Cuvântul Tatălui Se naşte cu trup

 "Bucură-te Sioane, Betleeme pregăteşte-te, că Stăpânul a toate, trimiţând mai înainte steaua a descoperit pogorârea Lui cea nemăsurată, că Acela, de Care se cutremură Puterile cereşti, cu adevarat Se naşte din Fecioara neschimbat, Unul, Iubitorul de oameni.”

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...