Menu Home

Atitudine

Să stăm cu cuvioasă temere în casa Dumnezeului nostru şi să strigăm : Bucură-te, Stăpâna lumii; bucură-te, Marie, Doamna noastră a tuturor; bucură-te, ceea ce una eşti între femei fără prihană şi bună; bucură-te, stâlpul cel de foc care conduci firea omenească la viaţa cea de sus. (Triod)

Împreună în duh cu întreaga suflare ortodoxă, în seara zilei de vineri din săptămâna a cincea a Marelui Post, s-a citit slujba Deniei Acatistului Buneivestiri, ca sfântă rânduială de supravenerare, laudă, a Maicii Domnului.

   Pe tine te lăudăm strigând : Bucură-te, viţa cea adevărată, care ai crescut Strugurul cel copt, din carele curge vinul, cel ce veseleşte sufletele celor ce te slăvesc pe tine cu credinţă.

   Ceea ce ai născut pe Vindecătorul tuturor oamenilor, bucură-te, Mireasă dumnezeiască, toiagul cel de taină, carele ai înflorit floarea cea neveştejită ! Bucură-te, Stăpână prin care ne umplem de bucurie şi moştenim viaţa.

   Nu poate, Stăpână, limba cea cu podoabă vorbitoare să te laude pe tine; că te-ai înălţat mai presus de serafimi, născând pe Împăratul Hristos; pe Carele roagă-L, să ne mântuim din toată nevoia, cei ce ne închinăm ţie cu credinţă.

Deși la origine, slujba Acatistului era oficiată de locuitorii Constantinopolului, ca mulțumire Maicii Domnului pentru intervențiile ei miraculoase în salvarea cetății atacate de multe ori de păgâni:perși, sciți, agareni, acum creștinii, conștienți de războiul nevăzut din partea demonilor, cer, asa cum au cerut și cei din vechime, ajutor, pentru a ieși victorioși din această luptă. De aceea încredințați puternicelor rugăciuni ale Maicii spre îmblânzirea Stăpânului, credem și cerem, fără îndoială: pentru rugăciunile Apărătoarei şi nebiruitei Maicii Tale, Hristoase Dumnezeule, slobozeşte-ne pe noi din toată nevoile ce stau în jurul nostru şi ne mântuieşte ca un singur Iubitor de oameni, Amin. (Triod)

www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut