Menu Home

Dar pentru Florentin

13:44 Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.
13:45 Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune.
13:46 Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat. (Matei)
 „Pildele acestea, înfăţişează cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este şi de mare preţ, ca mărgăritarul, şi are nenumărate bogăţii, ca o comoară. 

 Pildele acestea nu ne învaţă numai că trebuie să ne depărtăm cu totul de cele lumeşti şi să îmbrăţişăm cuvântul lui Dumnezeu, ci şi să facem lucrul acesta cu bucurie. Cel care s-a despărţit de tot ce are trebuie să ştie că pierderea aceasta este un câştig, şi nu o pagubă. 

 Vezi că este ascuns în lume cuvântul lui Dumnezeu? Vezi că în cuvântul lui Dumnezeu sunt toate bunătăţile? Dacă nu vinzi totul nu cumperi, dacă nu ai un suflet veghetor şi cercetător, nu găseşti! 

 Aşadar două lucruri trebuie să îndeplinim: să ne depărtăm de cele lumeşti şi să priveghem. Că spune Domnul că trebuie să fim asemenea unui negustor „care caută mărgăritare frumoase şi găsind unul de mare preţ, a vândut totul şi l-a cumpărat”. Adevărul este unic, si nu împărţit în mai multe părţi. Şi după cum numai cel care are mărgăritarul ştie că este bogat, iar ceilalţi nu ştiu de multe ori ce are el în mână, că mărgăritarul este mic, tot aşa şi cu cuvântul lui Dumnezeu: cei care îl au ştiu că sunt bogaţi; necredincioşii însă, necunoscând această comoară, nu stiu de bogăţia noastră.” (Sf Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei)
În epoca în care copiii tind să fie tot mai mult dependenți, conectați la lumea virtuală pentru jocuri și conținuturi audio-vizuale, setea unui copil de a atinge cărți, de a răsfoi materialul ajutător cu care profesorul de religie se prezintă la ore, nu pentru a privi imaginile, ci pentru a citi, a afla lucruri noi, pare pentru un pedagog o veritabilă găsire a unei comori, față de care este dator să-și dea toată silința pentru a o dobândi și a o transforma în calea către ucenicia pentru viața veșnică. Astfel, tânărul Florentin, aflat la vârsta împrietenirii cu literele, a primit în dar, pentru început, o cărticică ce tâlcuiește semnificația numelor purtate de creștini, față de care a fost imediat absorbit.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut