Menu Home

Stăpâna și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebi­ruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dina­dinsul strigăm către tine, Născătoare de Dum­nezeu, stăpână: Vino degrab și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce ești singura grabnic folositoare. (Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)


Joi, 20 martie 2020, s-a oficiat, la ceas de seară, înaintea ușilor bisericii, slujba Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu rugăciune stăruitoare ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, satul nostru și toate orașele și satele, de molimă, de foamete, de cutre­mur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă Bunul și Iubitorul de oameni Dum­nezeul nostru și să-Și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asu­pra noastră, și să ne miluiască pe noi.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut