Menu Home

Pe Strămoşii lui Hristos să-i lăudăm cu strălucire

Laudă să aducem Strămoşilor, celor ce au strălucit mai înainte de Lege şi în Lege, care au slujit cu cuget drept Domnului şi Stăpânului, Cel Ce a Strălucit din Fecioară şi Care acum se desfătează în Lumina Cea Neapusă.

Să cinstim pe Adam cel dintâi, cel de mâna Ziditorului Cinstit, care este Strămoşul nostru al tuturor şi se odihneşte în Locaşurile Cereşti cu toţi cei aleşi.

Pe Abel, cel ce a adus daruri cu suflet preaales, care a fost primit de Dumnezeul şi Domnul tuturor, pe cel ucis de mâna ucigaşă de demult, l-a adus la lumină, ca pe un Dumnezeiesc mucenic.

Se laudă în lume dragostea fierbinte a lui Set faţă de Ziditorul; căci cu viaţă fără de prihană şi cu râvnă sufletească a slujit cu adevărat pe Dumnezeu şi acum la un loc cu cei vii găsindu-se, strigă: Sfânt eşti Doamne!

Enoh cel minunat a nădăjduit să cheme cu Dumnezeiască înţelegere, cu gura şi cu limba şi cu inima, întru Duhul, pe Dumnezeu, Stăpânul tuturor.

Cu sfinţite cântări pe Enoh să-l fericim; că bine plăcând Domnului, s-a mutat întru Mărire, arătându-se mai puternic decât moartea, precum s-a scris, ca cel ce a fost adevărat slujitor al lui Dumnezeu.

Laudă să aducem lui Dumnezeu, cinstind cu cântări pe Noe, cel ce a fost cu adevărat drept; că întru toate, cu Dumnezeieştile Porunci fiind împodobit, s-a arătat bine plăcut lui Hristos, Căruia cântăm cu credinţă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Cu Dumnezeieşti laude să fie cinstit Sim, cel ce a cules roadele binecuvântării părinteşti şi s-a arătat înaintea lui Dumnezeu bine plăcut şi cu Cetele Strămoşilor a fost numărat şi se odihneşte cu bucurie, în latura celor vii.

Văzut-ai, pe cât este cu putinţă omului a vedea, Treimea şi pe Aceasta ai ospătat-O îndeaproape ca un prieten, Preafericite Avraam. Pentru aceasta ai luat plata găzduirii de străini, ca să fii prin credinţă tată a nesfârşite neamuri.

Închipuire lămurită a Patimii lui Hristos te-ai făcut, Preafericite Isaac, adus fiind a te jertfi de buna plăcere părintească. Pentru aceasta fericit eşti şi prieten de aproape al lui Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat, locuind împreună cu toţi drepţii.

Arătatu-s-a Iacob slugă preacredincioasă Dumnezeului tuturor. Pentru aceasta s-a luptat cu Îngerul, fiind numit minte de Dumnezeu văzătoare; şi dormind a văzut Dumnezeiasca Scară, pe care se sprijinea Dumnezeu, Cel Ce S-a Îmbrăcat în Trup pentru a Sa bunătate.

Iosif, iubind ascultarea tatălui său, a fost aruncat în groapă şi vândut, spre închipuirea lui Hristos, Cel Ce a fost înjunghiat şi în groapă a fost pus; şi împărţitor de grâu al Egiptului s-a făcut, înţelept fiind şi drept şi cu adevărat stăpân peste patimi.

Lăudaţi pe Anania, pe Azaria şi pe Misail, împreună cu Proorocul Daniel, cei ce au stins cuptorul cel cu foc şi au înfrânat năvălirile leilor şi lui Hristos într-un glas au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat!

După Lege luptându-se cu ispitele şi cu necazurile necurmate, slujitor al lui Dumnezeu prea adevărat Iov s-a numit: blând, fără de răutate, drept, desăvârşit, fără prihană, strigând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Cu credinţă să cinstim pe Moise, pe Aaron şi pe Or, lăudând pe Isus al lui Navi şi pe Levi cel Preasfinţit, pe Ghedeon şi pe Samson şi să strigăm: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat!

Să lăudăm ceata cea plăcută de Dumnezeu a Dumnezeieştilor Părinţi: pe Barac, pe Natan şi pe Eleazar, pe Iosia şi pe David, pe Ieftae şi pe Samuel, care au văzut cu credinţă cele viitoare şi au strigat: toată făptura să bine cuvinteze pe Domnul.

Cântare de laudă să aducem Proorocilor lui Dumnezeu, lăudând pe Osie şi pe Miheia, pe Sofonie şi pe Avacum, pe Zaharia, pe Iona, pe Agheu şi pe Amos cu Avdie, pe Maleahi, pe Naum, pe Isaia, pe Ieremia şi pe Iezechiel, împreună cu Daniel, cu Ilie şi cu Elisei.

Cu Puterea Ta, minuni au făcut de demult fiicele tale cele mult înţelepţite, Doamne: Ana şi Iudita, Debora, Olda şi Iaila, Estera, Sara şi Mariam a lui Moise şi Rahila, Rebeca şi Rut.

Pe sfinţii tineri, ca pe cei ce au stins focul cuptorului, cu sfinţenie, cu adevărat să-i cinstim, împreună cu Daniel Proorocul şi cu toţi Drepţii care mai înainte de Lege bine au strălucit şi după Lege au slujit Stăpânului.

 Cu aceste cântări, duminică, 15 decembrie 2019, în biserica parohială s-a făcut pomenirea liturgică a Sfinților Strămoși ai Domnului Iisus.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut