Menu Home

Bucură-te, cel ce umpli de bună mireasmă sufletele

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cânta către tine unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;

Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești;

Bucură-te, luminarea și lauda sfintelor;

Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor;

Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;

Bucură-te, crin cu bun miros;

Bucură-te, vedenie înfricoșătoare;

Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;

Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor;

Bucură-te, scara cea cu bună-suire a credincioșilor;

Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;

Bucură-te, prin care se închină cele de sus;

Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut