Menu Home

Principiile evanghelice ale colectei filantropice Fondul Central Misionar

  Prin contribuția tuturor, lucrarea filantropică a Bisericii în societate, pentru sprijinirea aproapelui nostru aflat în dificultate, va fi mai amplă și mai eficientă, deoarece „cel ce are milă de sărman împrumută Domnului, și El îi va răsplăti fapta lui cea bună” (Pildele lui Solomon 19, 17).

  „Milostenia şi în acest veac ajută şi întru cel de dincolo, de bucurie duhovnicească umple, spre Dumnezeu apropie şi asemenea cu îngerii ne face. Că despre ea se zice în Scriptură: „Faceţi milostenie, ca şi vouă să vă fie milostiv Domnul„. „Daţi„, zice, „şi vi se va da vouă„. Că scris este: „Pe focul cel aprins îl stinge apa, iar milostenia curăţeşte păcatele.” Şi iarăşi zice: „Să ascundeţi milostenia din sânurile săracilor, că aceştia se roagă pentru voi.” Şi iarăşi, ne învaţă pe noi, bunul Dumnezeu, zicând: „Dacă ai îndestulare multă, apoi mult să dai, iar dacă ai mai puţin, apoi după putere să te sârguieşti a da cu bucurie.” 

 Deci, acestea să ne fie ştiute şi să ne silim a face mai ales milostenie, care este vârful tuturor bunătăţilor, ca să câştigăm viaţa cea veşnică, întru cereştile lăcaşuri.” (Sf Grigorie Dialogul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut