ascultării, păstrându-se curate la suflet și la trup. Va smereați cu toții, fără să vă mândriți; doreați mai mult să vă supuneți decât să comandați; doreați mai mult să dați decât să primiți; vă erau îndestulătoare mijloacele de trai cele date vouă de Hristos și căutați cu luare aminte la ele; primeați cu râvnă în inimile voastre cuvintele lui Hristos, iar patimile Lui erau înaintea ochilor voștri. Trăind așa, pace adâncă și minunată vi se dădea tuturora și dor nesăturat pentru facerea de bine, iar revărsarea Duhului Sfânt era deplină peste voi toți. Plini de o sfântă hotărâre și cu o bună râvnă, întindeați mâinile voastre către Atotputernicul Dumnezeu cu evlavioasă convingere, rugându-L să vă fie îndurător, dacă ati păcătuit cumva fără de voie. Vă străduiați zi și noapte, pentru toți frații, ca datorită milei și conștiinței voastre, numărul aleșilor Lui să se mântuiască. Erați sinceri, neprihăniți și fără dușmănie unul față de altul. Vă era urâtă orice răscoală și orice dezbinare. Plângeați pentru păcatele semenilor voștri și socoteați ca ale voastre slăbiciunile lor. Nu vă părea rău de binele pe care îl făceați și erați gata pentru orice lucru bun. Împodobiți cu o viețuire virtuoasă și sfântă, săvârșeați totul în frica de Dumnezeu; erau scrise pe patul inimii voastre poruncile și îndreptările Domnului." ( Epistola I către Corinteni a lui Clement de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, în Părinți apostolici, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995)


www.parohiaplevna.roNoutati
Teologia Sfântului Maxim în viersuire liturgicăPrincipiile filantropiei, enunțate de Sf Maxim Mărturisitorul
Tot izvorul cel necurat al eresurilor seacă, Sfinte Fericite Maxim, astupat de puterea graiului tău. Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credinţă şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi şi cu două voinţe şi lucrări, în...
24. Cel ce face milostenie imitând pe Dumnezeu nu cunoaşte deosebire între rău şi bun, între drept şi nedrept, când e vorba de cele ce sunt de trebuinţă trupului, ci împarte tuturor la fel, după trebuinţă, chiar dacă cinsteşte mai mult, pentru buna aplecare a voii, pe cel virtuos decât...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a III-a: primirea darurilor educaționale din partea parohiei
La sfârșitul activității catehetice întreprinse în parteneriat cu școala, după ce copiii au pus la inimă semnificația bradului împodobit de la Crăciun apoi au participat la plantarea pomișorului în curtea bisericii, a urmat partea de bucurie și recompensă constând în primirea de materiale didacti...
21-01-2020 10:37
21-01-2020 08:51
21-01-2020 08:24
Agresivitatea animelelor, tâlc duhovnicescActivitate în parteneriat cu școala. Partea I- cateheza
Adeseori, fiinţele robite şi supuse omului se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot pentru păcate. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise şi când avea toate fiarele roabe supuse şi le chema pe nume ca pe nişte robi. Dar, când şi-a murdărit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut, ş...
În prima săptămână de școală a semestrului II, elevii Școlii Plevna însoțiți de doamnele profesoare au participat, în curtea bisericii,la o activitate catehetică deosebită, prilejuită de despodobirea bradului de Crăciun, ce a decorat biserica în perioada sărbătorilor.Cu acest prilej, copiii au fo...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a II-a -plantarea pomului de Crăciun
Când decorațiunile de Crăciun care au împodobit brăduțul din biserică au fost strânse, copiii împreună cu preotul, doamnele profesoare și personalul bisericii s-au deplasat în curtea bisericii pentru ca planta veșnic verde să fie încredințată pământului, spre a fi precum un copac al vi...
20-01-2020 22:50
20-01-2020 22:41
20-01-2020 11:54
Nerecunoştinţa şi nemulţumirea se socotesc, în Scriptură, nebunieCu ce ochi privim binecuvântările Domnului?
Moise, în cuvintele Sfintei Scripturi, arătând nemulţumirea poporului iudeu faţă de atâtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun când zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrând nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zi...
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe când dormea el, i-a grăit cineva, zicându-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Ia...
Părtășie
Dumnezeiasca Liturghie este izvor de comuniune, de lumină şi de sfinţenie. Este vieţuire în rai, împreună şedere cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui.(Sf Ioan de Kronstadt)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
19-01-2020 23:50
19-01-2020 23:33
19-01-2020 23:08
Sfântul Atanasie, stâlpul OrtodoxieiPe sihastrul Domnului cu cântări să-l cinstim
Bucură-te steaua cea prealuminoasă, care ai luminat toată partea cea de sub soare cu nevoinţele luptelor tale. Şi ai gonit credinţa cea rău întunecată a lui Arie. Minte cerească, care cu învăţăturile ai luminat pe toţi ortodocșii, Prealăudate, cela ce ai propovăduit pe Fiul a fi de o Fiinţă cu Ta...
   Pe îngerul cel de pe pământ şi în ceruri omul lui Dumnezeu, bună podoaba lumii, desfătarea bunătăţilor şi a faptelor bune, lauda pustnicilor, pe Antonie să-l cinstim. Că sădit fiind în casa lui Dumnezeu, a înflorit după dreptate. Şi ca un cedru în pustie a înmulţit turma oilor lui Hristos celo...
Sfântul Chiril, apărătorul credinței
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda, Preacurată, naşterea ta ? Că Cel cea strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine cea Curată a ieşit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi. Nu în două f...
18-01-2020 23:11
18-01-2020 22:53
18-01-2020 22:33
TELEGRAF: vineri, 17 ianuarie 2020, în biserica parohială, se va oficia Acatistul Sfântului Antonie cel MareDespre analfabetismul funcțional cu...Mihai Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
 „Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici scolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu Şi judecata copilului n-au jucat nici un...
Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.1 Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă. 2 Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele l...
16-01-2020 17:52
16-01-2020 12:49
16-01-2020 08:40
Scrisoare din Australia. Rugăciune din RomâniaMisiunea preoțească, o definiție biblică
 O familie de fii ai satului locuiește de foarte mulți ani în țara- continent de la capătul pământului. Acestora li s-a scris de către oficiul parohial o epistolă de mângâiere și încurajare în fața încercărilor pricinuite de grozavul incendiu ce mistuie vegetația și fauna australă."Vedem (îngrozi...
Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. 13 Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. 14 Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. 15 Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos,...
Colind pentru Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
15-01-2020 21:15
14-01-2020 22:45
14-01-2020 21:22
Cea mai scurtă predicăTELEGRAF: după odovania Bobotezei (14 ianuarie), Aghiasma Mare poate fi consumată doar cu binecuvântarea duhovnicului
„Într-o zi, vom muri cu toţii!" (Sf. Macarie Egipteanul) Dacă aceste cuvinte nu ajung să ne facă a ne da seama că trebuie să ne schimbăm cu adevărat şi să iubim şi trăim cu adevărat, nimic nu ne va putea schimba. www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Mai fericit este a da decât a lua
 "Când primeşti, ţi se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruieşti ţi se umple sufletul! Când asuzi pentru celălalt, trupul oboseşte, dar sufletul tău se odihneşte. Viaţa înseamnă dăruire!"(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria)  Ca mulțumire pentru oportunitatea de a face părtași și copi...
14-01-2020 20:34
14-01-2020 08:46
14-01-2020 08:27
Sf Ilarie de Poitiers, apărător al Ortodoxiei în ApusAmintiri memorabile din vizitele pastorale ale Bobotezei (II)
 A fost supranumit "Atanasie al Occidentului", şi într-adevăr punctele de asemănare cu viteazul episcop de Alexandria sunt multe. Contemporani - Ilarie s-a născut la începutul secolului al IV-lea, la Poitiers şi a murit aici în 367 - au trebuit să lupte contra aceluiaşi adversar, arianismul, part...
În anii comunismului, în Bărăgan s-au stabilit mulți muncitori ai pământului originari din Moldova sau Maramureș. Până în ziua de azi, aceștia păstrează tradițiile locurilor natale. Spre pildă, în ajunul Bobotezei, enoriașii provenind din Moldova, primesc pe preot cu lumânări aprinse și sunt foar...
Rugăciune în glas poetic
Deschide-mi o fereastră către Tine,Ascultă-mi rugăciunea, Domnul meu,Mă ostenesc să te ascult mai bineŞi când mă rog mă rog la Dumnezeu.Sunt o făptură mică neînsemnată -O gâză într-o lume de poveşti -Dar mă mândresc că am în cer un TatăCă Tu eşti Tatăl meu şi mă iubeşti.Aşa cum sunt am fost creat...
14-01-2020 02:55
13-01-2020 22:52
13-01-2020 22:26
Grigorie, focul ce a ars tufişurile cele spinoase ale eresurilorMeditație
Cu ochiul sufletului priveghind, ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi rău voitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, Preaînţelepte Părinte Grigorie.Stih: Sfinte Părinte Grigorie, ro...
Dar cum să mai existe vreo minuneCând omul a fugit de rugăciune?Şi cum să mai existe vindecareCând el s-a lepădat de cer şi soare?Există doar un leac pentru durere:Acesta e a cerului putere,Iar când se sting luminile în tineNiciunde şi nicicând nu va fi bine.Dar cum să fie ziua o luminăCând omul ...
Omul nu este ceva văzut
Tot aşa cum o casă seamănă cu o altă casă, aşa şi omul pe dinafară seamănă cu un alt om. Fiecărei case i se dă cinstea care vine de la omul ce sălăşluieşte înăuntru; tot astfel şi omului i se dă cinstea care se cuvine duhului ce sălăşluieşte în inima lui.În sens fizic este limpede că nu casa este...
13-01-2020 22:12
10-01-2020 21:00
09-01-2020 10:25
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos