Menu Home

FAMILIA, ȘCOALA SFINȚENIEI, un nou demers al parteneriatului Biserică- Școală

În anul 2020, dedicat de Sfântul Sinod ca An al pastorației părinților și copiilor, lucrarea catehetică în parohie va fi dirijată spre conștientizarea rolului Familiei în Biserică și societate. Familia este binecuvântare și lumină a Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina și bucuria filiației, fraternității și paternității. Din familia creștină credincioasă copilul învață să caute familia spirituală sfințitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiți fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în Hristos. Educaţia familiei începe de la educaţia copiilor, viitorii membri ai unor familii tinere. Nici şcoala şi, de multe ori, nici familia nu reuşesc să îndeplinească pe deplin sarcinile educative. Bisericii îi revine, în aceste condiţii, un rol foarte important în formarea tinerilor, educaţia religioasă contribuind la pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie, întrucât sănătatea morală şi trăinicia familiilor sunt întreţinute şi cultivate prin învăţătura Bisericii.  

Urmărind ca obiective ale misiunii: 1) încurajarea și susținerea familiilor care duc o viață creștină autentică și prezentarea lor ca modele; 
2) afirmarea și promovarea sfințeniei căsătoriei, a solidarităţii în familie și între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate; 
3) susținerea și apărarea familiei creștine în societatea contemporană în fața provocărilor actuale și a „modelelor” străine de valorile creștine; educația copiilor: responsabilitate a familiei, a Bisericii și a Școlii,
va fi demarat un proiectul catehetic parohial intitulat Familia- școala sințeniei, în care vor fi evidențiate pilde puternice ale comuniunii de credință cultivate, îngrijite și roditoare ale familiei creștine. Folosind Sfânta Scriptură și Sinaxarul, în fiecare lună calendaristică a anului 2020 vor fi dedicate activități catehetice pentru cunoașterea, prețuirea și urmarea pildei familiilor exemplare consemnate în izvoarele credinței.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut