Menu Home

Seceta din Bărăgan, a doua urgență de rugăciune în Postul Mare 2020

 Împărate Sfinte, Care pentru iubirea de oameni ai luat neputinţa noastră, îndură-Te de noi cei înviforaţi şi apăsaţi de lipsa celor trebuitoare, dăruieşte-ne nouă bunătatea Ta, adapă pământul nostru cu apă curată spre aducere de roade, dăruieşte-ne văzduhuri folositoare, şi precum oarecând pe ucenicii Tăi, care se afundau, i-ai mântuit din mare şi de repejunea vânturilor, aşa şi acum mântuieşte-ne şi pe noi de asuprirea ce ne-a cuprins. Alină vânturile cele potrivnice cu dumnezeiasca Ta poruncă; dă-ne nouă linişte şi odihnă de întristări. Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută şi vezi din sfânt locaşul Tău spre via aceasta şi o săvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta; şi trimite Duh drept spre izbăvirea de nenorocirile care ne ameninţă; pentru rugăciunile Maicii care Te-a născut şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin. (Rugăciune la secetă și schimbarea vânturilor)
 Din cauza secetei persistente, vânturile puternice ale acestor zile, ridică nori imenși de praf, producând o evidentă erodare a solului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut